Gemeente De Bilt

Gemeentelijke Interventie Specialist

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Bilthoven
 • 32 uur
 • 2756 - 4494
 • HBO

Vacature

Ben jij op zoek naar een interessante baan waarin je een bijdrage aan de samenleving kunt leveren? Een opdracht waarin je zelfstandig én vanuit een divers samengesteld team aan de slag gaat? Dat kan in De Bilt! Wij zijn op zoek naar een 2e ambitieuze

Gemeentelijk Interventie Specialist

PGA/TOP X (inclusief nazorg [ex]gedetineerden), Personen Met Verward Gedrag/Meldpunt WvGGZ en Preventie Jeugd/Jongerenoverlast (ervaring als leerplichtambtenaar is een pré)

voor 32 uur per week

Zó werkt het in De Bilt

Bij de gemeente De Bilt werk je aan uitdagende maatschappelijke opgaven in een ambitieuze regio. Samen met zo’n 250 collega’s lever je een relevante bijdrage aan de samenleving. Daar zet je je 100% voor in. Je kunt tegen een stootje en ziet uitdaging in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je werkt vanuit een zelforganiserend team zoveel mogelijk dichtbij de inwoners, organisaties en instellingen.

Jouw team

Je komt te werken in het team Veiligheid. Dit bestaat uit interventiespecialisten, handhavers, accounthouder Veiligheidsregio Utrecht en adviseur crisisbeheersing, strategisch beleidsadviseur veiligheid en leerplichtambtenaren.

Wat je gaat doen:

De gemeente De Bilt zet met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) lokaal in op het verminderen van grensoverschrijdende overlast en criminaliteit. Overlegstructuren met relevante ketenpartners worden met de PGA versterkt en bestuurlijke-, zorg-, en strafinterventies worden integraal uitgevoerd. De aanpak richt zich o.a. op personen die criminaliteit plegen, ernstige woonoverlast veroorzaken, personen met verward gedrag en leden van problematische jeugdgroepen.  

Met een op elke casus specifiek afgestemde multidisciplinaire mix van interventies vanuit repressie en perspectief bieden willen we de pleger van ernstige overlast en/of criminaliteit stoppen en de oorzaken die leiden tot herhaling van het negatieve gedrag doorbreken. De gemeente is de regievoerder op de lokale PGA. Wanneer deze aanpak niet voldoende resultaat oplevert, schaal je op naar het Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht (ZVHRU, Top X) en neem je deel aan de door het ZVHRU georganiseerde overleggen.

Tevens ben je een verbinder bij het vinden van goede ondersteuning en hulpverlening voor personen met verward gedrag. De gemeentelijk interventiespecialist draagt, indien mogelijk met betrokkenheid van de inwoner zelf, zorg voor passende ondersteuning, het activeren van het sociale netwerk en houdt een ‘vinger aan de pols’ door contacten met de ketenpartners, het inzetten van professionele hulpverlening of het plegen interventies in geval van (dreigende) crisissituaties, ter voorkoming van escalatie. Ook beheert de GIS het meldpunt WvGGZ/niet acute zorg: zet de meldingen uit naar het Sociaal Team of vraagt een verkennend onderzoek voor een zorgmachtiging aan.

De gemeente de Bilt ziet daarnaast een nadrukkelijke rol weggelegd voor de GIS om de preventieve aanpak “De Voorkant” mede invulling te geven, om te voorkomen dat risico-jongeren afglijden naar het niveau van de Persoonsgerichte Aanpak. 

