Gemeente Schiedam

Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein

Solliciteer uiterlijk zondag 12 december, 2021
 • Schiedam
 • 5872 - 5872
 • HBO+

Vacature

Ben jij een verbinder, een netwerker pur sang en bekend met de opgaven in het Sociaal Domein? Haal je actief ideeën op uit de stad en ben je gedreven om maatschappelijke vraagstukken om te zetten in verbeteracties? Kan je duidelijk communiceren op verschillende niveaus en schakel je makkelijk tussen strategie en uitvoering? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?
Als strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein werk je aan de ontwikkeling van visie en beleid in het sociaal domein. Je betrekt relevante ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen (zoals bouwen en wonen, cultuur, klimaat en veiligheid) bij de beleidskeuzes. Je stimuleert en faciliteert de beleidsadviseurs van het sociaal domein tot integrale samenwerking. Indien nodig beschrijf of ontwikkel je daarvoor heldere processen. Je schakelt voortdurend tussen diverse rollen. Bijvoorbeeld van regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar tot procesbegeleider. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en het bestuur over de inhoudelijke koers en de beste aanpak. Je bent allround inzetbaar op de diverse beleidsterreinen in het Sociaal Domein en in staat om jouw taken flexibel op te pakken als dat nodig is.

De nieuw te formuleren visie op het Sociaal Domein vertaal je in uitvoerbare plannen. Je ontwikkelt nieuwe manieren om inwoners de zorg en ondersteuning te bieden die past bij wat ze nodig hebben en die uitgevoerd kunnen worden binnen de beschikbare budgetten. Je fungeert daarbij als schakel tussen jouw diverse opgaven met politieke/bestuurlijke doelen en maatschappelijke netwerkpartners. Dit vraagt dat je goed kunt omgaan met verschillende belangen op lokaal, regionaal, ambtelijk en bestuurlijk niveau. Op inspirerende wijze weet jij zowel de interne als de externe partijen in de gewenste veranderingen mee te nemen.

Wat breng je mee?
 • Een relevante opleiding op HBO+/WO-niveau
 • Ervaring in een soortgelijke functie
 • Ervaring in een (lokale) overheid- of maatschappelijke organisatie kan een pre zijn
 • Ervaring met ontwikkeling van beleid in samenspraak met verschillende stakeholders
 • Een zeer goed ontwikkelde bestuurlijke antenne
 • Een persoonlijke visie/motivatie op relevante ontwikkelingen en trends in het Sociaal Domein
 • Kennis van en ervaring met sturing en financiering
 • Ervaring met de hantering van meerdere complexe opdrachten of trajecten
Beschik jij over deze competenties?
 • Doortastend en besluitvaardig
 • Sterk ontwikkelde vaardigheden in focus en structuur
 • Communicatief sterk
 • Positief kritische uitdager
 • Leiderschap en voorzittersvaardig
 • Goede schrijf en redactionele vaardigheden (B1 kunnen schrijven)
 • Een open en verbindende houding
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Proactief, een "erop af "mentaliteit
 • Bewust opererend in een netwerkomgeving
 • Uitstekend in staat voortdurend te schakelen tussen de diverse rollen: regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar of procesbegeleider
 • Flexibel: jouw agenda is grotendeels flexibel te plannen (geen 'negen tot vijf' mentaliteit)
Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.872,00 bruto per maand (schaal 12, beleidsadviseur A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Sociaal Domein
De samenleving verandert. We zien dat de overheid zich terugtrekt en de verantwoordelijkheid van de burgers groter wordt. De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en de niet-medische zorg aan haar inwoners, voor de jeugdzorgtaken en de uitvoering van de participatiewet.

De gemeente Schiedam staat voor de opgave om - in samenwerking met alle relevante partners - een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren. Hierin heeft de Schiedammer beschikking over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg, die is afgestemd op zijn/haar behoefte, (eigen) mogelijkheden en omgeving. Met deze ondersteuning stellen we inwoners in staat om volwaardig mee te doen in de samenleving ten gunste van de stad. We richten ons daarbij vooral op preventie/voorkomen van problemen waarbij hulp nodig is.

Het Sociaal Domein staat voor een aantal opgaven om wettelijke en niet-wettelijke taken van de gemeente Schiedam uit te voeren. Het gaat dan om taken rondom Jeugdhulp, Wmo, Participatie, Onderwijs, Welzijn, Gezondheid en Sport. Financieel moet de basis op orde zijn om zicht te hebben en te houden op de gevolgen van de uitvoering op de gemeentelijke begroting. We zoeken daarbij naar manieren om de beschikbare geldstromen van de verschillende decentralisaties zo effectief mogelijk in te zetten om een zo groot mogelijk effect voor de Schiedammer te bereiken.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Eveline van Malkenhorst van Sociaal Domein ( +31 10 219 1468)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam >
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Gerelateerde vacatures