Gemeente Schagen

Lid van de Rekenkamercommissie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Schagen
  • WO

Vacature

Een gezellige stadskern, schilderachtige dorpjes, groene polders, bloeiende bollenvelden en zo'n 18 kilometer duurzaam strand. Dat is gemeente Schagen! Aan de noordkant van de Randstad, met ademruimte en plezier. Als gemeente zijn we klein genoeg voor een informeel karakter en groot genoeg om jouw taken interessant te houden.

We zijn opbouwend en direct in onze mening. Onze lijnen zijn kort. Samen met onze inwoners werken we aan een sterke toekomst. Waar wonen, werken en recreëren één geheel zijn. Onze missie is: "Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners."

Wij zoeken een:

lid van de Rekenkamercommissie (gemiddeld 10 uur per maand)

Wie zijn wij?

De Rekenkamercommissie Schagen is een door de gemeenteraad ingesteld onderzoeksinstituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De Rekenkamercommissie Schagen bepaalt zelf haar onderzoeksagenda, maar voert ook op verzoek van de gemeenteraad onderzoek uit.

De Rekenkamercommissie Schagen bestaat uit drie onafhankelijke externe leden, onder wie een voorzitter. De Rekenkamercommissie Schagen wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Benoeming vindt plaats per 1 januari 2022 voor een termijn van 3 jaar. Deze termijn kan verlengd worden.

Wie zoeken wij?

De Rekenkamercommissie Schagen streeft naar een zo breed mogelijke samenstelling qua kennis en competenties, met een sterk onafhankelijk profiel.

Het lid van de Rekenkamercommissie Schagen heeft het volgende profiel:
  • HBO of academisch werk- en denkniveau;
  • kennis van, inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke processen;
  • kennis en ervaring op het terrein van (gemeente) financiën;
  • kennis van en ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken;
  • goed ingevoerd in de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid;
  • een onafhankelijke opstelling, een positief-kritische houding en goede communicatieve en redactionele vaardigheden.
We zoeken iemand die actief deelneemt aan de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeken, die in staat is externe onderzoeksbureaus te begeleiden en onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete en praktijkgerichte aanbevelingen.

Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamercommissie. De gemeenteraad Schagen stelt de volgende

additionele eisen om in aanmerking te komen voor de functie van lid van de rekenkamercommissie:
  • heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W, van de gemeenteraad van de gemeente Schagen of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Schagen uitgeoefend;
  • is de laatste vijf jaar niet als medewerker werkzaam geweest bij de gemeente Schagen.
De vergoeding?

Een lid ontvangt een vergoeding van € 349,-- per maand voor deze werkzaamheden, die is afgeleid van de vergoeding die raadsleden in de gemeente Schagen ontvangen. Daarnaast ontvang je een vergoeding voor reis- en eventuele verblijfkosten.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Peter van der Kruit, voorzitter van de Rekenkamercommissie Schagen telefoonnummer 06-22788926 of met Gert Meijer, raadsgriffier, telefoon 06-30415618.

De gesprekken vinden plaats op 20 oktober tussen 19.00-22.00 uur.

Interesse?

Klik dan op bovenstaande knop en stuur ons zo je motivatiebrief en CV vóór 29 september 2021.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Gert Meijer van Gemeente Schagen ( +31 224 210 642)
Over de organisatie
Een gezellige stadskern, schilderachtige dorpjes, groene polders, bloeiende bollenvelden en zo’n 18 kilometer duurzaam strand. Dat is gemeente Schagen!

Bij ons kom je zonder file op je werk, kun je tijd- en plaatsonafhankelijk werken met je zelf gekozen laptop en telefoon én heb je altijd onze missie voor ogen:

“Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners“

Ons gemeentehuis is ingericht als ontmoetingsplek voor circa 400 medewerkers en 47.000 inwoners. Wij richten ons op hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. En we zoeken altijd naar de hoogst mogelijke vorm van participatie. Dat doen we door proces- en projectgestuurd te werken, (persoonlijk) leiderschap te tonen en door continue te streven naar verbeteringen. We kunnen jouw hulp daar goed bij gebruiken. Zin om mee te doen?

Meer over onze visie op schagen.nl/organisatievisie

meer over Gemeente Schagen >
Adres
Laan 19
1741 EA Schagen

Gerelateerde vacatures