Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

De BUCHGemeentecontroller Uitgeest

Gemeentecontroller Uitgeest

Vacature

                               

Ben jij vaktechnisch sterk, heb je een ‘ja, tenzij’-mentaliteit en ben je in staat een goede vertrouwensband op te bouwen met het bestuur?

Dan ben jij misschien onze nieuwe collega!

Wij zijn op zoek naar een

Gemeentecontroller Uitgeest

36 uur per week

 

 

Wat ga je doen

De gemeentecontroller staat de gemeentelijke organisatie en het college met raad en daad ter zijde en draagt daarnaast bij aan de invulling van BUCH brede vraagstukken. Iedere gemeente heeft een eigen gemeentecontroller. Je levert een belangrijke bijdrage aan de financiële beheersing van de gemeente en bent in deze rol de rechterhand van de portefeuillehouder financiën.

De gemeentecontrollers vallen hiërarchisch onder het domein Bedrijfsvoering maar staan functioneel ter beschikking aan colleges van de deelnemende gemeenten en de directie. Je werkt samen met de concerncontroller om te zorgen dat de juiste zaken op de juiste wijze uitgevoerd worden.

De functie van gemeentecontroller is ten dele financieel gericht maar daarnaast ook gericht op de andere aspecten van control. Je bewaakt de kwaliteit van de producten binnen de P&C cyclus met name gericht op het voldoen aan de geldende verslaggevingsregels zoals vastgelegd in het BBV. Daarnaast draag je bij aan het opstellen van concern brede kaders voor financieel beleid, risicomanagement, en treasury. Taken binnen deze functie zijn o.a.:

·        het opstellen en doorontwikkelen van de P&C documenten (kadernota, begroting, firap en jaarrekening) van de gemeenten en de BUCH werkorganisatie;

·        gevraagd en ongevraagd adviseren over financieel beleid, financiën en P&C aan de concerncontroller, de secretaris, het College en de Raad;

·        het concernbreed ontwikkelen en opstellen van financieel beleid alsmede het treasurybeleid, samen met de concerncontroller;

·        advies opstellen aan de gemeenteraad met betrekking tot de Algemene uitkering;

·        adviseren over het opstellen van de berekening kostendekkendheid van tarieven, leges en heffingen en deze laten uitwerken door de financial controller;

·        het gemeentelijk Treasury- en liquiditeitsmanagement, voorstellen doen om leningen aan te trekken;

·        toetsen van college adviezen op financiële consequenties op initiatief van de businesscontroller;

·        aanspreekpunt voor de accountant bij het opleveren van het rapport van bevindingen en bij het opleveren van de managementletter;

·        adviseren over uit te voeren onderzoeken 213a;

·        opstellen verordeningen voortkomend uit de financiële verordening.

 

Wie ben jij

Voor de functie van gemeentecontroller Uitgeest zijn wij op zoek naar een ervaren collega die zowel inhoudelijk als persoonlijk in staat is een goede invulling te geven aan een functie in een nieuwe en dynamische werkomgeving. De gemeentecontroller Uitgeest is in ieder geval controller voor Uitgeest, maar ook de P&C-taken voor de BUCH werkorganisatie moeten nog worden verdeeld en mogelijk komen deze ook (deels) bij de gemeentecontroller van Uitgeest terecht.

Je kan goed luisteren en bent proactief.

De functie is nog in ontwikkeling en je komt dus niet in een gespreid bedje terecht.

Wat vragen wij

 

·        Minimaal HBO niveau, relevante theoretische ervaring en 5 jaar relevante werkervaring in een overheidsomgeving.

·        Specifieke aanvullende kennis, onder andere op het gebied van treasury, adviesvaardigheid en overheidsfinanciën.

·        Omgevingsbewustzijn met het oog op het werken binnen een politiek-bestuurlijke context.

·        Aantoonbare jaarlijkse bijscholing op het gebied van relevante ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving met name op het gebied van gemeentefinanciën en de begrotings- en verslaggevingsvoorschriften BBV.

Wat bieden wij?

·        Een dynamische werkomgeving waarin veel ruimte is voor jouw ideeën en initiatieven.

·        Flexibele werktijden en niet één werkplek. Maar vier gemeentehuizen en heel veel werkplekken, doordat je kan werken waar en wanneer je wilt. Dit stem je af met jouw collega’s. Je krijgt van ons een laptop of een tablet en een smartphone.

·        Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zo hebben wij onze eigen BUCH Academie.

·        Een salaris van maximaal € 5.699,00 (bruto per maand, schaal 12) als je fulltime komt werken en afhankelijk van je ervaring. Verder kan je opgebouwd individueel keuze budget (zoals o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) met een totaal van 17,05% van je salaris, uit laten betalen op een door jou gekozen moment.

Zin in deze baan?

Stuur je sollicitatie met motivatie en CV vóór 21 oktober 2019 naar solliciteren@debuch.nl

Meer informatie? Bel Richard Herman (06–10971603) waarnemend teammanager Control & Advies.