Gemeente Tilburg

Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening / Lid Concerndirectie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Tilburg
 • 36 uur
 • 9616 - 9616
 • WO

Vacature

Functieomschrijving

De stad Tilburg en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel liggen in het Hart van Brabant waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met ruim 220.000 inwoners de zevende stad van het land. Tilburg is uniek door z’n vele tegenstellingen, uniek door de ongebreidelde energie, uniek door z’n effectieve netwerken. De 2.000 professionals van de gemeentelijke organisatie  werken op grond van de gezamenlijke kernwaarden verbindend, daadkrachtig en vernieuwend met liefde voor deze fijne stad.

De komende vier jaar is het Bestuursakkoord Meer voor Elkaar leidend voor de ambities van Tilburg. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en waar iedereen meetelt, In de aanpak staan maatwerk en uitvoering voorop. Wijkgericht waar het kan en stadsbreed waar het moet. En inwonerparticipatie staat centraal.

Drie opgaven voor 2022-2026

Voor de periode 2022-2026 staan daarom drie opgaven centraal: Tilburg Kansrijk, Tilburg Groen en Duurzaam en Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist. De eerste opgave is Tilburg Kansrijk. Een opgave die gericht is op preventie, gezondheid, jeugd en kansengelijkheid. Dit is een opgave om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en perspectief te bieden op bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt voor iedereen. De opgave Tilburg Groen en Duurzaam schetst hoe de partijen aan de slag willen gaan met energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving. Met groen in en om de stad, mobiliteit en de openbare ruimte. En de opgave Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist heeft alles te maken met duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige nieuwe woningen, met ruimte voor werken en bedrijven, voor kunst en cultuur, voor evenementen en sport.

Netwerkorganisatie

Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te zetten in actie en goede adviezen aan het bestuur. Door telkens in gesprek te gaan is de gemeente Tilburg elke dag bezig om samen met inwoners, partners, onderwijs en ondernemers tot betere oplossingen te komen. De organisatie durft daarbij te experimenteren en te blijven leren om resultaten te bereiken. In november 2019 werd Gemeente Tilburg – als eerste gemeente ooit – uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Gemeente Tilburg is daarbij getypeerd als een moderne overheidsorganisatie die zich voortdurend blijft ontwikkelen om het belang van de inwoner beter te dienen. Hierbij is de gemeente getransformeerd van een dienstenmodel naar een netwerkorganisatie, van spelbepaler op diverse terreinen naar een van de spelers in het veld. Deze erkenning motiveert Tilburg om door te zetten en vooral niet op de lauweren te rusten.

Organisatie

De organisatie van Gemeente Tilburg staat onder leiding van de Concerndirectie. De directie wordt geleid door de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en bestaat verder uit vier concerndirecteuren die op basis van de drie opgaven Tilburg Kansrijk, Tilburg Groen en Duurzaam en Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist en via de afdelingshoofden leiding geven aan de gemeentelijke organisatie. Gemeente Tilburg heeft een begroting van circa € 944 miljoen (programmabegroting 2022). 

Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Binnen de concerndirectie is de Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening vanuit een integrale blik en als onderdeel van het team verantwoordelijk voor de volle breedte van de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. De directeur geeft leiding aan de afdelingshoofden met de portefeuilles Personeel & Organisatie, Data, Informatie & Technologie, Planning & Control, Communicatie, Faciliteiten, Juridische Zaken & Inkoop en Dienstverlening. De directeur is (formeel) zowel de CFO als CIO van de gemeente. Voor beide rollen geldt dat inhoudelijke collega’s op het niveau van afdelingshoofden die rollen mee invullen.  Belangrijkste taken zijn:

Collectief sturen – als onderdeel van de concerndirectie – op de strategische koers van de gehele organisatie op basis van het concernplan en vanuit de (doorontwikkeling van de) netwerkorganisatie.
Vormgeven van de ambities op het gebied van bedrijfsvoering & dienstverlening zoals opgenomen in Meer voor Elkaar.
Vertegenwoordigen van Tilburg in de relevante landelijke en regionale netwerken.
Het (coachend) leiding geven aan de afdelingshoofden.

De opgave

De gemeentelijke organisatie werkt als een integrale netwerkorganisatie. De Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening levert een forse bijdrage aan de realisatie van de ambities vanuit een brede blik op de bedrijfsvoering als integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Belangrijke opgaven de komende jaren zijn de organisatieontwikkeling en -cultuur (doorontwikkeling van de netwerkorganisatie naar gebiedsgericht werken), financiële vernieuwing en de ambities op het gebied van digitalisering en klantgedreven dienstverlening.

