Gemeente Haarlem

Strategisch Beleidsadviseur Mobiliteit

Solliciteer uiterlijk maandag 1 november, 2021
  • Haarlem
  • 36 uur
  • 5872 - 5872
  • HBO

Vacature

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans beide gemeenten duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken, volgens de uitgangspunten van de Structuurvisie Openbare Ruimte. Tegelijkertijd is daar een transitie naar schone mobiliteit voor nodig, waarbij een minder groot beroep op fossiele brandstoffen wordt gedaan. In onze programma's, plannen en projecten wordt veel belang gehecht aan voetgangers, fietsers en reizigers met het openbaar vervoer. Opgaven zijn onder meer het in regionaal verband bijdragen aan duurzame mobiliteit, een autoluw Haarlems centrum en de totstandkoming van ontwikkelzones. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een grote uitdaging. We zijn daarom op zoek naar iemand die de strategische invulling geeft aan het mobiliteitsbeleid. Mobiliteit staat niet op zichzelf maar hangt samen met andere beleidsvelden zoals economie, wonen en duurzaamheid. We zoeken daarom iemand die graag samenwerkt in een netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat ga je doen?

● Als strategisch beleidsadviseur kijk je voorbij vandaag en richt je je op toekomstige, lange termijn ontwikkelingen, initiatieven en samenwerkingspartners. ● Je hebt een sturende en initiërende rol in de strategische ontwikkeling binnen je vakgebied. Je brengt structuur aan en geeft richting. Binnen en buiten de organisatie zet je je voelsprieten uit en ben je in staat om te verbinden. ● Je geeft vorm aan de lange termijnvisie en strategie van de mobiliteitsopgaven inclusief het bijbehorende proces van bestuurlijke besluitvorming, en vanzelfsprekend borg je de samenhang met andere beleidsvelden zoals economie, wonen en duurzaamheid. ● Je initieert, coördineert en begeleidt binnen het cluster Mobiliteit de vorming van kwalitatief hoogwaardige beleidsstukken die consistent én in lijn met de visie zijn. ● Je denkt mee bij beleidstrajecten van andere afdelingen en programma's, zoals het programma Duurzaamheid, de Omgevingsvisie en de ontwikkelvisies binnen de gebieden. Je werkt samen met interne en externe stakeholders om jouw opgaven te realiseren. ● Je adviseert en ontwikkelt actueel beleid voor mobiliteit, volgens wet- en regelgeving en aansluitend op de behoefte van de organisatie. Hierbij ook rekening houden met de effecten van onder andere de woningbouwopgaven, de energietransitie en het klimaat. ● Je beïnvloedt de beleidsvorming in regionale, provinciale en rijksprogramma's en richt de samenwerking in met externe partners, op verschillende niveaus. ● Je presenteert visies, plannen en dilemma's aan burgers en bestuur en de draagt zorg voor de voorbereiding en ondersteuning bij bestuurlijke overleggen ● Je schetst de kaders en legt op de inhoud de verantwoording af in de planning & controldocumenten

Functie-eisen
  • Je bent een verbinder, die graag het gesprek aangaat met collega's van andere beleidsvelden en externe stakeholders en daarbij ook mensen aan de (te ontwikkelen) visie weet te binden. • Je hebt een zeer goed ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen en je weet op basis van gedegen beleidsonderzoek en voorstellen draagvlak te creëren voor beleidsplannen, ook bij hoger management. • Je werkt graag zelfstandig, integraal, neemt de leiding, maar je levert ook graag een bijdrage aan het team. • Je bent creatief en bent in staat om buiten de gebaande paden te denken om de doelen van de organisatie te bereiken • Je hebt ruime ervaring met het meedenken en geven van advies ten behoeve van andere beleidstrajecten • Je hebt affiniteit met het thema mobiliteit en met bestuurlijke processen.
Wat verwachten wij?
  • Je hebt een afgeronde, relevante opleiding op minimaal HBO-niveau. • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering op het gebied van mobiliteit. • Je kunt een helder en beknopt beleidsstuk schrijven. • Je kunt beleidsmatig en strategisch handelen en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. • Je kunt procesmatig aansturen op de realisatie van het eindresultaat.

Arbeidsvoorwaarden
  • In onze gemeente vinden we het belangrijk om te werken met een grote diversiteit aan mensen. Divers in onder andere cultuur, leeftijd, geaardheid, geslacht, mentale en fysieke gesteldheid en geloof. Op die manier willen we de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benutten om goede resultaten te behalen voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort en creëren we een plek waar iedereen zich thuis voelt. • Een dienstverband voor maximaal 36 uur per week. Je start met een jaarcontract dat bij goed functioneren na 1 jaar wordt omgezet in een vast dienstverband. • Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma. We denken met je mee over je professionele ontwikkeling en bieden je inhoudelijke en vaardigheidstrainingen • Uiteraard biedt de gemeente Haarlem een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.872, - bruto per maand (schaal 12) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 % Individueel Keuze Budget). Afhankelijk van je ervaring kun je in een aanloopschaal worden ingeschaald.
Wie zijn wij?

Binnen de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte wordt de deskundigheid op het gebied van de openbare ruimte gebundeld. De afdeling bestaat uit ongeveer 60 personen, verdeeld over 3 teams; Beleid, Projecten en Beheer. Onze beleidsmedewerkers, opdrachtgevers en beheerders werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een groene, bereikbare en schone stad bijdraagt aan plezierig wonen. Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het opstellen én uitvoeren van onder andere beleid ten aanzien van mobiliteit en groen in Haarlem en Zandvoort. Denk daarbij aan onderwerpen als bomen en andere groenvoorzieningen, ecologie, dierenwelzijn, parkeerplaatsen en spelen.

Contactinformatie
Ben jij een ervaren beleidsadviseur die strategisch denken kan verbinden aan de praktijk en dit ook goed kan overbrengen naar anderen? Ons team is op zoek naar een getalenteerde collega die een bijdrage willen leveren aan een fantastische opgave!

Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot 1 november 2021 via onze site www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Melvin Werkhoven, teammanager BBOR/Beleid, telefoonnummer (06) 14 37 01 03. Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Werving & Selectie van Gemeente Haarlem ( )
Over de organisatie

Wil jij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Kom werken bij Haarlem! De organisatie kent verschillende rollen. Die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan initiatief en innovatie. Werken voor Haarlem betekent ook werken voor 2 besturen: Haarlem en Zandvoort. We werken gebiedsgericht, met partners binnen en buiten de stad en in steeds wisselende netwerken. Stap binnen in een flexibele organisatie waar jij jouw talenten kan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen.

meer over Gemeente Haarlem >
Adres
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Gerelateerde vacatures