Gemeente Amstelveen

Procesregisseur IHV13w Sociaal team

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Amstelveen
 • 24 uur
 • HBO

Vacature

24-28 uur

Dan is dit jouw baan!
Intensieve Hulpverlening Vrijwillig in 13 weken, IHV13w, heeft tot doel om middels een breed systemisch ingezet hulpaanbod een gezin op weg te helpen de kind-veiligheid in het gezin te herwinnen. De procesregisseur IHV13w (verder te noemen procesregisseur) formeert een behandelteam rond het gezin, voert voorzitterschap en regie over dit team dat gedurende het gehele traject nauw met elkaar in het gezin aan het werk is. De doelen waaraan wordt gewerkt worden samen met het gezin en de beoogde behandelaars vooraf vastgelegd in een actieplan. De procesregisseur organiseert het passende aanbod door met zorgaanbieders de gezinsproblematiek anoniem voor te bespreken. Tevens is de procesregisseur degene die met het gezin gezamenlijk of individueel, motiverende gesprekken voert om deel te nemen aan het IHV13w. Zo is de procesregisseur de spil bij het inzetten en uitvoeren van het IHV13w traject. Hierin wordt tijdens de 10e week een evaluatie gehouden met behandelteam en gezin, waarbij tevens de gedragswetenschapper aanwezig is. Dit is het moment waarop gezamenlijk wordt besloten of iedereen, dus ook het gezin, van mening is dat hulp helpt, en dat zij op weg zijn naar meer veiligheid. Is dit niet de conclusie dan kan besloten worden tot extra inzet van hulpverlening óf tot een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.
De procesregisseur heeft als medewerker van de gemeente toegang tot het betrekken van hulp vanuit gemeentelijke diensten en voert tevens randvoorwaardelijke taken uit zoals het intern regelen van financiën gemoeid met inzet van zorgaanbieders. Naast de werkzaamheden rond de trajecten bestaat een deel van het werk uit het verder ontwikkelen van de aanpak in samenspraak met uitvoerders, zorgaanbieders en ketenpartners.

Ontstaan van de aanpak IHV13w
Er is een landelijke beweging gaande om de jeugdbeschermingsketen te hervormen. De inspectie heeft de opdracht neergelegd bij alle gemeenten om duidelijkheid te bewerkstelligen omtrent de taken en bevoegdheden van de gecertificeerde instellingen (GI). Dit heeft geleid tot de wens de preventieve jeugdbescherming onder de loep te nemen. Vanuit de gemeenten Amstelveen & Aalsmeer is samen met de regionale GI's nagedacht over een andere werkwijze in het vrijwillig kader. Dit heeft geresulteerd in het IHV13w traject, dat inzet van de GI in vrijwillig kader tot doel heeft te voorkomen. De verwachting is dat de aanpak IHV13w tevens minder gezinnen in onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming zal doen komen.
September 2020 is het IHV13w van start gegaan met enkele cases. Juli 2021 hebben beide gemeenteraden de doorgang van IHV13w goedgekeurd en zal het aantal cases toenemen. Het Sociaal team en het team Jeugd & Gezin hebben het mandaat om een verzoek tot onderzoek in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

De functie procesregisseur IHV13w binnen de context van het Sociaal domein en het Sociaal team in het bijzonder
Binnen het Sociaal domein werken het team Jeugd & Gezin voor jeugdigen en huishoudens die enkelvoudige Jeugdhulpvragen hebben, en het Sociaal team voor inwoners van 0-100 met complexe hulpvragen. De medewerkers van het Sociaal team voeren casusregie over de in te zetten hulp voor een huishouden. 
In het Sociaal team zijn de taken en werkzaamheden rond de problematiek van huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGKM) belegd. Het Sociaal team en het team Jeugd & Gezin krijgen steeds vaker te maken met chronische en hardnekkige problematiek in huishoudens die de kind-veiligheid in gevaar brengen.

