Gemeente Koggenland

LID VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE TEVENS ONDERZOEKER

Solliciteer uiterlijk maandag 12 september 2022
  • De Goorn
  • HBO · WO

Vacature

Koggenland is een mooie plattelandsgemeente in West-Friesland. Het kenmerkende weidse landschap is van grote waarde te midden van de stedelijke gebieden van Hoorn en Heerhugowaard. In de 14 dorpen wonen in totaal circa 23.000 inwoners.

De gemeenteraad van Koggenland beschikt over een rekenkamercommissie (RKC). Deze bestaat uit vijf leden: een externe voorzitter, twee externe leden en twee (interne) leden uit de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Koggenland zoekt

LID VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE TEVENS ONDERZOEKER

Profielschets

Om de RKC compleet te maken, zoeken wij een (rekenkamer-)onderzoeker die affiniteit heeft met het lokaal bestuur. Je draagt bij aan de totstandkoming van 1 á 2 onderzoeken per jaar en je werkt graag nauw samen met collega-onderzoekers en de ambtelijke organisatie.

Wat ga je doen?

De rekenkamercommissie staat de raad terzijde door middel van onderzoeken op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en de beleidsuitvoering. Bij het uitvoeren van de onderzoeken wordt, waar nodig en wenselijk, samengewerkt met andere rekenkamers en soms wordt een extern onderzoeksbureau ingehuurd. De rekenkamercommissie heeft een werkbudget van 25.000 euro per jaar ter beschikking voor één groot dan wel twee kleinere onderzoeken per jaar. Gemiddeld besteed je 2 dagen per maand aan bovengenoemde zaken, met wat piekbelasting wanneer je midden in een onderzoek zit. Een groot deel van de werkzaamheden is flexibel in te delen, bijvoorbeeld in de avonduren. Vergaderingen vinden plaats op vrijdag (ongeveer eens in de zes weken) en incidenteel in de avond.

Het lid van de rekenkamercommissie is, samen met de andere leden, verantwoordelijk voor:
  • Het samen met de andere externe leden opzetten en uitvoeren van onderzoek en daarover rapporteren;
  • Richting geven aan het jaarplan en jaarverslag van de rekenkamercommissie;
  • Het presenteren van onderzoeksrapporten aan de raad en het onderhouden van contact met de raad en de ambtelijke organisatie;
  • Het door ontwikkelen van het kwaliteitsniveau van de rekenkamercommissie.
Functie-eisen
  • HBO of WO werk-en denkniveau;
  • aantoonbare ervaring in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van (gemeentelijk) onderzoek;
  • assertief/onafhankelijkheid kunnen functioneren in een team, als iedereen 'A' zegt weerhoudt dat jou er niet van om 'B' beargumenteerd naar voren te brengen;
  • communicatief vaardig zijn en beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Pluspunten

kennis van het lokale bestuur, inzicht in gemeentelijke financiën, en een antenne voor onderwerpen die zich voor rekenkameronderzoek lenen;
woonachtig zijn in, en/ of kennis hebben van de regio West-Friesland;
ervaring met rekenkamer(commissie)werk.

Wij bieden

Per vergadering ontvangen de externe leden een vergoeding van 150 euro. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding beschikbaar. Voor onderzoeks- en overige werkzaamheden is een vergoeding van 75 euro per uur beschikbaar. De (externe) leden van de rekenkamercommissie verdelen deze werkzaamheden in onderling overleg.

Uitgesloten van benoeming:

je bekleedt een functie zoals bedoeld in artikel 81f van de Gemeentewet;
je bekleedt een functie die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente en de door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat;
er is sprake van een lidmaatschap of dienstverband van meer dan één andere rekenkamer(commissie)

Informatie en interesse?

Informatie over de rekenkamercommissie is te vinden op de website van de gemeente:
https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_43376/. De verordening op de rekenkamercommissie is hier te downloaden: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645791/1.

Heb je belangstelling, dan kun je jouw schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, t/m uiterlijk 12 september richten aan de secretaris van de rekenkamercommissie; de heer H.J. Hogendoorn, via het mailadres rekenkamercommissie@koggenland.nl. Voor meer informatie over de vacature of de procedure kun je eveneens telefonisch contact opnemen met de heer Hogendoorn, via het algemene nummer van de gemeente Koggenland (0229-548400).

Selectieproces
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 23 september. De tweede ronde staat gepland op vrijdag 30 september. De selectiecommissie bestaat uit de leden van de rekenkamercommissie. Zij worden hierbij ondersteund door de secretaris van RKC.

Tijdens de procedure wordt er om referenties gevraagd en kan er om een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd.

De selectiecommissie doet een voordracht voor benoeming via het presidium aan de gemeenteraad. De installatie en beëdiging staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 oktober 2022. De benoeming geldt voor vier jaar, met één mogelijke verlengingstermijn van eveneens vier jaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Over Gemeente Koggenland
De gemeente Koggenland is een aantrekkelijke woonge­meente gelegen in West-Friesland. Koggenland vormt een groene buffer tussen Hoorn en Heerhugowaard. Het gebied kenmerkt zich door zijn weidse landschap en kleine dorpskernen. De gemeente heeft ruim 22.000 inwoners.

De organi­satie bestaat uit de afdelingen Dienstverlening & Bestuur, Advies & Ondersteuning, Wonen & Ondernemen, Welzijn & Zorg en Financiën. Er werken ruim 190 mensen. De organisatie wil zich onderscheiden met ondernemende collega's die kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel hebben staan en kansen weten te benutten. Wij vinden het belangrijk te streven naar resultaten waar we trots op kunnen zijn.

Beste werkgever
Dat het leuk is om bij Koggenland te werken staat buiten kijf. Koggenland is namelijk verkozen tot de beste werkgever 2021 in onze branche. Als blijk van waardering mochten wij het keurmerk World-class Workplace in ontvangst nemen. Dit keurmerk is honderd procent gebaseerd op de feedback van medewerkers.

Wij luisteren naar medewerkers en maken gebruik van hun feedback om de organisatie continu te verbeteren. We scoren hoog op bevlogenheid, medewerkers zijn vol passie met hun werk bezig. Medewerkers ervaren vrijheid om hun werk zelf zo goed mogelijk in te richten en er is voldoende rolduidelijkheid. Nu er veel thuisgewerkt wordt, zijn dit belangrijke voorwaarden voor succes. Als gemeente zijn we blij met deze titel, het motiveert ons om sterke punten te behouden en verbeterpunten verder aan te pakken. We willen dit vasthouden en zelfs nog beter worden. Dit gaan we gezamenlijk doen.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Lisanne Steltman van Gemeente Koggenland ( )
Over de organisatie

De gemeente Koggenland is een aantrekkelijke woongemeente gelegen in West–Friesland. Koggenland vormt een groene buffer tussen Hoorn en Heerhugowaard. Het gebied kenmerkt zich door zijn weidse landschap en kleine dorpskernen. De gemeente heeft ruim 22.000 inwoners.

De organisatie bestaat uit de afdelingen Dienstverlening & Bestuur, Advies & Ondersteuning, Wonen & Ondernemen, Welzijn & Zorg en Financiën. Er werken ruim 170 mensen. De organisatie wil zich onderscheiden met ondernemende collega’s die kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel hebben staan en kansen weten te benutten. Wij vinden het belangrijk te streven naar resultaten waar we trots op kunnen zijn.

meer over Gemeente Koggenland >
Adres
Middenhof 2
1648 JG De Goorn

Gerelateerde vacatures