Gemeente Hilversum

Portfoliomanager / Ambtelijk opdrachtgever gebiedsontwikkeling

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Hilversum
 • 36 - 36 uur
 • 5075 - 6994
 • WO

Vacature

Ben jij in staat strategisch vooruit te kijken, de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de behoeften van de stad integraal en in samenhang te bekijken vanuit een helder toekomstperspectief en daarop te sturen en toon je daarbij leiderschap met lef en oog voor de toekomst? Dan is de Gemeente Hilversum op zoek naar jou! 

De functie Portfoliomanager / Ambtelijk opdrachtgever gebiedsontwikkeling

De ambtelijk opdrachtgever projecten/gebiedsontwikkeling is verantwoordelijk voor het totale portfolio van fysiek-ruimtelijke projecten. Je bewaakt de toekomstbestendigheid en integraliteit van dit portfolio, houdt deze actueel en adviseert over structurele verbeteringen en binnen het portfolio te nemen strategische keuzes. 

Op projectniveau fungeert je als ambtelijk opdrachtgever in de sturingsdriehoek.  Je schept en bewaakt de ruimte waarbinnen projectleiders slagvaardig kunnen handelen: je voorziet hen van strategische sturing, coaching en heldere kaders. Je bent het escalatieniveau voor de projectleiders en het eerste aanspreekpunt voor het college van Burgemeester & Wethouders. Je bent vindbaar en aanspreekbaar voor de bestuurlijk opdrachtgever. Je rapporteert aan een lid van de concerndirectie 

Jij voelt dat je succesvol bent als door jouw sturing de projecten in het portfolio gerealiseerd worden binnen de gestelde termijnen en kaders en bestuurlijk draagvlak hebben. Waar termijnen knellen los je dat tijdig tevoren op. Waar kaders ontbreken signaleer je dat tijdig en spreek je de verantwoordelijke teammanagers daarop aan. 

Jouw ambitie is voorts een actueel integraal portfolio met een heldere prioritering die op draagvlak van het college kan rekenen. In de doorontwikkeling van de integrale sturing op dit portfolio neem je de ambtelijke organisatie zichtbaar mee. Je toont daarbij visie en daadkracht. 

Verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en kwaliteitsborging van het Ambtelijk Opdrachtgeverschap binnen de ambtelijke organisatie is voor jou een vanzelfsprekendheid. Daarbij lever je jouw bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie. 

De context 

De gemeente Hilversum is een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen 

We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners en hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie zaken aan te pakken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. 

Binnen de gemeente werken ruim 700 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. 

De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. De richting wordt bepaald door onze organisatievisie: de tweebenige organisatie met als motto: met elkaar verbonden en goed geregeld. Onze kernwaarden daarbij zijn klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. 

Hilversum is volop in beweging. In het fysieke domein groeien we door van een beheerorganisatie naar een ontwikkelorganisatie die samen met de partners in de stad slagvaardig aan het werk gaat. Op dit moment loopt het proces van het opstellen van een Omgevingsvisie en werken we tegelijkertijd aan een aantal majeure gebiedsontwikkelingen zoals de ontwikkeling van het Stationsgebied, het Arenapark, de HOV en het Circusterrein waar veel verschillende opgaven in samenkomen. 

Ook zien we een toenemend aantal initiatieven vanuit de markt die goed in samenhang met het gewenste ontwikkelperspectief bezien moeten worden. 

Deze veelheid aan fysieke ontwikkelingen maakt het noodzakelijk vanuit een portfolio van projecten op concernniveau te denken en dat portfolio als uitgangspunt te nemen voor integraal sturen Hilversum-breed en voor koers bepalen op individueel projectniveau. 

Het ambtelijk opdrachtgeverschap 

In de sturing op projecten gaan we uit van de sturingsdriehoek bestuurlijk opdrachtgever – ambtelijk opdrachtgever – ambtelijk opdrachtnemer. 

De bestuurlijk opdrachtgever stuurt op de bestuurlijk politieke kaders, politiek draagvlak en bestuurlijke visie. De ambtelijk opdrachtgever is de sparringpartner voor de bestuurlijke opdrachtgever en stuurt vanuit de bestuurlijk politieke kaders en visie op de realisering van de projecten. De ambtelijk opdrachtgever waarborgt in nauw overleg met de teammanagers de benodigde inzet van mensen en beschikbaarstelling van middelen. De ambtelijk opdrachtgever is budgethouder van de projectkredieten en bewaakt de kaders, de termijnen, de samenhang met andere ontwikkelingen in het projectgebied en de financiën. De ambtelijk opdrachtgever voert risicomanagement op het project uit en hakt knopen door. 