Kortom:

 • Je bent verantwoordelijk voor complexe casussen met betrekking tot ernstige overlast en/of criminaliteit en/of zorg
 • Je zorgt ervoor dat er voor elke casus een integraal plan van aanpak wordt opgesteld, ziet toe op een adequate multidisciplinaire uitvoering en indien nodig stel je een PVA bij
 • Je bent voorzitter van de periodieke multidisciplinaire Zorg- en Veiligheidstafels om op casusniveau met alle betrokken partijen de voortgang te bespreken. Relevante ketenpartners zijn o.a. politie, Sociaal Team, GGZ, Regionale Sociale Dienst, reclassering, woningcorporatie, leerplichtambtenaren, verslavingszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Samen Veilig Midden Nederland
 • Je bent het schakelpunt tussen de netwerkpartners en de persoon met verward gedrag.
 • Je pleegt de juiste interventies om crisissituaties of escalatie te voorkomen;
 • Je zorgt er in samenwerking met de coördinator nazorg ex-gedetineerden voor dat gedetineerden na hun detentie met een re-integratieplan terugkeren in samenleving. Om dit te realiseren spreek je de gedetineerde daarvoor nog in de penitentiaire inrichting, zodat het PVA gereed is op het moment van terugkeer in de samenleving;
 • Je draagt zorg voor een structureel overleg met het college van B&W, beleidsmedewerker(s) en de Strategisch Beleidsadviseur Veiligheid;
 • Je werkt actief aan de doorontwikkeling van de lokale PGA met je collega’s van team veiligheid, ZVHRU, Politie, OM en zorgpartners en draagt effectief bij aan de verbinding met het Sociaal Domein.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over een afgeronde relevante HBO-opleiding (SPH, MWD of SJD) en minimaal 3 jaar ervaring met multidisciplinair werken in de (jeugd)hulpverlenings- en strafrechtketen, o.a. met het toeleiden naar school/werk/dagbesteding, de leerplichtwet, schuldhulpverlening, huisvesting, GGZ;
 • Je schakelt soepel op verschillende niveaus tussen relevante partijen en netwerken. Je weet processen op elkaar af te stemmen, hebt het overzicht en durft mensen aan te spreken en zo nodig grenzen te stellen. Je kent de brede keten aan partners op veiligheids- en zorgvraagstukken en volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van de integrale inzet van zorg en veiligheid;
 • Je bent analytisch, resultaatgericht, organisatiebewust, samenwerkingsgericht, zelfstandig, vasthoudend, besluitvaardig en omgevingsbewust is houdt goed overzicht;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden alsmede politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je hebt ervaring in gespreksvoering met de PGA/GGZ-doelgroep en multi-probleem-huishoudens waar overlast en/of criminaliteit en een zorgcomponent aanwezig zijn;
 • Je kent het justitiële- en hulpverleningscircuit;
 • De bevoegdheid als BOA domein III en kennis van JVS is een pré.

Wat bieden wij?

De gemeente De Bilt is een organisatie waarbinnen we elkaar waarderen en inspireren. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden helpen bij het bewaken van de balans tussen werk en privé. Je kunt je bij ons verder ontwikkelen en collega’s in hun ontwikkeling ondersteunen. Er is veel vrijheid om je werk in te vullen. Je kunt tijd- en plaats-onafhankelijk werken, al ontmoeten we elkaar ook graag in het goed bereikbare en toegankelijke gemeentekantoor.

Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een minimum salaris van € 2.756,- (aanloopschaal 9) en maximaal € 4.494,-  (salarisschaal 10) bruto per maand. Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek (salarispeil 1 oktober 2020). Naast het salaris krijg je een individueel keuzebudget (IKB) (17,05% van je salaris) dat je kunt besteden voor de aankoop van verlofuren, de aanschaf van een fiets of het volgen van een opleiding. Je kunt het keuzebudget uiteraard ook laten uitbetalen.

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Ingeborg Krouwel (GIS PGA/WvGGZ), via 06 5269 7359 of per e-mail i.krouwel@debilt.nl

Heb je interesse?

Enthousiast geworden om aan de slag te gaan bij de gemeente De Bilt? Solliciteer direct online! Je motivatiebrief en CV kun je t/m 8 december 2021 sturen t.a.v. Boy Tuasuun, HR businesspartner

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.debilt.nl

Delen? Ja graag!

Acquisitie? Nee, dank je.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Gea Schuurman van De Bilt ( 030 - 22 89 411)
Over de organisatie

meer over Gemeente De Bilt >
Adres
Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

Gerelateerde vacatures