Gemeente Lelystad

Jeugdprofessionals bij de huisarts

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Lelystad
 • 20 - 36 uur
 • 3090 - 4671
 • HBO+ · WO

Vacature

Ben jij een jeugdprofessional die zijn of haar ambitie en vakmanschap wil inzetten bij de huisartsen in Lelystad? Dan is deze vacature iets voor jou!

Gemeente Lelystad

Lelystad. Stad in nieuw land. Hoofdstad van Nederlands jongste provincie Flevoland. Op dit moment telt Lelystad ruim 79.811 inwoners. De ambitie is om door te groeien naar 100.000 inwoners en ongeveer 45.000 arbeidsplaatsen in 2040. Daar zit toekomst in! Lelystad maakt zich klaar voor een next level en wil groter en sterker worden. Steeds meer haar eigen weg gaan en haar unieke kwaliteiten beter inzetten.

Opgave jeugdzorg

Voor het verbeteren van de kwaliteit en het betaalbaar houden van de jeugdzorg heeft de gemeente Lelystad de jeugdzorg vanaf 2021 anders ingericht. Voor ouders en jongeren die zich met hun vragen en zorgen wenden tot één van de 40 huisartsen werken we al met de inzet van professionals bij de huisarts (afgekort JPH en in veel gemeenten POH GGZ Jeugd genoemd).

We willen de huidige inzet nu uitbreiden en zoeken daarom professionals die minimaal 20 en maximaal 36 uur bij ons willen werken.

Je team en werkplek

Je bent in dienst bij gemeente Lelystad, maar komt te werken in één van de wijken van een samenwerkende huisartsengroep (HAGRO), onder functionele leiding van één van de huisartsen. De inzet per praktijk kan variëren maar in het algemeen moet je denken aan 4 tot 8 uur per week per praktijk. Samen met je andere collega’s zorg je voor een dekkend aanbod in Lelystad. Uiteraard werk je nauw samen met het onderwijs, de jeugdartsen, de gemeentelijke toegangsorganisatie jeugdzorg (JEL) en het beleidsteam Onderwijs en Jeugdhulp.

Taakomschrijving

Als jeugdprofessional bij de huisarts (JPH) ondersteun je de huisarts bij (het bepalen van) de hulpverlening aan jeugdigen en/of diens opvoeders, bij vragen of klachten over de psychische of sociaal emotionele ontwikkeling. Je bent voor de cliënten (vrijwel) zonder wachttijd en beschikking beschikbaar. De huisarts bepaalt welke cliënten naar jou worden verwezen en ziet deze cliënten eerst zelf.

Wat ga je doen

Het werkgebied bestrijkt het volledige terrein van de jeugdhulp (GGZ, Opvoedhulp en LVG) en bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden:

 • contacten met de huisarts over cliënten die de huisarts naar jou verwijst;
 • advisering aan de huisarts ingeval van doorverwijzing vanuit de huisartsenpraktijk;
 • laagdrempelige consultatie aan kinderen en/of hun opvoeders;
 • vraagverheldering en het inschatten van de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige en diens gezin/netwerk;
 • kortdurende ondersteuning, interventies en behandeling aan de jeugdige en/of gezinsleden, zoals opvoedondersteuning, psycho-educatie en kortdurende cognitieve gedragstherapie;
 • overbruggingszorg, wanneer dat van belang is in verband met wachttijden of andere drempels voor toegang tot andersoortige hulp;
 • contacten met school(se voorzieningen), het gemeentelijke toegangsteam JEL,  een sociaal wijkteam (SWT) of andere verwijzers;
 • het verbeteren van de verbinding van de huisartsenpraktijk met de partners in het Voorveld door op clientniveau de juiste verbindingen te leggen en deel te nemen in overleggen.

