Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

BAR organisatieLeden/voorzitter Commissie voor de Bezwaarschriften Albrandswaard

Leden/voorzitter Commissie voor de Bezwaarschriften Albrandswaard

Vacature

Tussen Rotterdam en Oude maas ligt een verrassend stukje Nederland. Twee historische dorpen, Rhoon en Poortugaal, en één Vinex-wijk vormen samen het landelijke Albrandswaard. De gemeente Albrandswaard heeft een Commissie voor de bezwaarschriften die advies uitbrengt aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over alle ingediende bezwaarschriften.

Voor de Commissie voor de bezwaarschriften zoeken wij een:

LEDEN/VOORZITTER

Je taken

De Commissie voor de bezwaarschriften is een volledig onafhankelijke adviescommissie. Dat houdt in dat de voorzitter en de leden geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Albrandswaard.

De commissie van Albrandswaard behandelt alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaren betreffende personele aangelegenheden. Voor de commissie in Albrandswaard zijn wij op zoek naar leden voor de algemene kamer en de sociale kamer.

De gemeente Albrandswaard werkt intensief samen met de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Een verdere  samenwerking in BAR-verband op het gebied van de bezwaarcommissie behoort tot de mogelijkheden.

De vergaderingen van de commissie vinden plaats op dinsdagavond.

Onze verwachtingen

  • Commissieleden beschikken over een academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk gebied;
  • Commissieleden beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Tijdens de hoorzitting kunnen commissieleden zich goed uitdrukken en hun spreekniveau aanpassen aan dat van bezwaarmaker. Voor de beoordeling van conceptadviezen zijn commissieleden zich ervan bewust dat de commissieadviezen ook gelezen worden door bezwaarmakers en daarom begrijpelijk moeten zijn.
  • Commissieleden zijn zich ervan bewust dat de commissie geen mini-rechtbank is. De commissie adviseert over een te nemen beslissing op bezwaar en daarbij hoort een volledige heroverweging.
  • De commissieleden samen beschikken over diepgaande kennis van de verschillende rechtsgebieden waarop bestuursorganen van de gemeente besluiten nemen. Elk commissielid dient meer dan oppervlakkige kennis te hebben van zowel het sociale domein als het algemene domein. Alle commissieleden beschikken over een redelijke kennis van het bestuursprocesrecht of zijn bereid zich dat snel eigen te maken. Kennis van sociale regelgeving is een pré.
  • Commissieleden zijn flexibel. Dat betekent dat zij snel reageren op verzoeken van secretarissen en reflecteren op hun eigen functioneren en het functioneren van de commissie. Tevens wordt er bezetting van elke hoorzitting gegarandeerd.
  • Commissieleden hebben professionele ervaring met de gemeentelijke overheid.
  • Commissieleden zijn niet woonachtig of werkzaam in de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk en hebben geen binding of betrokkenheid met het bestuur van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.

Je vergoeding

Je ontvangt een vergoeding per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding.

Grijp je kans

Stuur je sollicitatie met cv uiterlijk 19 januari 2018 via de button “solliciteren”. Inlichtingen bij de heer J.C. Vervorst, telnr. 0180 698 745. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Albrandswaard. Een verfrissend groene kijk op groei.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Kunnen gemeenten ook samengaan met behoud van hun zelfstandigheid? Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk leveren het bewijs. Als BAR-gemeenten hebben we sinds 2014 onze ambtelijke organisaties gebundeld. De bedrijfsvoering is geïntegreerd, de autonomie per gemeente is gehandhaafd. In de praktijk is het een ideaal model om inwoners van de drie plaatsen optimaal van dienst te zijn. Dat vraagt een groot vertrouwen in elkaar. Dat vraagt ook ruimte voor diversiteit. En dat vraagt vooral om gezamenlijk aanpakken van vraagstukken. Precies de factoren die het werken bij de BAR-gemeenten nét wat inspirerender maken dan elders.

meer over BAR organisatie

Adres

Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht

0180 698 798