Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

BEL CombinatieStrategisch Beleidsadviseur Groen (36 uur per week)

Strategisch Beleidsadviseur Groen (36 uur per week)

Vacature

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

Strategisch Beleidsadviseur Groen(36 uur per week)

Word jij blij van een mooi bloeiende berm, een door de raad vastgesteld groenbeleidsplan, of een nieuw aangelegde speelplaats? dan pas je bij ons!

Jouw opdracht…

is het op de kaart zetten en houden van het groenbeleid van de drie gemeenten in de breedste zin van het woord. Samen met je collega’s zorg je voor verdere ontwikkeling en onderhoud van een gezonde (hoofd)groenstructuur. Je signaleert relevante ontwikkelingen, die je onderzoekt en weet te vertalen naar beleid dat is afgestemd op de specifieke kenmerken van onze drie BEL dorpen. Inwoners, bestuurders en collega’s geef je gevraagd en ongevraagd advies hierover. Visie op groen, natuur, landschap, buiten spelen en biodiversiteit zijn belangrijke onderwerpen, waar jij als geen ander verstand van hebt. Ook is er een rol voor jou weggelegd als het gaat over directievoering op het Bestek Integraal Beheer Openbare Ruimte. Je beheert het contract, ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen, organiseert de bouwvergaderingen en zorgt voor korte communicatielijnen; zowel intern als extern. Het is wel goed om te weten dat de beleidsmatige kant het zwaartepunt van deze functie is. Je bouwt mee aan de nieuwe werkwijze van het team op het gebied van het integrale bestek voor de openbare ruimte en je weet directe collega’s daarin te coachen.

Het team…

Bestaat uit ongeveer 35 mensen, die zich bezighouden met verschillende aandachtsgebieden; van het beheer van de openbare ruimte tot volkshuisvesting,  van ruimtelijke ontwikkeling tot het beheer  van vastgoed en grondzaken en van mobiliteit tot milieu en duurzaamheid.

Jij bent…

Hbo geschoold (bijvoorbeeld Larenstein), met groene vingers en een aantal jaren beleidsmatige ervaring in een soortgelijke functie. De combinatie van jouw ervaring en persoonlijke eigenschappen maakt van jou een goede gesprekspartner op alle niveaus, die aan de ene kant de grote lijnen uitzet en bewaakt, maar aan de andere kant flexibel kan mee bewegen met de vraag van vandaag.  Je bent politiek/bestuurlijk sensitief en beweegt je gemakkelijk in deze context. Je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden waar dat nodig is. Daarnaast ben je geduldig van aard als het gaat over de lange termijn doelen. Groenbeheersystemen als Greenpoint en GIS hebben geen geheimen voor jou.

Wij zijn…

een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Ons aanbod is…

  • een salaris van maximaal €5.067,=  (schaal 11, salarispeil 1 januari 2020) bruto per maand op basis van 36 uur;
  • Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris;
  • Flexibele werktijden;
  • Een modern pakket van arbeidsvoorwaarden. Voor alle gemeenteambtenaren gelden de arbeidsvoorwaarden van de cao SGO.


Solliciteren op deze baan…

doe je door je motivatiebrief en cv uiterlijk 29 maart  a.s. bij ons aan te leveren, ter attentie van Eva de Graaf-Folkersma, Adviseur HRM. De eerste ronde gesprekken staat gepland op vrijdag 3 april a.s. in de ochtend en de tweede ronde gesprekken op donderdag 9 april a.s. in ochtend. Wij gaan er vanuit dat je op die momenten beschikbaar bent. Lukt dit echt niet, maak hier dan melding van in je motivatiebrief. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Karina de Graaf, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035.   

Wij doen niets met acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken alle drie gebruik van één professionele en flexibele ambtelijke organisatie van circa 200 medewerkers, de BEL Combinatie. De werkvelden zijn hierdoor verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL Combinatie. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken op alle niveaus in de organisatie vanuit de volgende vier kernwaarden: professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

meer over BEL Combinatie

Adres

Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes

035 7513101