Gemeente Zaanstad

Griffier

Solliciteer uiterlijk maandag 30 mei 2022
 • 36 uur
 • WO

VacatureOrganisatie
Zaanstad is een prachtige gemeente, omringd door een bijzonder landschap en met de Zaan als ruggengraat. Zaanstad is een dynamische en eigenzinnige stad, die zich door de jaren heen steeds opnieuw heeft uitgevonden. Zaankanters zijn van nature innovatief en ondernemend. Met ruim 156.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en is, zowel regionaal als landelijk, een relevante speler. Zaanstad staat voor belangrijke opgaven. Het realiseren van een krachtige en innovatieve economie, snellere verbindingen, betere sociale voorzieningen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De komende jaren wordt er gebouwd aan een welvarende, veilige, klimaat neutrale en duurzame stad, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont.

De Griffie
Zaanstad kent een uitdagende politieke context en soms tegenstrijdige belangen. Net zoals de Zaanse samenleving is de Zaanse raad een pluriform gezelschap. De diversiteit van de stad is terug te zien in de 13 verschillende fracties. Team Raadsgriffie is een strategische griffie en ondersteunt gezamenlijk de raad bij haar taken en is voor de Zaankanters de toegang tot de raad.  Het team bestaat uit 9 medewerkers (naast griffier, 4 griffiemedewerkers, 3 raadsadviseurs en een officemanager). De raadsondersteuning bestaat onder meer uit raadsadvisering, informatievoorziening, faciliteren van vergaderingen, raadscommunicatie, het verzorgen van raadsfaciliteiten en de uitvoering van het werkplan gemeenteraad. Het werkplan heeft zich ontwikkeld als een instrument om de samenwerking tussen raad, griffie en ambtelijke organisatie vorm te geven. De uitdaging voor de griffie is om bij de inrichting van de processen het ambtelijk, bestuurlijk en politiek proces te zien als één geheel ten dienste van samenleving en inwoners. Als onderdeel daarvan is participatie van steeds groter belang. Om de betrokkenheid van de Zaankanter te vergroten zullen wij verder moeten  innoveren op het gebied van communicatie en procesinrichting. Bij een stevig maatschappelijk debat, draagt de griffie bij aan een goed gesprek tussen raad en samenleving.Functiebeschrijving
De griffier is eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en het bevorderen van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Als griffier ben je de gesprekspartner voor de politiek en de ambtelijke organisatie. Samen met burgemeester en gemeentesecretaris vorm je de driehoek die een effectief samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie bevordert. Jij houdt verbinding met de burgemeester en de raad en bewaakt hierbij tevens de procesgang. Je levert als eerste adviseur strategisch/tactisch advies en bijstand aan de gemeenteraad, commissies en werkgroepen uit de raad en raadsleden op individueel niveau en begeleidt de continue ontwikkeling van de raad. Je ondersteunt de gemeenteraad en commissies uit de raad inhoudelijk, procesmatig en logistiek in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken. Je leidt de interactie tussen raad en organisatie in goede banen. Voor de ontwikkeling van de raad stel je het jaarplan op en draag je zorg voor uitvoering. Je ontwikkelt, innoveert, begeleidt en bewaakt complexe en bestuurlijke processen. Als griffier geef jij leiding aan de medewerkers van de griffie en stel je jaarlijks een griffieplan op. Je coacht het team bij het verder ontwikkelen van voor de griffie belangrijke competenties en bewaakt de professionaliteit en kwaliteit van de griffie.

Als griffier zijn jouw verantwoordelijkheden:
 • Advisering en ontwikkeling van de raad. Je draagt zorg voor de professionele invulling van de rol van de raad en bevordert en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Je volgt bestuurlijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar initiatieven en draagt zorgt voor systeeminnovatie en de ontwikkeling van het communicatiebeleid.
 • Procesmanagement. Je stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken. Je neemt de verantwoordelijkheid in de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen en realiseert en bevordert alle benodigde ondersteuning van de raad.
 • Netwerken. Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk binnen en buiten de gemeente. Je initieert en bevordert de samenwerking met (externe) organisaties/partijen.
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een stevige persoonlijkheid die integer en onafhankelijk opereert. Je bent assertief en weet je staande te houden in een pittig krachtenveld waarin politieke belangen uiteenlopend zijn. Je bent je bewust van de ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke omgeving. Je beschikt over visie, kunt strategisch en procesmatig denken en weet dit te vertalen naar doelstellingen op langere termijn. Binnen Zaanstad weet jij het verschil te maken door jouw open minded instelling en door het lef om te experimenteren. Je neemt goede communicatieve en sociale vaardigheden mee. Je bent zichtbaar, actief en benaderbaar zowel binnen de stad als de organisatie. De medewerkers van de griffie weet jij te inspireren, in hun kracht te zetten en te stimuleren in een continu veranderende werkomgeving. Verantwoordelijkheden leg je laag in het team. Je geeft vertrouwen, je bent oprecht betrokken en je staat er voor jouw medewerkers. Situationeel leiderschap is dan ook voor jou vanzelfsprekend.

Als griffier beschik je over:
 • een afgeronde hbo of wo-opleiding;
 • meerjarige vergelijkbare ervaring met strategisch en procesmatig opereren in een complexe politiek bestuurlijke omgeving.
Arbeidsvoorwaarden
Werken bij gemeente Zaanstad betekent werken bij een organisatie met ambitie. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega's, je hebt inhoudelijk zeer interessante, uitdagende en afwisselende werkzaamheden én een prettige, goed bereikbare (flex)werkplek.

Daarnaast bieden wij:
 • een salaris tussen €6.073,- en €8.758,- bruto per maand (schaal 16). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • een dienstverband voor 36 uur per week voor de duur van een jaar met de intentie deze bij wederzijdse tevredenheid daarna om te zetten naar een vaste aanstelling;
 • individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
Een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden op
https://werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden.Meer informatie
Word jij de nieuwe griffier van de gemeente Zaanstad? Wij zien jouw reactie heel graag tegemoet!

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met André Maaskant, plaatsvervangend Griffier, via 06-58002290 of Annemarie van Nieuwamerongen, voorzitter werkgeverscommissie, via 06-42891236. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel of app met Ramona Iannotti (Corporate Recruiter) via 06-58002221.

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is maandag 30 mei 2022.

De gesprekken zijn als volgt gepland: 
 • Eerste gespreksronde: dinsdagmiddag 7 juni 2022
 • Tweede gespreksronde: week 24 (de exacte data volgen nog)
Fijn als je hier alvast rekening mee kunt houden in je agenda! 

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Arends, (Obadja) van Gemeente Zaanstad ( 075 6552071)
Over de organisatie

Zaanstad groeit snel. Naar verwachting groeit onze stad in 2040 naar meer dan 200.000 inwoners. Die groei biedt kansen voor de stad, maar ook kansen voor jou! Om de ambities voor de toekomst te kunnen realiseren zijn we op zoek naar ondernemende professionals, die ons daarbij helpen. Wij schenken veel aandacht aan persoonlijke groei en zelfontplooiing en geven jou de ruimte om het beste uit jezelf te halen. Zo kun jij het verschil maken en een bijdrage leveren aan de groei van onze stad.

meer over Gemeente Zaanstad >
Adres
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam

Gerelateerde vacatures