Jij bent

 • gedragswetenschapper of post-master gedragswetenschapper, zoals orthopedagoog-generalist, gezondheidszorg-psycholoog, orthopedagoog, psycholoog of vergelijkbaar (WO of HBO+)
 • minimaal 2,5 jaar ervaring in de specialistische jeugdhulp, in het bijzonder met diagnostiek en behandeling;
 • ervaren in en affiniteit met het bieden van kortdurende lichte (cognitief gedragstherapeutische) interventies;
 • ervaren in gericht in kaart brengen en werken vanuit de hulpvraag van de cliënt;
 • geregistreerd in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ) of BIG geregistreerd en je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan jeugdprofessionals volgens de Jeugdwet hebt kennis van zowel de domeinen jeugd- en opvoedhulp, (l)VB als jeugd GGZ;
 • kent het lokale jeugdstelsel en de sociale kaart of bent in staat je deze snel eigen te maken;
 • zelfstandig in het werken en constructief in samenwerken;
 • je werkt bij voorkeur niet tegelijk voor een door de gemeente gecontracteerde jeugdhulpaanbieder;
 • je organiseert zelf dat je kennis en expertise actueel blijft, bijvoorbeeld via intervisie of werkbegeleidingsgroepen.

Wij bieden

Je komt werken in een stad waar de pioniersmentaliteit nog altijd heerst. Dit zie je ook terug in jouw werk. Je hebt dus een uitdagende baan, vol afwisseling in een energieke organisatie. We gaan veilig om met informatie. We werken samen, het is duidelijk en we zijn betrokken. Je krijgt hier de ruimte om jezelf te ontwikkelen met veel eigen verantwoordelijkheid en er is oog voor jouw talent.

We bieden een dienstverband voor minimaal 20 en maximaal 36 uur per week, afhankelijk van jouw keuze.

De functie wordt vooralsnog gewaardeerd op schaal 10 indicatief (max. € 4.671,- salaristabel april 2022 op basis van 36-urige werkweek). De functie moet nog formeel worden beschreven, gewogen en ingedeeld in het functiehuis. Definitieve inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en na weging van de functie.

Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Je kiest ervoor om dit flexibel uit te laten betalen, of je koopt er bijvoorbeeld extra verlof van of een fiets. Ook kun je een deel van jouw budget omzetten in een tegemoetkoming voor reiskosten.

Extra pluspunten

In Lelystad

 • hebben we een mooi stadhuis en een groene stad als inspirerende werkplek;
 • heerst een informele sfeer;
 • hebben we een verrassend vitaliteitsprogramma;
 • kun je flexibel zijn om werk en privé in balans te houden;
 • werken we plaats- en tijdonafhankelijk; je werkt waar dat op dat moment passend is;
 • hebben we daarom dus goede thuiswerkmogelijkheden én ontvang je een thuiswerkvergoeding;
 • kunnen we arboproof thuiswerken met de juiste middelen;
 • krijg je een laptop en smartphone van de zaak;
 • zijn er volop ontwikkelings-en opleidingsmogelijkheden;
 • bouw je een ABP-pensioen op voor later;
 • is een station of (betaalde) parkeergelegenheid op 2 minuten van ons kantoor;
 • ben je meestal zo. Het ligt centraal en is goed bereikbaar.

De procedure

Hebben we je enthousiast gemaakt? Dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 23 juni 2022.

De gesprekken vinden plaats op 28 en/of 30 juni in de middag. De selectie vind plaats in afstemming met de huisarts uit de wijk / het stadsdeel waar je voor gaat werken, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de patiënten van de betreffende huisartsenpraktijken. Na het selectieproces vind een ‘klikgesprek’ plaats met de huisartsen waar je voor gaat werken.

Meer informatie

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Iny Bosdriesz, beleidsadviseur jeugd, crm.bosdriesz@lelystad.nl  telefoon: 06- 29591804.

Let op! mail vanuit de Gemeente Lelystad kan in je spambox terechtkomen.

Als je op ‘Solliciteer’ klikt, dan ontvang je binnen 10 minuten een automatische ontvangstbevestiging. Ontvang je deze niet (controleer ook je spambox), dan adviseren we je om je sollicitatie opnieuw in te dienen.

In verband met het digitale proces kunnen wij te laat, of op een andere wijze ingediende sollicitaties niet meenemen in de procedure.

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

De gemeente Lelystad biedt aan iedereen ruimte. We streven naar het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die talent als basis en die kracht van diversiteit van de medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad >
Adres
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Gerelateerde vacatures