Gemeente Westland

Senior Beleidsmedewerker Jeugd

Solliciteer uiterlijk maandag 29 augustus 2022
 • Naaldwijk
 • 30 - 36 uur
 • 3701 - 6103
 • WO

Vacature

30-36 uur

Informatie
In deze functie als senior beleidsmedewerker jeugd, coördineer je binnen de gemeente het domein Jeugd in integrale afstemming met de andere domeinen participatie en zelfredzame samenleving (Wmo). Je bent aanspreekpunt voor de groep Jeugd als het gaat om organisatiebrede processen zoals het opdrachtgericht werken, P&C cyclus en het overzicht houden op de financiën.

Je richt je tevens op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland wat kan resulteren in de bijstelling van het sociaal beleidskader (SBK) en de uitvoering van beleid (monitorfunctie). In de beleidsontwikkeling zijn het Sociaal Kernteam Westland (SKT), de H10 en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partijen.

Jij vertegenwoordigt de gemeente Westland in de H10-samenwerking, de samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdhulp binnen Haaglanden. Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je houdt overzicht op onze samenwerking in het netwerk H10 en in de verbinding met de gemeente. Je participeert in het Programmateam Jeugd van de H10, je assisteert de wethouder in het regionale bestuurlijk overleg jeugd (BOJ), je schrijft annotaties voor het college en het regionaal directeurenoverleg Jeugd.

De H10-gemeenten hebben een regiovisie vastgesteld waarin de ambities voor de komende jaren met elkaar zijn bepaald. Om hier uitvoering aan te geven werk je intensief samen met collega's uit de regio en ben je naast je lokale werk ook trekker van regionale projecten. In regionaal verband vindt er een verkenning plaats naar een ander inkoopmodel op basis van segmentatie. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Het is jouw taak om hieraan bij te dragen en ervoor te zorgen dat dit in samenhang met lokale ontwikkelingen in het brede jeugdveld gebeurt.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie voortdurend af met college en raad. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt ook bij aan de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet

In deze functie heb je nooit een standaard werkdag maar het kan er als volgt uit zien.

's Ochtends heb je overleg met je collegae van "Jeugd " over het regionaal vorm te geven nieuwe inkoopmodel. Daarna heb je overleg met de regiogemeenten in het Programmateam Jeugd over de begroting. Tussendoor ontvang je nog een telefoontje met een vraag van een collega. Uiteraard pak je dit zo snel mogelijk op.

Na de lunch heb je bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouder. Vervolgens heb je afstemming met de coördinatoren van de groepen Zelfredzaamheid en Participatie over de integrale koers om de kosten in het sociaal domein terug te dringen. Met nog een onverwacht telefoongesprek en het afhandelen van je mail tussendoor vliegt de tijd.

Tevreden sluit je je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen!

Functie-eisen
 • Je hebt vanzelfsprekend een universitair werk- en denkniveau en de benodigde relevante werkervaring;
 • Je hebt ervaring in het vormgeven van strategische samenwerking met partners waaronder zorgaanbieders;
 • Je hebt ervaring met inkoop als instrument om te sturen op inhoudelijke doelen;
 • Je vindt het leuk om regionale ontwikkelingen en lokale ontwikkelingen met elkaar te verbinden;
 • Je bent op de hoogte van wat er landelijk speelt op het gebied van Jeugd en overstijgend in het Sociaal domein;
 • Je hebt ervaring met coördinatie van werkzaamheden;
 • Je begrijpt wat er nodig is om de transformatie in het sociaal domein tot een succes te maken. Je kan hierin onafhankelijk denken;
 • Je weet samenwerking efficiënt en effectief vorm te geven en toont hierin leiderschap en een hands-on-mentaliteit;
 • Je kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • Samenwerking staat bij jou voorop, je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid d.m.v. co-creatie resultaten te boeken;
 • Je bent financieel onderlegd;
 • Buiten het feit dat je prima zelfstandig kunt opereren heb je ervaring met het vertegenwoordigen van de gemeente in situaties met uiteenlopende belangen en weet jet het management en het bestuur hierover te adviseren;
 • Je bent communicatief vaardig en resultaatgericht en je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld. Daar je te maken hebt met de verbonden partij H10, heb je ervaring met accounthouderschap waarin de beleidsmatige en eigenaarsrol vanuit de gemeente samen komen.

Arbeidsvoorwaarden
 • Een salaris van maximaal € 6.103,00 bruto (bij 36 uur), volgens de cao van de gemeente;
 • Een prettige, informele werksfeer met korte lijnen naar bestuur en collega's;
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Een laptop en een mobiele telefoon van de zaak;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets;
 • Een pensioenregeling via het ABP waarbij Gemeente Westland 2/3e deel zal betalen;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering;
 • Volop ontwikkelingsmogelijkheden.

Contactinformatie
Als je interesse hebt in deze functie voor 30-36 uur, solliciteer dan vóór 30 augustus 2022.

Meer weten? Neem contact op met Erik Hofstede Teammanager Samenleving Cluster Beleid:
bel 06-46625731 of stuur een bericht via WhatsApp.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 110.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid. Tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Als je werkt bij gemeente Westland bouw je mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook.

Jouw team

Team Samenleving van de Cluster Beleid is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen waaronder Jeugd. Wij werken met 50 collega's aan jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, wonen, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Wij werken in regionaal verband samen met andere gemeenten, de markt en de onderwijsinstellingen. In deze functie werk je in de keten van Beleid naar uitvoering. Dat betekent dat je intensief werkt met de gemeentelijke clusters Dienstverlening en Bedrijfsvoering en met het de partners in het werkveld Jeugd waaronder de regionale samenwerking H10.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Edwin van der Slagt van Gemeente Westland ( )
Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland >
Adres
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Gerelateerde vacatures