Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AlmeloProgrammamanager Economie & Participatie

Programmamanager Economie & Participatie

Vacature

Almelo is een stad met veel gezichten en met karakter. Een tikkeltje eigenzinnig en tegelijk nuchter. Die eigenschappen zoeken we ook in de mensen die bij ons komen werken. Professionals die midden in de maatschappij staan.

 

De samenleving verandert en als gemeente veranderen we mee. In 2017 is door het college een organisatieontwikkeling in gang gezet die moet leiden tot een verandering gericht op een grotere openheid naar de samenleving, het bestuur en naar elkaar.

 

De Almelose bewoner en ondernemer staan centraal. Er zijn programma’s in ontwikkeling die gaan over het behalen van concrete, en voor inwoners en ondernemers, voelbare resultaten en gewenste maatschappelijke effecten in de stad. Actuele thema’s voor de gemeente Almelo zijn participatie, creëren van werkgelegenheid en verbetering van de leefomgeving voor bewoners. Om deze kijk op de veranderende samenleving, de actuele thema’s en het functioneren van de gemeentelijke organisatie waar te kunnen maken worden de kernwaarden Nabij, Aanspreekbaar, Geïnteresseerd, Initiatief en Vertrouwen centraal gesteld in ons handelen.

 

Als programmamanager Economie & Participatie ben jij voor het bestuur, de partners, de inwoners en de medewerkers de

drager én het gezicht van de ambitie van de gemeente Almelo. Je bent in staat om vanuit jouw

programma actief een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige en leefbare stad. De

inhoudelijke programma’s zijn integrale, strategische en multidisciplinaire programma’s. Je beschikt over een stevige dosis natuurlijk en inspirerend leiderschap en bent in staat om samen met het bestuur, medewerkers, partners en inwoners voor de geformuleerde programmadoelen draagvlak te creëren en hieraan concreet invulling te geven. Je bent in staat verbinding te leggen tussen de mogelijkheden in de omgeving en de mogelijkheden van onze organisatie. Je werkt nauw samen met je collega programmamanagers. Je bent opdrachtnemer van de directie en (gemandateerd) opdrachtgever voor je programma. Je bent verantwoordelijk voor het nastreven van de effecten (doelstellingen) van het programma en het realiseren van de afgesproken resultaten.

Profiel

Je bent in staat visie te ontwikkelen en kunt omgaan met strategische, complexe

vraagstukken/opgaven op politiek-bestuurlijk niveau die je methodisch weet te benaderen en

kunt vertalen naar uitvoering. Je wacht niet af en bent een daadkrachtige en gezaghebbende

regisseur van (nieuwe) strategische ontwikkelingen en weet anderen te inspireren. Je spreekt

daarbij je vernieuwingskracht en natuurlijk leiderschap aan, kunt “out of the box” denken, werkt

zowel mens-als resultaatgericht en creëert voorwaarden voor succes. Je benadert vraagstukken

conceptueel en creatief en kunt ogenschijnlijk tegenstrijdige partijen met elkaar verbinden.

Je weet wat je te doen staat, je bent koersvast en beschikt over aantoonbare netwerk- en

onderhandelingsvaardigheden.

Kerntaken

·        Het (in mandaat) vervullen van de rol van opdrachtgever voor strategische programma’s.

·        Het definiëren van het programmacontract met het college en stakeholders.

·        Het uitvoering geven aan strategische, multidisciplinaire programma’s.

·        In interactie met stakeholders continu verbinding leggen met de doelstellingen van het

programma, de mogelijkheden van de organisatie en het toetsen van de actuele

omstandigheden in relatie tot het programma.

·        Het actief monitoren van de voortgang van de doelbereiking en de levering van resultaten

binnen het programma inclusief de financiële bewaking van het programma.

·        Het periodiek (laten) meten van effectindicatoren en resultaten

·        Het vertegenwoordigen van het programma (ambtelijk, bestuurlijk en extern) rekening

houdend met de aanwezige politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

·        Het realiseren van participatie en publiek ondernemerschap in externe netwerken in relatie tot de programmadoelstellingen.

·        Het actief afstemmen met het college over ontwikkelingen rondom het programma en de te maken strategische afwegingen.

·        Het vanuit het programma bijdragen aan de perspectiefnota, programmabegroting,

bestuurs-rapportages en jaarverantwoording

·        Het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van het programma in de samenleving.

·        Het functioneel leiding geven aan de medewerkers die (tijdelijk) meewerken aan de

realisatie van het strategische programma. (Teammanagers zijn hiërarchisch

verantwoordelijk voor hun medewerkers en coachen medewerkers op zelfstandigheid in hun rol als opdrachtnemer.)

Functie eisen

·        Je beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, aangevuld met ervaring in het openbaar bestuur en lijn- en programmamanagement.

·        Je beschikt over meerjarige ervaring in inhoudelijke aansturing van complexe strategische en multidisciplinaire programma’s en veranderprocessen in een hoog politiek-bestuurlijk gevoelige context waarin de mens centraal staat.

·        Je hebt ervaring met een diversiteit aan beleidsthema’s, strategisch (net)werken en werken voor verschillende opdrachtgevers.

·        Je beschikt over een uitgebreid netwerk of bent in staat deze in korte termijn op te bouwen, waarbinnen de kern van het programma wordt gerealiseerd. Benut op het juiste moment het netwerk om programmadoelstellingen te bereiken, waarbij het besef aanwezig is om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden.

·        Je hebt ervaring in het aansturen en enthousiasmeren van mensen.

Competenties/vaardigheden

Ondernemerszin

Visie

Omgevingsbewustzijn

Onderhandelen

Regisseren

Wat bieden wij?

Wij bieden je een uitdagende en zelfstandige klus in een dynamische omgeving. Afhankelijk van je kennis en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 6.574,- bruto per maand (salarisschaal 12 - 14) bij een volledig dienstverband.

 

Meer weten? Bel Ron Frerix!

Word je enthousiast van deze functie? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ron Frerix telefoonnummer 0546-541327.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jennifer van Valkenhoef (manager HRM) 06-13007723

Reageer vóór 11 maart 2019

Je kunt je interesse voor deze vacature kenbaar maken door uiterlijk 10 maart 2019 op onderstaande link te klikken en in te loggen. Heb je geen inloggegevens? Schrijf je dan eerst in door op dezelfde link te klikken en je vervolgens in te schrijven. Op het sollicitatieformulier dat zich vervolgens opent kun je je persoonlijke gegevens invullen. Je brief, inclusief CV kun je als bijlage meesturen.

 De gesprekken vinden plaats op donderdag 21 maart 2019. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 

Over de organisatie

Almelo is een stad met veel gezichten en met karakter. Een tikkeltje eigenzinnig en tegelijk nuchter. Die eigenschappen zoeken we ook in de mensen die bij ons komen werken. Professionals die midden in de maatschappij staan. Het belang van de stad staat namelijk voorop bij alles wat we doen. We werken van buiten naar binnen en zoeken samen met inwoners en ondernemers naar hoe we Almelo blijvend kunnen verbeteren.

meer over Gemeente Almelo

Adres

Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

0546 541111