Binnen het Sociaal team is er ruimte voor 2 procesregisseurs IHV13w. Beiden hebben gelijke taken en kunnen samen zorgen voor een 5-daagse dekking van de werkzaamheden.
De procesregisseur is onderdeel van het Sociaal team, maar met een specifieke taakstelling in het kader van het IHV13w. De procesregisseur neemt deel aan casuïstiekoverleg en intervisie van het Sociaal team en werkt nauw samen met de gedragswetenschapper.
Het Sociaal team functioneert onder directe verantwoordelijkheid van de teamleider van het Sociaal team. De teamleiders van Jeugd & Gezin en van het Sociaal team vallen onder verantwoordelijkheid van het hoofd Jeugd & Samenleving.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een relevante afgeronde HBO of WO opleiding.
 • Je beschikt over een van de volgende registraties: BIG / SKJ / NVO / NIP.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met systemisch werken.
 • Je hebt interesse/kennis van gedrags- en of psychische problematiek van volwassenen.
 • Je hebt kennis van veilige ontwikkeling van kinderen en van kindproblematiek.

Onze ideale collega is een enthousiasmerende en initiatiefrijke persoonlijkheid, die het leuk vindt om samen te werken met meerdere disciplines, en is in staat leiding te nemen in het behandelteam. Tevens vindt deze collega het leuk om het veld van de zorgaanbieders te blijven verkennen op toepasselijk en inzetbaar aanbod en een actieve verbinding te houden met de zorgaanbieders. Je bent zowel analytisch als pragmatisch ingesteld. De kernwaarden van de organisatie zijn klantgericht, resultaatgericht en betrouwbaar. Deze passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende nieuwe functie in een gedreven team van professionals met hoge ambities.
 • Een functie voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een salaris van maximaal €4494,- bruto per maand (Cao Gemeenten, schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. Verloning is op basis van payroll. Een maandelijkse toelage is bespreekbaar
 • Kosten voor bij- en nascholing t.b.v. registratiebehoud worden vergoed.
 • Een laptop en mobiele telefoon.
 • Een hypermodern pand, waar hybride en flexibel werken normaal is.
 • Een goede werksfeer en een gezond en vooral lekker bedrijfsrestaurant.
 • Een groot trainingsaanbod bij onze AA-academie, waardoor je volop in ontwikkeling blijft.
 • De gemeente kent flexibele werktijden en een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% gedeeltelijk zelf invulling kunt geven.

Wie zijn wij?

De ambtelijke organisatie werkt voor de gemeentebesturen van Amstelveen en Aalsmeer.
De afdeling Jeugd & Samenleving vormt samen met de afdelingen Werk & Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De afdeling bestaat uit de volgende teams:

 • Jeugd en Gezin - jeugdhulp, ondersteunings- en advies team.
 • Jeugdbegeleiding - jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs.
 • Sociaal team – ondersteuning bij meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties voor inwoners van 0-100 jaar.
 • Samenleving - advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling.

  Enthousiast geraakt?
  Kom bij ons het verschil maken en reageer via de sollicitatieknop. Doe dit wel zo snel mogelijk, want zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature.

  Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met Thysia Verburg (Projectleider IHV13w). Voor vragen over de procedure kun je bellen met Monique van Asselen (Corporate Recruiter). Zij zijn bereikbaar via 020-540 4911. Je kunt je vragen ook stellen via WhatsApp via 06 – 1014 7563.

  Wat verder goed is om te weten

  • Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.
  • Als ambtenaar leg je aan het begin van de aanstelling een ambtseed/belofte af.
  • Een referentiecheck maakt deel uit van onze selectieprocedure.
  • Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom gaan wij niet in op acquisitie.

   

  De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega's in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen

..

.

Meer informatie

Klik hier om te solliciteren
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met van Gemeente Amstelveen ( )
Over de organisatie

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor meer informatie zie onze website www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl

meer over Gemeente Amstelveen >
Adres
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Gerelateerde vacatures