Gemeente Schiedam

Beleidsadviseurs Sociaal Domein (3 fte)

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Schiedam
 • 5372 - 5372
 • HBO

Vacature

Wat ga je doen?
 • Je gaat een netwerk opbouwen binnen en buiten Schiedam. Je leert de stad, haar bewoners en onze sociale partners echt goed kennen, je initieert samenwerking.
 • Je wordt expert op jouw deelgebied. Daarbij signaleer en analyseer je relevante ontwikkelingen, regionaal en landelijk, en vertaalt deze naar de Schiedamse situatie
 • Je voert regie op externe partijen en/of een gemeenschappelijke regelingen.
 • Vanuit je expertise informeer en adviseer je op zowel bestuurlijk als managementniveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de integrale beleidsadviezen op jouw deelgebied en werkt hierbij (o.a.) samen met de afdelingen Financiën en Juridische Zaken.
 • Je bewaakt de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden binnen projecten, signaleert dreigende knelpunten en verzorgt mede de voortgangsinformatie.
 • Vanuit jouw expertise draag je bij aan onze gezamenlijke opgave, je denkt actief mee over visievorming en uitwerking van deze visie op jouw deelgebied.
Op dit moment hebben wij plek voor een beleidsadviseur op de deelgebieden WMO, Welzijnswerk en Onderwijs. We horen graag van jou naar welk deelgebied je interesse uitgaat, en waarom

Wat breng je mee?
 • Een frisse en creatieve denker met een "drive", je combineert visie en resultaatgerichtheid.
 • Een authentieke persoonlijkheid met een gezonde portie lef.
 • Bestuurlijk sensitief, je hebt oog voor wederzijdse belangen.
 • Sterk analytisch; je hebt overzicht op alle niveaus en onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • Je bent samenwerkingsgericht; je kan netwerken en verbinden.
 • Communicatief uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk, je weet je stevig en tactvol op te stellen.
 • Financiële rapportages schrikken jou niet af, je hebt een scherp oog voor financiële risico's.
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5372,00 bruto per maand (schaal 11, Beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Sociaal Domein
Sociaal Domein
De gemeente Schiedam is na overheveling van een aantal taken door de rijksoverheid verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en de niet-medische zorg aan haar burgers maar ook voor de jeugdzorgtaken en de uitvoering van de participatiewet.

De opgave voor de gemeente Schiedam is om - in samenwerking met alle sociale partners - een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren, waarin de Schiedamse burger beschikking heeft over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg, afgestemd op zijn behoefte, mogelijkheden en omgeving. Sociale stijging van de burger als individu en de stad in zijn totaliteit zijn speerpunten van beleid waarbij vooral wordt gericht op preventie.

In het Sociaal Domein zijn dan ook een groot aantal opgaven geformuleerd die tezamen er voor moeten zorgen dat de gemeente Schiedam goed uitvoering kan geven binnen haar wettelijke en niet-wettelijke taken binnen Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, Onderwijs, Welzijn en Sport. Financieel moet de basis op orde zijn om zicht te hebben en te houden op de uitvoeringsgevolgen voor de gemeentelijke begroting. Hierbij is ontschotting van de beschikbare geldstromen van de verschillende decentralisaties binnen de teams van het Sociaal Domein een nader uit te werken speerpunt.

De gemeente Schiedam heeft samen met buurgemeenten Maassluis en Vlaardingen het MVS Jeugdmodel ontwikkeld. De komende periode staat in het teken van het voorbereiden van het Sociaal Domein van gemeente Schiedam op de nieuwe situatie welke per 1 januari 2023 ingaat. Het betreft hier een grote transformatie opdracht waarbij een integrale brede aanpak moet worden vorm gegeven binnen de Jeugdhulp in de MVS. Dit met partners uit de hele stad MVS regio.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Eveline van Malkenhorst van Sociaal Domein ( +31 10 219 1468)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam >
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Gerelateerde vacatures