Gemeente Lelystad

Lid voor de algemene Kamer van de commissie voor de bezwaarschriften

Solliciteer uiterlijk vrijdag 22 oktober, 2021
  • Lelystad
  • HBO · WO

Vacature

Per 1 december 2021 zijn wij op zoek naar:

Lid voor de algemene Kamer van de commissie voor de bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert over bezwaarschriften op alle rechtsgebieden met uitzondering van zaken op het gebied van belastingen. De commissie bestaat uit twee kamers: de algemene en de sociale kamer.

De algemene kamer behandelt voornamelijk zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, subsidies en de APV. De sociale kamer behandelt zaken op het gebied van de sociale wetgeving, waaronder de Participatiewet, de Wmo 2015, Leerlingenvervoer en de Jeugdwet.

De algemene kamer vergadert ongeveer 12 keer per jaar op woensdagochtend. Een aantal keer per jaar is er een vergadering waarin zowel zaken van de sociale kamer, als de algemene kamer kunnen worden behandeld. Dit vindt plaats op een woensdagochtend. 

Wat ga je doen?

In Lelystad zijn ambtelijk horen en de informele procedure het uitgangspunt bij de behandeling van bezwaarschriften. Een bezwaarschrift wordt echter voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften wanneer het bezwaar is gericht tegen een besluit dat belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben.

De commissie bestaat uit een voorzitter en 7 leden (waarvan 1 plaatsvervangend voorzitter) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Samen met de voorzitter en de andere leden van de commissie hoor je bezwaarmaker(s) en eventuele andere belanghebbenden. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan het bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen.

Van een commissielid van de algemene kamer wordt verwacht dat hij/ zij:

  • beschikt over een relevante opleiding en een kennis- en denkniveau op academisch of hbo-niveau, waarbij deskundigheid en relevante werkervaring op het terrein van de Algemene wet bestuursrecht en in het bijzonder omgevingsrecht (besluiten op aanvragen om omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten, invorderingsbesluiten), de APV en bijzondere wetgeving en op het gebied van de Basisregistratie personen (BRP);
  • in staat is tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming;
  • beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden en inlevingsvermogen;
  • Het vermogen heeft om bemiddelend op te treden;
  • flexibel is en commitment toont;
  • beschikt over brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
  • niet woont in Lelystad en geen deel uitmaakt of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Lelystad.


Wij bieden de leden een vergoeding per bijgewoonde vergadering aan van €193,08. Daarnaast worden de reiskosten vergoed (€0,37 per km, of de werkelijke OV kosten).

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en kan met maximaal één keer worden verlengd.

Bijzonderheden:

Uw sollicitatie met CV kunt u tot en met vrijdag 22 oktober a.s. richten aan de gemeente Lelystad, ter attentie van mevrouw Najat Haouli.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van november.

Meer info:

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Najat Haouli (teamleider) via telefoonnummer 06-25722366 of e-mailadres n.haouli@lelystad.nl.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad >
Adres
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Gerelateerde vacatures