Gemeente Zuidplas

Clustermanager Beleid, Samenleving & Bestuursadvies

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Nieuwerkerk aan den IJssel
 • 36 uur
 • 4777 - 6365
 • HBO+ · WO

Vacature

 • Aantal uur: 36 uur
 • Salaris: maximaal € 6365 (schaal 13)
 • Contract: 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband
 • Reageren vóór: 8 november 2021


Heb jij een zesde zintuig als het gaat om de ontwikkeling van mens en organisatie? Krijg je energie van het coachend en integraal managen van een team en zorg je graag voor de samenhang en verbinding binnen de verschillende clusters? Wil jij deze functie in een nieuw jasje verder vormgeven? Word dan clustermanager Beleid Samenleving en Bestuursadvies!

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

Zuidplas groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in de organisatie. We staan voor uitdagende opgaven en passen onze werkwijze aan de vragen vanuit de samenleving aan. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan Zuidplas Groeit! en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie voor Zuidplas. De organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, Zelforganiserend, Slagvaardig en Wendbaar en is nog in volle gang.

Zuidplas is een platte organisatie, waarbij de clustermanagers organisatie breed strategisch adviseren aan de directie. Vanuit een integrale verantwoordelijkheid voor het cluster, is de nieuwe managementrol minder op de inhoud gericht. De rol is, naast sturing op kwaliteit en proces, juist meer op coaching, het stimuleren en ruimte geven aan zelforganiserend vermogen en de ontwikkeling van de medewerkers gericht. Met het oog op de organisatieverandering waar wij nu middenin zitten, hebben wij de laatste anderhalf jaar bewust de keuze gemaakt het clustermanagement voor een groot deel interim in te vullen. Het moment is nu aangebroken om te bouwen aan een grotendeels nieuw en vast managementteam dat samen meegroeit met Zuidplas. Groei jij met ons mee?

Waar kom je te werken?

Het cluster Beleid Samenleving en bestuursadvies bestaat uit ongeveer 32 medewerkers in vier verschillende teams, namelijk: beleid sociaal en maatschappelijk domein, maatschappelijk vastgoed, bestuursadvies en bestuursondersteuning. De beleidsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het beleid binnen het brede sociale en maatschappelijk domein. De maatschappelijke opgave is hierin leidend en de beleidsadviseurs denken en werken van buiten naar binnen. De adviseurs binnen maatschappelijk vastgoed zijn verantwoordelijk voor het verduurzamen en verbinden tussen de opdrachtgevers en gebruikers van ons gemeentelijk vastgoed. De bestuursadviseurs zijn met name gericht op het interne proces in de beleidsteken. Zij faciliteren het goede bestuurlijke gesprek, stellen de juiste vragen vanuit meerdere perspectieven en zorgen voor regelmatige reflectie op de scherpte van de portefeuillehouders besprekingen en de kwaliteit van de bestuurlijk ambtelijke samenwerking. De bestuursondersteuners verzorgen de planning en ondersteuning rondom het proces van bestuurlijke besluitvorming. Het cluster levert ondersteuning en advies voor zowel algemene beleidsdoelstellingen van de gemeente Zuidplas als de diverse projecten binnen de gemeente, zoals het unieke Middengebied.

Wat ga je doen als Clustermanager Beleid Samenleving & Bestuursadvies?

Hoe ga je als manager uitvoering geven aan de uitdagingen van ons concernplan? Hoe begeleid je het team om samen te werken aan de doorontwikkeling van onze organisatie? Hoe laat je de kwaliteiten van onze medewerkers het beste tot hun recht komen? Zomaar een paar belangrijke vragen waar jij bij de gemeente Zuidplas een antwoord op mag vinden samen met jouw toekomstige collega’s.

Als clustermanager geef je hiërarchisch leiding aan het cluster Beleid Samenleving en bestuursadvies binnen de gemeente Zuidplas. Samen met je teams ben je verantwoordelijk voor de resultaten van je cluster. Samen met je collega clustermanagers ben je verantwoordelijk voor de interne en externe dienstverlening en bedrijfsvoering en adviseer je de Directie over het strategisch concernbeleid en vraagstukken vanuit jouw cluster. De taken die je verricht zijn onder andere: 

 • Je draagt zorg voor het integraal management van het cluster en stuurt daarbij op Kpi’s;
 • Je zorgt voor een juiste match tussen de talenten/ ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers en de uit te voeren taken en werkzaamheden;
 • Samen met recruitment werf je de juiste professionals voor projecten en opgaven die draaien buiten jouw cluster;
 • Je maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en stuurt en monitort de prestaties;
 • Je zorgt voor de (door)ontwikkeling en innovatie van het cluster. De organisatieveranderingen en programma optimalisatie beleidsketen kunnen van invloed zijn op clusterniveau;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor Stichting ZO!. Stichting ZO! is een gemeentelijke stichting die de uitvoering verzorgt van een aantal wetten binnen het sociaal domein;
 • Je bent gesprekspartner op managementniveau met de regionale gemeenten t.b.v. de uitvoering van het regionale Dynamisch Programma Sociaal Domein Midden Holland;
 • Je draagt zorg voor een veilige en vertrouwenwekkende werkcultuur waarbij je voor de teams ruimte creëert om zelforganiserend aan de slag te kunnen gaan. Je vervult daarin een voorbeeldfunctie;
 • Je draait actief mee in de P&C-cyclus en levert een bijdrage aan de jaarstukken van de organisatie;
 • Je levert een continue bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsprocessen;
 • Je geeft uitvoering aan concernbeleid binnen jouw cluster;
 • In overleg met de opgavemanagers en in samenwerking met de medewerkers stel je als manager vast wie aansluit bij opgaves om deze te realiseren.


Wat vragen wij van jou?

Je bent vernieuwend, geeft richting aan en denkt mee over de veranderingen van morgen en de ontwikkeling waar de organisatie voor staat. Je bent politiek en maatschappelijk betrokken en wilt jouw bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving van de inwoners van de gemeente Zuidplas. Je toont eigenaarschap door zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan oplossingen, in te zetten acties en het bereiken van resultaten. Je stelt hoge eisen en normen aan de kwaliteit van jouw werk samen met het team. Je hebt de vaardigheid om de nu nog los van elkaar staande teams met elkaar te verbinden en gezamenlijk de veranderopgave te realiseren waar we als cluster en organisatie voor staan. Jouw diensten voldoen aan de verwachtingen van je omgeving waarin je van buiten naar binnen kijkt en deze weet te vertalen in opgaven. Dit alles gebeurt in goede samenwerking met je collega’s. Verbindend, open, energiek en met een flinke dosis lef.

Specifiek voor deze functie heb je een WO werk- en denkniveau met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van openbaar bestuur, organisatieontwikkeling, veranderkunde en bedrijfsvoering. Je hebt ervaring met of staat open voor projectleiding en programmamanagement. Je hebt kennis, ervaring en affiniteit met het werken in de keten van het sociaal en maatschappelijk domein inclusief maatschappelijk vastgoed.


Ben jij de collega die we zoeken?

Ben je enthousiast geworden? Ben jij maatschappelijk betrokken en gemotiveerd om de leefbaarheid van Zuidplas te vergroten? Zoek jij een plek waar jij jezelf kunt ontwikkelen en groeien? Solliciteer dan vóór 8 november 2021

Heb je nog vragen over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Simone Hage, Corporate Recruiter via 0180 - 330 300.Adres
Raadhuisplein 1
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Gerelateerde vacatures