Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Wijk bij Duurstede
 • 36 uur
 • 4965 - 6616
 • HBO+ · WO

Vacature

2 Domeinmanagers

Gemeente Wijk bij Duurstede | 36 uur | HBO+/WO | max € 6.616

 

Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met circa 24.000 inwoners een relatief kleine gemeente. Waar het fijn is om te wonen en te werken. Onze kernen hebben elk écht een eigen karakter. De dorpskern van Cothen kent een hoogstamboomgaard die verwijst naar de rijke fruitteelthistorie. Aan de Langbroekerwetering in Langbroek liggen voorname kastelen in een agrarisch decor. De kern Wijk bij Duurstede is ontstaan op de plek van de oude handelsplaats Dorestad. En staat toeristisch op de kaart als ‘de kleine stad, met grote geschiedenis’.

We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor deze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt. Maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt. En je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.

We zijn volop in ontwikkeling. Omdat we het belangrijk vinden ons werk met plezier en vertrouwen te kunnen doen. Prioriteren en keuzes maken zijn belangrijke ontwikkelpunten. Net als afronden en aanspreken. En niet te vergeten integraal werken. Waarbij de start van ontwikkelingen en beleid buiten ligt.

Werken met domeinen voor sturing, focus en samenhang

Om meer sturing op en focus en samenhang in ons werk te krijgen doen we ook een aanpassing in de organisatie. We gaan werken met drie domeinen met elk twee of drie teams. De domeinen vallen onder de verantwoordelijkheid van een domeinmanager. De domeinmanagers en de gemeentesecretaris vormen samen het nieuwe MT. De 3 domeinen zijn: 1) Buiten, Inwoners en Diensten (BID), 2) Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), 3) Binnen, Medewerkers en Middelen (BMM). De functie van domeinmanager BMM is in ieder geval vacant. De andere vacature is ofwel voor het domein BID ofwel voor RMO. De motivatie voor het domein is onderdeel van de procedure. Dit omdat we een evenwichtig managementteam willen waarin ieders kennis, capaciteiten en wensen goed uit de verf kunnen komen.. Geef bij je sollicitatie aan waar je voorkeur naar uitgaat en waarom.

Onze draagkracht en draaglast zijn al langere tijd niet in balans. Om die balans te herstellen zijn we allemaal aan zet; medewerkers, college en raad. Maar de functie van domeinmanager vervult hierin wel een cruciale rol. Daarom vragen we dat je een kei bent in prioriteren! Dat je ziet waar keuzes gemaakt kunnen en moeten worden en ze op de agenda van het MT zet. Waarbij je ook niet schuwt om deze bespreekbaar te maken bij het bestuur. Wij noemen dit goed contracteren.

Je bent verantwoordelijk voor een integrale aanpak voor de uitvoering van taken en projecten. Zowel binnen je eigen domein als over de domeinen heen. Op het van ‘buiten naar binnen werken’ heb je een duidelijk visie. En je ziet kansen voor inwonersparticipatie. Waarbij je weet dat het verschil maakt of je een idee hebt of een plan.

Als opdrachtgever ben je in staat om duidelijk opdrachten uit te zetten. Je stuurt op hoofdlijnen en bewaakt voortgang en resultaten.

Deze verantwoordelijkheden liggen bij jou als domeinmanager. Onze teamleiders krijgen hierdoor meer ruimte om leiding te geven aan de medewerkers en te focussen op hoofdlijnen van beleid binnen het team.

