Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

BAR organisatieStage of afstudeeropdracht team Juridische Zaken

Stage of afstudeeropdracht team Juridische Zaken

Vacature

(afstudeer)Stageopdracht bij team Juridische Zaken van de BAR-organisatie

Titel:

Analyse op informatie- en automatiseringsaspecten van het proces bezwaar

Waar?

Opdracht in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Opdrachtgever:

Afdeling Juridische Zaken, team Juridische Zaken, unit Rechtsbescherming, van de BAR-organisatie. De BAR-organisatie verzorgt de ambtelijke ondersteuning aan de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Duur / periode:

3 – 5 dagen per week, 3 – 6 maanden, starten ergens tussen september 2018 – januari 2019.

Centrale vraag:

Wat is het beste te gebruiken automatiseringssysteem voor het proces bezwaar?

Subvragen:

Deel informatie

Hoe ziet het huidige proces bezwaar eruit?

Wat zijn de verbeter- en knelpunten voor het huidige proces?

Wat zijn de (niet-inhoudelijke) randvoorwaarden? Daarbij wordt in ieder geval gedacht aan:

  • Financiën
  • Privacy
  • ICT (koppeling met andere systemen)
  • Gebruiksvriendelijkheid

Deel automatisering

Is verdere automatisering nodig en zo ja, wat draagt dat bij aan het proces bezwaar?

Wat is het programma van eisen/beoordelingskader van het systeem?

Hoe voldoen Excel, Green Valley en andere systemen aan het programma van eisen?

Wat is de haalbaarheid (gezien de randvoorwaarden) van de verschillende systemen?

To do:

  • Interviews met de betrokkenen in het proces.
  • Interviews met leveranciers van systemen.
  • Advies uitbrengen over het te gebruiken systeem.

Context

De BAR-organisatie is verantwoordelijk voor de bezwaarprocedures van de colleges, burgemeesters en gemeenteraden van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De unit Rechtsbescherming van het team Juridische Zaken speelt daarin een coördinerende rol; een groot aantal afdelingen is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kant van de bezwaarprocedure. Daarnaast verzorgt de unit Rechtsbescherming het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften, een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over de te nemen beslissing op bezwaar.

Vanuit de politiek is grote aandacht voor de snelheid van de bezwaarprocedure. Termijnbewaking is daarbij van cruciaal belang. Momenteel wordt gebruik gemaakt van zelfgemaakte lijsten in Excel, die daarvoor in de huidige vorm niet ideaal zijn.

Recent is de organisatie gaan werken met een nieuw systeem. In zijn huidige vorm voldoet dat systeem niet aan de eisen van het proces bezwaar. Als dat systeem met aanpassingen wel kan voldoen, geniet dat de voorkeur.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Ria Toebak van BAR organisatie ( 0180-451316)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Kunnen gemeenten ook samengaan met behoud van hun zelfstandigheid? Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk leveren het bewijs. Als BAR-gemeenten hebben we sinds 2014 onze ambtelijke organisaties gebundeld. De bedrijfsvoering is geïntegreerd, de autonomie per gemeente is gehandhaafd. In de praktijk is het een ideaal model om inwoners van de drie plaatsen optimaal van dienst te zijn. Dat vraagt een groot vertrouwen in elkaar. Dat vraagt ook ruimte voor diversiteit. En dat vraagt vooral om gezamenlijk aanpakken van vraagstukken. Precies de factoren die het werken bij de BAR-gemeenten nét wat inspirerender maken dan elders.

meer over BAR organisatie

Adres

Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht

0180 698 798