Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

BAR organisatieVerkeerskundige

Verkeerskundige

Vacature

Welkom bij het BAR-team Verkeer en Mobiliteit!

Het cluster Ontwikkeling Leefomgeving en Regio bestaat uit drie teams: Verkeer & mobiliteit, Energietransitie & klimaatadaptatie en Verstedelijking, ondernemers- en verblijfsklimaat.

Een aantal spraakmakende projecten waar verkeer en mobiliteit een belangrijke rol speelt en waar jij een bijdrage aan gaat leveren, zijn: de ontwikkeling van de Stationstuinen in Barendrecht en de ontwikkeling van Dutch Fresh Port (Agrologistiek bedrijventerrein tussen Barendrecht en Ridderkerk). 

Binnen het cluster gaan we ons richten op een aantal overkoepelende opgaven, zoals verstedelijking, de energietransitie, mobiliteitstransitie, het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, gezondheid etc. Integraliteit is een belangrijk sleutelwoord voor dit cluster en voor de samenwerking in de organisatie: we gaan met elkaar de integrale opgaven verder vormgeven, ook met andere clusters in de organisatie. Voor het team Verkeer & mobiliteit zoeken wij per direct een:

Verkeerskundige

36 uur per week

Wat ga je doen?

Vervoer minder afhankelijk maken van fossiele bronnen. En tegelijkertijd de bereikbaarheid voor inwoners waarborgen. Die twee opdrachten spelen overal in Nederland. Bij de BAR-organisatie krijgen ze nog een extra dimensie. Onze drie gemeenten liggen in een verkeersintensief gebied. Als groeikernen van oudsher hebben we veel inwoners die voor hun werk op Rotterdam zijn georiënteerd. Snelwegen A15, A16, A29 en A38 doorsnijden ons grondgebied. En we kennen een mix van steden en dorpen die elk een eigen aanpak vragen. Dat maakt je werk als verkeerskundige binnen de BAR-organisatie anders. Je komt een variatie aan vragen tegen die niet standaard zijn. Als team waarborgen we de afstemming en integrale adviezen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. In grote lijnen bestaat je rol uit drie delen, altijd met de nadruk op het operationeel-tactische vlak: het verkeers- en mobiliteitsbeleid uitvoeren, adviseren in voornamelijk ruimtelijke projecten, afhandelen van meldingen en voorstellen voor verkeersmaatregelen. Altijd zodanig dat onze klant (inwoners, ondernemers, belanghebbenden en interne collegas) zich goed geholpen voelt.

Uitwerking verkeers- en mobiliteitsbeleid

Je bent verantwoordelijk voor het adviseren en opstellen van uitvoerend beleid in het kader van verkeer, vervoer en mobiliteit. Je levert en beoordeelt onderzoeks- en mobiliteitsdata. Ook stel je lokale verkeersplannen op, uitgaand van het ruimtelijke, economische en overkoepelende verkeers- en mobiliteitsbeleid. Inwoners, ondernemers en anderen die een verkeerskundige melding doen, zijn bij jou in goede handen.

Verkeersadvisering in projectteams

Als onderdeel van interne en externe projectteams stem je de uitvoering af met alle partijen (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen). Je adviseert over de inpassing van verkeer en mobiliteit in de plannen, zoals de inpassing van autoverkeer, langzaam verkeer, openbaar vervoer, parkeren en nieuwe vormen van mobiliteit. Waar nodig werk je verkeerskundige deelplannen uit die bijdragen aan het ruimtelijk project.

Je stelt verkeersbesluiten op en draagt zorg voor de juiste documentatie en publicatie hiervan. Ook adviseer je af en toe in beroeps- en bezwaarprocedures en kun je juristen vakinhoudelijk ondersteunen.

Advisering verkeersmaatregelen

Je helpt de BAR-gemeenten veiliger te maken door te adviseren over verkeersmaatregelen, knelpunten te signaleren en verbeteringen voor verkeerssituaties voor te stellen. Dat doe je in nauw contact met je collega van Verkeerbeheer. Ook de budgettering in de (meerjaren)begroting van verkeer en (openbaar)vervoer en het verzorgen van de budgetcycli behoren tot je takenpakket.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een verkeerskundige opleiding op hbo-niveau met minimaal enkele jaren werkervaring óf een mbo-opleiding met ruime werkervaring. Met de integrale aanpak die we voorstaan, bekijk je vragen met een brede blik. Vanzelf spreekt dat je maatschappelijk en politiek geïnteresseerd bent. Je weet wat er landelijk speelt in je vak en je trekt die ontwikkelingen door naar de BAR-gemeenten. Verder vinden we het belangrijk dat je goed en gemakkelijk communiceert, zowel pratend als schrijvend. En in de BAR-organisatie houden we van mensen die actief, ondernemend, inlevend en resultaatgericht te werk gaan.

Wat hebben wij jou te bieden?

De functie is ingedeeld in schaal 10 volgens de CAO Gemeenten. Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (17.05% van het bruto jaarsalaris), deelname aan de ABP-pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een ouderschapsverlofregeling. We hebben flexibele werktijden.

Je hebt aan de BAR-organisatie een inspirerende werkgever. Je krijgt de ruimte om nieuwe wegen te verkennen en processen te verbeteren. Dit biedt jou veel mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Iets waar wij je graag in faciliteren. We doen veel aan opleiding en ontwikkeling en stimuleren mobiliteit, onder meer via onze eigen BAR-academie en het Centrum voor Ontwikkeling en Mobiliteit (COM).

Interesse?

Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en de functie spreekt je aan, stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 24 maart a.s. door middel van de button solliciteer direct op onze website: https://www.werkenbijbarorganisatie.nl/vacatures/verkeerskundige/

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Martijn Ernest, Teamleider Team Verkeer & Mobiliteit, op telefoonnummer 0180-451694 of via m.ernest@bar-organisatie.nl

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met het COM via com@bar-organisatie.nl

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Samantha Zwaard van BAR organisatie ( 0180-698 798)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Kunnen gemeenten ook samengaan met behoud van hun zelfstandigheid? Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk leveren het bewijs. Als BAR-gemeenten hebben we sinds 2014 onze ambtelijke organisaties gebundeld. De bedrijfsvoering is geïntegreerd, de autonomie per gemeente is gehandhaafd. In de praktijk is het een ideaal model om inwoners van de drie plaatsen optimaal van dienst te zijn. Dat vraagt een groot vertrouwen in elkaar. Dat vraagt ook ruimte voor diversiteit. En dat vraagt vooral om gezamenlijk aanpakken van vraagstukken. Precies de factoren die het werken bij de BAR-gemeenten nét wat inspirerender maken dan elders.

meer over BAR organisatie

Adres

Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht

0180 698 798