Kortom, we zoeken iemand die ambitieus is. En een kleine gemeente weet te waarderen en voor ons het verschil kan maken. Daarbij is het voor ons belangrijk dat jij jouw eigen visie en kwaliteiten inbrengt. En ook dat jij voorleeft wat we in onze organisatievisie op papier hebben gezet door ons in onze ontwikkelpunten voorop te gaan. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van jouw domein, voor het realiseren van de (bestuurlijke) doelen Je stuurt op integraliteit binnen het totale domein (circa 45 FTE) en tussen de domeinen. En geeft directe leiding aan 2 of 3 teamleiders binnen het domein.
 • Je bent verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van het domein. En ook voor het ontwikkelen van, adviseren over en uitdragen van de strategische visie op organisatie en beleid.
 • Je vult ambtelijk opdrachtgeverschap in voor team- of domein overstijgende projecten, programma’s en opgaves. En signaleert en verbindt vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.
 • Je treedt op als zelfbewust partner in de regio. Onderhoudt netwerken en speelt in op kansen en mogelijkheden die zich voordoen.    
 • Je adviseert over complexe strategische vraagstukken op bestuurlijk en concern breed niveau met een grote politieke en maatschappelijke impact vanuit jouw domein.
 • Je draagt bij aan integraliteit en organisatie doelen vanuit het integrale perspectief. Versterkt de collegiale samenwerking en opereert binnen het MT op basis van collegiaal management. Leden van het MT zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie. Hierbij is de gemeentesecretaris eindverantwoordelijk.
 • Daarnaast kent elk domein zijn eigen ontwikkelopgave. Medewerkers van BID hebben vaak direct contact met inwoners en bedrijven en hebben te maken met veranderende verwachtingen uit de samenleving. De ontwikkelopdracht voor dit domein is het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept dat antwoord geeft op deze opgave. Voor domein RMO is de ontwikkelopdracht het samenspel tussen het ruimtelijk en sociaal domein te intensiveren met de leefwereld van ondernemers en inwoners als vertrekpunt. Voor domein BMM is de opgave de interne dienstverlening verder te verbeteren en zodoende bij te dragen aan de ontwikkelopgave van de andere domeinen.


 Wat vragen we van jou?

 • Je bent een strateeg die zich met durf, daadkracht en enthousiasme inzet.
 • Je weet bestuur, organisatie en stakeholders op inspirerende wijze mee te nemen in kansen en ontwikkelingen om zo de bestuurlijke ambities te verwezenlijken.
 • Je biedt op motiverende wijze ruimte aan ontwikkeling van mensen. Je bent gedreven het beste uit onze organisatie te halen. En bent transparant over rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden.
 • Je bent een uitstekende teamspeler en een voorbeeld als het gaat om constructieve samenwerking met bestuur, collega’s en externe partners.
 • Je bent ook een realist. Iemand die bestuurlijke prioriteiten weet samen te brengen met een kritische houding voor wat haalbaar is voor de organisatie. Je kunt strategie omzetten in haalbare plannen.
 • Je draagt zorg voor borging en verankering van de ingezette ontwikkelingen. 
 • Omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit, communicatieve vaardigheid, besluitvaardigheid en overtuigingskracht zijn nodig om succesvol te zijn.
 • Je hebt ervaring als integraal manager in een politiek-bestuurlijke omgeving. Kennis van bedrijfsvoering en proces-, project- en programmamanagement. HBO+/WO werk- en denkniveau zijn vanzelfsprekend.


Wat bieden we jou?

Samen met 150 collega’s, het college, de gemeenteraad, de Wijkse samenleving en de partners in de regio werk je aan de opgaven van de gemeente Wijk bij Duurstede. Je werkt in een kleine, dynamische organisatie met korte lijnen, betrokken collega’s en een goede werksfeer. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s hoe het is om bij ons je werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkduurstede.nl.

Als domeinmanager bieden we je een functie voor 36 uur met een salaris van maximaal € 6.616 (schaal 13, CAO gemeente). Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. Ook geniet je van goede secundaire arbeidsvoorwaarden en zijn er veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. We werken tenminste 40% van onze tijd op kantoor, we zijn flexibel in werktijden en werkplekken. Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren.

Solliciteren?

Kom jij onze organisatie versterken? Stel jezelf aan ons voor en laat uiterlijk 27 juni voor 12 uur weten waarom jij de beste kandidaat bent voor deze functie via https://vacatures.one/25020 .

Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Heb je inhoudelijke vragen? Bel of mail dan met Karolijn van den Heuvel, directeur via 06 20094930 of k.vandenheuvel@wijkbijduurstede.nl Vragen over de sollicitatieprocedure? Mail dan personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl.

De eerste gesprekken zijn gepland op 30 juni, de tweede op 6 juli.

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet.


 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Karolijn van den Heuvel van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 06-20094930)
Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede >
Adres
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Gerelateerde vacatures