Gemeente Schiedam

Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs

Solliciteer uiterlijk zondag 12 december, 2021
 • Schiedam
 • 4494 - 4494
 • HBO

Vacature

gedurende de implementatie van het MVS Jeugdmodel

Wat ga je doen?
Jouw taken liggen op het scharniervlak van beleid en uitvoering. Op basis van evaluaties en gesprekken geef je input aan de beleidsadviseurs en het management. Vanuit beleid krijg je input over nieuwe lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die effect hebben op de uitvoering van jeugdhulp.

 • Je implementeert het vastgestelde beleid en doet voorstellen tot bijstelling hiervan
 • Je bent bij deze implementatie de praktische verbinding tussen beleid en de uitvoering daarvan door onze interne collega's (Wijkondersteuningsteams, team Veiligheid), onze externe uitvoeringspartners (o.a. Veilig Thuis, Jeugdbescherming) en de Uitvoeringsorganisaties Jeugd lokaal (ROGPlus) en regionaal (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond)
 • Je bewaakt mede de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden binnen projecten, rapporteert (tussentijds), signaleert dreigende knelpunten en verzorgt mede de algemene voortgangsinformatie
 • Je toetst en evalueert naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving
 • Je ondersteunt bij het ontwikkelen van (beleids)adviezen en voorstellen zowel bij het implementeren van het vastgestelde beleid als bij het uitvoeren van de (project)werkzaamheden
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om de voortgang van gemaakte afspraken en genomen besluiten te bewaken
 • Je stemt ons vastgestelde beleid op het gebied van jeugdbescherming en jeugdhulp af met andere gemeenten
 • Je neemt deel aan het opstellen van evaluaties van actueel beleid: waar liggen kansen voor de uitvoering en waar liggen knelpunten
 • Je bent goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, (vastgesteld) beleid en richtlijnen en procedures
Wat breng je mee?
 • Een afgeronde HBO opleiding
 • Affiniteit en aantoonbare ervaring in de praktijk met de werkvelden in het Sociaal Domein en specifiek met het beleidsterrein Jeugd gecombineerd met een zakelijke instelling
 • Je bent een frisse en creatieve denker met een "drive", collegiale instelling en flexibele inzetbaarheid
 • Een authentieke persoonlijkheid met gezonde portie lef
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Je hebt zowel het vermogen tot visievorming alsmede een stevige 'hands on' mentaliteit, een antenne voor ontwikkelingen binnen de onderwerpen uit het Sociaal Domein
 • Zelfstandig werken met een oplossingsgerichte en resultaatgerichte instelling
 • Analytisch denkvermogen op verschillende abstractieniveaus
 • Omgevingsbewustzijn (met name (politiek) bestuurlijke sensitiviteit)
 • Samenwerkingsgericht; netwerker, verbinder
Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.494,00 bruto per maand (schaal 10, beleidsmedewerker A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Het gaat om een tijdelijke functie voor twee jaar waarbij na 1,5 jaar een evaluatie plaatsvindt op basis waarvan besloten kan worden om deze functie structureel te maken.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Sociaal Domein
Sociaal Domein
De gemeente Schiedam is na overheveling van een aantal taken door de rijksoverheid verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en de niet-medische zorg aan haar burgers maar ook voor de jeugdzorgtaken en de uitvoering van de participatiewet.

De opgave voor de gemeente Schiedam is om - in samenwerking met alle sociale partners - een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren, waarin de Schiedamse burger beschikking heeft over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg, afgestemd op zijn behoefte, mogelijkheden en omgeving. Sociale stijging van de burger als individu en de stad in zijn totaliteit zijn speerpunten van beleid waarbij vooral wordt gericht op preventie.

In het Sociaal Domein zijn dan ook een groot aantal opgaven geformuleerd die tezamen er voor moeten zorgen dat de gemeente Schiedam goed uitvoering kan geven binnen haar wettelijke en niet-wettelijke taken binnen Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, Onderwijs, Welzijn en Sport. Financieel moet de basis op orde zijn om zicht te hebben en te houden op de uitvoeringsgevolgen voor de gemeentelijke begroting. Hierbij is ontschotting van de beschikbare geldstromen van de verschillende decentralisaties binnen de teams van het Sociaal Domein een nader uit te werken speerpunt.

De gemeente Schiedam heeft samen met buurgemeenten Maassluis en Vlaardingen het MVS Jeugdmodel ontwikkeld. De komende periode staat in het teken van het voorbereiden van het Sociaal Domein van gemeente Schiedam op de nieuwe situatie welke per 1 januari 2023 ingaat. Het betreft hier een grote transformatie opdracht waarbij een integrale brede aanpak moet worden vorm gegeven binnen de Jeugdhulp in de MVS. Dit met partners uit de hele stad MVS regio.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Ad Geilvoet van Sociaal Domein ( +31 6 51852425)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam >
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Gerelateerde vacatures