Gemeente Schiedam

Strategisch communicatieadviseur team Veiligheid en Crisisbeheersing en Programmabureau Stedelijke Vernieuwing

Solliciteer uiterlijk zondag 30 januari 2022
 • Schiedam
 • 5169 - 5169
 • HBO+

Vacature

Programmabureau Stedelijke Vernieuwing
Vanaf 2022 zal extra worden ingezet op twee kwetsbare wijken in Schiedam: Nieuwland en Oost. Vanuit een integrale aanpak op het gebied van wonen, werken, leren, samenleven én veiligheid wordt gewerkt om de situatie van de bewoners in deze wijken structureel te verbeteren. Het betreft hier een programma van 20 jaar en dient volgend jaar te worden opgezet.

Op al deze terreinen speelt communicatie een belangrijke rol. Hoe ervaren bewoners de inzet van de gemeente en haar ketenpartners? Hoe werken we op het gebied van communicatie met onze maatschappelijke partners samen? Hoe kan de gemeente bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering? Hoe organiseer je Rijker Verantwoorden? Hoe communiceren de partners gezamenlijk over de inzet en uitvoering van het programma?

Wat ga je doen?
Je verdeelt je tijd tussen het team Veiligheid en Crisisbeheersing en het Programmabureau Stedelijke Vernieuwing. Soms overlappen de werkzaamheden elkaar, soms liggen ze in elkaars verlengde en andere taken staan los van elkaar.

Belangrijke thema's voor het team Veiligheid en Crisisbeheersing de komende tijd zijn:
 • De aanpak van ondermijning (voorkomen, signaleren, aanpakken)
 • Het vergroten van de weerbaarheid van Schiedame jongeren tegen criminaliteit
 • Het voorkómen en tegengaan van woonoverlast
 • Het verbeteren van de veiligheidsbeleving in de meest kwetsbare wijken
Op deze thema's (en andere onderwerpen) sta jij klaar met strategisch advies voor je collega's wat betreft communicatie op maat, gedragsverandering etc. Je ontplooit initiatieven daar waar je kansen ziet. Je hebt kennis van de methode Rijker Verantwoorden en weet hoe je collega's hierin kunt meenemen.

Als strategisch communicatieadviseur vertaal jij de doelen en activiteiten van team Veiligheid en Crisisbeheersing naar een communicatieplan.

Voor het Programmabureau Stedelijke Vernieuwing werk jij het korte basisdocument uit tot een volwaardig communicatieplan. Belangrijkste thema's voor het programma Stedelijke Vernieuwing zijn, naast de leefbaarheid, onderwijs- en taalachterstand, wonen en werk.

Je draagt zorg voor de uitvoering van deze plannen, motiveert collega's om hieraan hun eigen inhoudelijke bijdrage te leveren en signaleert het wanneer er bepaalde randvoorwaarden missen. Je bent een echte spin-in-het-web. Je weet wat er speelt (intern en extern) en ziet snel waar je met je kennis een waardevolle bijdrage kan leveren.

Je werkt nauw samen met het team Communicatie (woordvoering/bestuurscommunicatie, online communicatie, corporate identiteit) voor de nodige samenhang en strategische afstemming van de hoofdlijnen.

Je draagt zorg voor de communicatie (online en offline) rondom interventies van het team Veiligheid en Crisisbeheersing en de ontwikkelingen van de integrale stedelijke vernieuwingsaanpak voor Nieuwland en Oost.

Je analyseert vraagstukken op hoofd- en bijzaken en brengt communicatieboodschappen terug tot de kern. Je doet voorstellen voor de inzet van (sociale) mediakanalen en middelen en je schrijft toegankelijke teksten voor uiteenlopende doelgroepen en kanalen.

Wat breng je mee?
 • Een relevante opleiding op HBO/WO niveau dan wel beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • Een enthousiaste aanpakker die snel schakelt, het speelveld goed overziet, en niet bang is om de vinger op de zere plek te leggen
 • Ruime ervaring met communicatie in het veiligheidsdomein, en bij voorkeur affiniteit met ketenpartners zoals RIEC, Veiligheidsregio, en politie
 • Expertise op de relatie tussen communicatie en veiligheidsbeleving, en communicatie en gedragsbeïnvloeding
 • Je wordt blij van de kans om een initiërende rol op je te kunnen nemen, en inhoud en communicatie met elkaar te verbinden
 • Ervaring als communicatieadviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving op zowel strategisch als operationeel niveau
 • Ruime ervaring met het opstellen en implementeren van communicatieplannen.
 • Bekend met trends en ontwikkelingen in het communicatievak
Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

De gesprekken vinden indien mogelijk plaats op het stadskantoor in Schiedam in de tweede week van februari 2022.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Veiligheid en Crisisbeheersing
Het team Veiligheid en Crisisbeheersing werkt aan de veiligheid en leefbaarheid in Schiedam. In het gemeentelijk beleid neemt veiligheid en leefbaarheid een belangrijke plaats in.
Het team richt zich, beleidsmatig en uitvoerend, op de volgende taken: integraal veiligheidsbeleid, openbare orde en veiligheid, crisismanagement en rampenbestrijding, horeca (w.o. coffeeshops en seksinrichtingen) en evenementen. Bij het team zijn de accounthouderschappen ondergebracht van de politie-eenheid, het Zorg & Veiligheidshuis, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC).
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Jan Willem Boersma van Veiligheid en Crisisbeheersing ( +31 10 219 1423)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam >
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Gerelateerde vacatures