Gelet op de breedte van de portefeuille vraagt dit om een directeur die prioriteiten kan stellen en focus aanbrengt binnen de ambities op het gebied van bedrijfsvoering & dienstverlening en dit in verbinding brengt met de gehele gemeentelijke organisaties. De nieuwe directeur weet een goede balans te vinden tussen enerzijds het beheersmatig op orde houden van én het entameren van innovatie binnen het domein van bedrijfsvoering & dienstverlening. Belangrijk aandachtspunt daarbij is hoe de rollen van CFO en CIO of een effectieve wijze binnen de organisatie te borgen. Dit alles als een verbindende teamspeler binnen de concerndirectie en coachend en benaderbaar leidinggevende van de afdelingshoofden.

De kandidaat

Gemeente Tilburg is daarom op zoek naar een innovatieve en verbindende teamspeler met een brede blik op bedrijfsvoering en dienstverlening. Een professional met hart voor de publieke zaak en gevoel voor organisatieontwikkeling die haar/zijn ervaring in de sturing van complexe en grote publieke of private organisaties omzet in concrete resultaten. Resultaten vanuit een brede blik op en passie voor het uiteenlopende palet van onderwerpen binnen bedrijfsvoering & dienstverlening. Iemand die leidinggeeft zonder “strepen” en haar/zijn weg weet in een organisatie die het in goede en slechte tijden samen doet, maar ook licht anarchistische trekken vertoont. Een teamspeler met gevoel voor humor, oog voor verbinding en tegelijkertijd autonoom is met eigen opvattingen.  Een ambassadeur voor Tilburg die makkelijk en strategisch schakelt in de diverse netwerken en best practices haalt én brengt. Een zichtbare en stevige directeur die prioriteiten weet te stellen en wanneer te temporiseren. Een benaderbare en coachend leidinggevende die ruimte geeft en vanuit een brede blik meerwaarde levert. Bovenal iemand die met liefde voor Tilburg(ers) werkt.

Gemeente Tilburg  staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Gemeente Tilburg nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de concerndirectie op deze wijze versterkt.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is ingeschaald in schaal 17 van de cao-Gemeenten . De bezoldiging bedraagt daarmee maximaal € 9.616 bruto per maand op basis van 36 uur per week exclusief Individueel Keuzebudget (IKB) van 17.05%.

De procedure

Voor Gemeente Tilburg begeleidt Ferdi de Lange, partner van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening. Van vrijdag 17 juni 2022 t/m vrijdag 1 juli 2022 wordt de functie opengesteld en vindt parallel een gerichte search door Chasse plaats. Namens Gemeente Tilburg doet Chasse een voorselectie,  bestaande uit circa 6 tot 8 potentieel passende kandidaten. Op grond hiervan selecteert de Selectiecommissie van de Gemeente Tilburg circa 3 tot 4 kandidaten voor de  gespreksronde met de Selectiecommissie. Indiensttreding is voorzien per 1 september 2022,

Solliciteren (sluitingsdatum: vrijdag 1 juli 2022)

Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is vrijdag 1 juli 2022r via info@chassesearch.nl. Motivatie en cv dienen in PDF aangeleverd te worden.

Planning

 • 1 juli: sluitingsdatum openstelling vacature.
 • 4 t/m 8 juli: voorselectie door Chasse (interviews).
 • 11 juli: Bespreking kandidatenoverzicht met de Selectiecommissie.
 • Woensdag 20 juli, 13.30 – 18.00 uur: Gespreksronde met de Selectiecommissie te Tilburg (circa 3 tot 4 kandidaten).
 • Vrijdag 22 juli, 13.00 – 16.00 uur: Gespreksronde – via een ‘carrousel’ met zowel de Selectiecommissie als de Adviescommissie te Tilburg (maximaal 2 kandidaten).
 • Vóór 1 augustus 2022: formele afronding van de procedure waaronder referentieonderzoek naar en arbeidsvoorwaardengesprek met de voorkeurskandidaat.
 • 1 september 2022: indiensttreding nieuwe Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening van de Gemeente Tilburg.

De Selectiecommissie en de Adviescommissie bestaan uit de leden van de concerndirectie en een vertegenwoordiging van de afdelingshoofden. De Selectiecommissie wordt voorgezeten door de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Ferdi de Lange, partner Chasse Executive Search begeleidt de gespreksrondes met de Selectie- en Adviescommissie. De gesprekken vinden plaats op een externe locatie in Tilburg.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling Personeelszaken van Gemeente Tilburg ( )
Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg >
Adres
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Gerelateerde vacatures