Gemeente Dijk en Waard

Senior adviseur Inburgering

Solliciteer uiterlijk maandag 22 augustus 2022
  • Heerhugowaard
  • 3701 - 5372
  • HBO · WO

Vacature

Sinds 1 Januari 2022 is de nieuwe gemeente Dijk en Waard een feit. Dijk en Waard is een fusiegemeente van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Binnen de gemeente Dijk en Waard zijn mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren op overzichtelijke schaal, gecombineerd met de voordelen van een grotere gemeente. Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen de identiteit van de kernen in beide gemeenten en daarmee van de gemeente als geheel. 

Mens & Samenleving geeft invulling aan een groot beleidsterrein als het sociaal domein. Het sociaal domein is complex in temen van inhoud, organisatie, financiën en transformatieopgave. Voor het team Strategie en Beleid zijn wij op zoek naar een: 

Senior adviseur Sociaal Domein met aandachtsgebieden inburgering, asielopvang en huisvesting statushouders per direct voor een half jaar 32-36 uur per week

Over de functie

Als senior beleidsmedewerker sociaal domein met aandachtsgebied participatie-inburgering, asielopvang en huisvesting statushouders werk je aan de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein van de gemeente Dijk en Waard volgens de vier leidende principes in de visie Sociaal Domein Dijk en Waard, namelijk:

  • Eigenkracht en samenredzaamheid door samenwerking;
  • Betaalbare en effectieve zorg;
  • Elke inwoner uniek;
  • Iedereen doet mee naar vermogen.    

Je neemt hierin het voortouw voor wat betreft het beleidsveld asielopvang, huisvesting, integratie en inburgering van nieuwkomers. Tot jouw beleidstaken behoren complexe onderwerpen als de implementatie van de nieuwe wet inburgering op lokaal niveau, opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne, de beleidsmatige coördinatie van de taakstelling / huisvesting van statushouders. Daarnaast bewaak en bevorder je de integrale samenhang tussen inburgering en andere beleidsvelden, zoals welzijn, zorg, jeugd, arbeidsmarkt en onderwijs en leerlingenvervoer. 

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsvorming in brede zin. Beleidsopgaven voorzie jij van een uitvoerings- en financiële paragraaf. Je adviseert de wethouder en het bestuur over het te voeren beleid. Complexere strategische dossiers pak je zelf op. Je stelt beleidsnota’s, college- en raadsvoorstellen op. Je beantwoordt raadsvragen, ondersteunt de wethouders in bestuurlijke overleggen en hebt een proactieve inbreng voor de P&C-cyclus. 

Je werkt nauw samen met collega’s binnen het sociaal domein, maar ook van andere afdelingen, zoals Ruimte, wonen en zorg, team Veiligheid en de gebiedsteams. Je bent aanspreekpunt voor verschillende maatschappelijke partners, zoals Vluchtelingenwerk en het COA en voor andere overheden (lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk). Je betrekt bestuurlijke en maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties bij het gemeentelijk beleid en bent in staat om tegenstrijdige belangen met elkaar in lijn brengen. De komende maanden zet je je samen met collega’s in voor de realisatie van de taakstelling en ga je op zoek naar creatieve oplossingen voor de huisvestingsproblematiek voor deze doelgroep. 

In de overleggen met de regio behartig jij de belangen van de gemeente Dijk en Waard. Samen met de collega’s van de regiogemeenten in regio Alkmaar werk je aan de verdere implementatie van de nieuwe wet inburgering. Je bent zowel samenwerkingspartner als opdrachtgever voor Zaffier, de regionale uitvoeringsorganisatie, vanuit Dijk en Waard op dit thema. Daarnaast neem je deel aan de regionale regietafel asielopvang voor de regio Noord-Holland Noord en provinciale overleggen over opvang en huisvesting van statushouders. Je bent sparringpartner voor je directe collega’s van de afdeling Strategie & Beleid, met name voor de collega’s van participatie, als het gaat om de afstemming en samenwerking in strategische vraagstukken rondom inburgering en participatie.

Met jouw inzet is er een goede verbinding gemaakt tussen inburgering en andere beleidsvelden. De doelgroep statushouders wordt expliciet meegenomen in beleids- en uitvoeringsplannen van onderwijs, welzijn, jeugd, Wmo, leerlingenvervoer, wonen etc. Daarnaast ligt er een duidelijk plan van aanpak met betrekking tot het lerend stelsel en monitoring en evaluatie van de nieuwe wet inburgering, regionaal en lokaal.

Wat je graag doet

Je bent een verbinder en hebt een visie op wat er nodig is voor goed gemeentelijk beleid. Je hebt kennis/affiniteit met de doelgroep statushouders en het sociaal domein. Jij kunt als geen ander (opgehaalde) informatie vertalen naar beleid sociaal domein en dit omzetten in concrete doelen en bijbehorende acties. Je bent goed in het stellen van prioriteiten en een toegankelijke professional. Collega’s kloppen graag bij jou aan voor vragen en daarnaast ben je een stevige gesprekspartner voor de wethouder. Je bent een echte teamspeler en je denkt in oplossingen. Je kunt goed samenwerken met collega’s uit verschillende afdelingen, verschillende maatschappelijke belangen afwegen en dit vertalen in concrete adviezen voor het bestuur.

Wat jij bent, kunt en hebt                                                                                                     

Je beschikt over minimaal post-HBO werk- en denkniveau, idealiter afgerond met een post- HBO of WO studie en aantoonbare ervaring als senior binnen het sociaal domein en de doelgroep nieuwkomers. Je hebt ervaring met regionale samenwerking op ambtelijke en bestuurlijk niveau en benut deze kennis en ervaring voor complexe vraagstukken. Je weet uit welke fasen een project bestaat en je kunt de voortgang hiervan bewaken, regie voeren en coördineren. Als onderzoeker weet je valide cijfers en gegevens uit bronnen vast te stellen, verbanden te leggen en algemene conclusies te trekken. Je bent een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en beschikt over voldoende politieke sensitiviteit.

Wat wij je bieden

Een uitdagende functie binnen een prettige werkomgeving waarin je gestimuleerd wordt het beste uit jezelf te halen. Het uurtarief gaat uit van schaal 11 en bedraagt maximaal € 95,-- per uur.

Ben je geïnteresseerd?

Dan wordt het tijd dat wij elkaar ontmoeten! Stuur ons voor 22 augustus 2022 je motivatie en CV toe via www.werkeninnoordhollandnoord.nl (vacature Senior adviseur Sociaal domein inburgering, asielopvang en huisvesting statushouders).

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Strategisch adviseur Sociaal domein Lucienne Braaksma, via 06-22038046.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Anja Zijm van Gemeente Dijk en Waard ( 06-10407291)
Over de organisatie

Ben jij een professional die zijn blik naar buiten richt en zich altijd verder wil ontwikkelen? Dan is de gemeente Dijk en Waard naar jou op zoek! Samen werken we aan een betere en leukere omgeving voor iedereen die hier woont, werkt, onderneemt en leeft. Een excellente dienstverlening voor onze inwoners is de rode draad in ons werk.

Wil jij met jouw ambities en talent het verschil maken voor iedereen in onze mooie gemeente? Laat het ons weten!

meer over Gemeente Dijk en Waard >
Adres
Parelhof 1
1703EZ Heerhugowaard

Gerelateerde vacatures