De ambtelijk opdrachtnemer is de aan het project toegewezen projectleider. De projectleider draagt zorg voor de goede, tijdige en volledige uitvoering projecten inclusief financiële beheersing en beheersing van risico’s. Ook voor de projectleider is de ambtelijk opdrachtgever sparringpartner. Zo acteert de ambtelijk opdrachtgever zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau en waarborgt de ambtelijk opdrachtgever een soepele samenwerking. 

Het ambtelijk opdrachtgeverschap is op verschillende niveaus belegd in Hilversum. De concerndirecteur, afdelingsmanager en teammanager vervullen allen een rol als ambtelijk opdrachtgever afhankelijk van het domein en de complexiteit van het project. 

De ambtelijk opdrachtgever gebiedsontwikkeling concentreert zich volledig op de meerdimensionale projecten in het fysieke domein en op het portfolio Hilversum-breed. 

Profiel van de functie 

De functie vraagt dat je de stevigheid en flexibiliteit bezit om steeds te schakelen tussen die verschillende schaalniveaus. Je kan je snel inwerken in de netwerken waarin je moet opereren en hebt een natuurlijk gevoel voor partnerschap met derden. 

Als ambtelijk opdrachtgever hou je het brede overzicht en doorzicht naar de toekomst. Tegelijkertijd beschik je over inhoudelijke kennis van de projecten. Je sturing is dan ook tegelijkertijd procesmatig en inhoudelijk. Dit vereist kennis van gebiedsontwikkeling, de processen en belangen die gebiedsontwikkeling kenmerken. Je inspireert projectleiders en weet wanneer je met de bestuurlijk opdrachtgever moet schakelen. Je schat effectief in wanneer je dichter op een project moet zitten en wanneer je meer afstand tot het project moet en kunt houden. Je hebt een vernieuwende kijk mee op gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van Hilversum in het bijzonder. Dat je besluitvaardig en resultaatgericht bent spreekt vanzelf. 

Wat breng je mee? 

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau. Een afgeronde WO opleiding is een pre.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werk- of leidinggevende ervaring met projectmanagement binnen de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling in de afgelopen 7 jaar. Ervaring als ambtelijk opdrachtgever binnen een gemeentelijke organisatie is een pre.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met complexe locatie- en gebiedsontwikkelingen in een politiek gevoelige omgeving in een gemeente groter dan 50.000 inwoners in de afgelopen 10 jaar.

Wie ben je? 

Je bent in staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en daarvoor – samen met anderen – adequate oplossingen te vinden. Je bent gedreven, innovatief en positief ingesteld en kunt anderen goed inspireren. Je bent flexibel en durft beslissingen te nemen waarbij je de consequenties vooraf overziet. Daarnaast heb je een goed ontwikkelt reflecterend en analytisch vermogen en heb je er plezier in om in een politiek sensitieve omgeving te acteren en succesvol te zijn. Jij ziet het als een uitdaging om complexe vraagstukken te managen. 

Wat bieden wij je? 

 • Je krijgt een contract van 36 uur per week.
 • Jouw salaris valt in schaal 14 wat loopt van € 5.075,= tot maximaal € 6.994,= bruto per maand op basis van 36 uur per week afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Bovenop het genoemde salaris krijg je 17,05% aan Individueel Keuzebudget (IKB), dit budget kun je maandelijks laten uitbetalen of inzetten voor verschillende doeleinden.
 • Je bouwt een goed pensioen op bij het ABP.
 • Je hebt de keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en voor diverse andere verzekeringen krijg je korting.
 • Je kunt kiezen uit een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie als persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo hebben wij onder andere de Hilversum Academie, een platform waar de gemeente Hilversum trainingen, workshops en e-learnings aanbiedt voor alle medewerkers waar je vanaf je eerste werkdag zelf gebruik van kunt maken.
 • Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om hybride te werken.

Wil je meer informatie? 

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de sollicitatieprocedure, bel met Ron Voskuilen (concerndirecteur), telefoonnummer 06-53 81 31 31. 

Interesse? 

Voor nu heb je de mogelijkheid om tot uiterlijk 30 november 2021 te reageren via onze sollicitatiepagina. Als er voor die tijd kandidaten reageren die goed aansluiten bij het profiel dan gaan wij met diegene alvast in gesprek. Bij geschiktheid bestaat dan de mogelijkheid dat de vacature eerder wordt gesloten. Twijfel daarom niet en reageer direct op deze mooie functie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Ron Voskuilen van Gemeente Hilversum ( 0653813131)
Over de organisatie

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen.

meer over Gemeente Hilversum >
Adres
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum

Gerelateerde vacatures