BEL Combinatie

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (36 uur per week)

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Eemnes
  • 36 uur
  • 4494 - 4494

Vacature

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (36 uur per week)

Word jij enthousiast van mobiliteitsvraagstukken op verschillende schaalniveaus? Dan hebben wij een leuke baan voor jou!

Jouw opdracht…

is een combinatie van beleidsmatig - en uitvoerend werk, dat gericht is op de realisatie van verkeers- en vervoersprojecten. Dit doe je samen met de twee ander collega's van verkeer. Blaricum en Laren maken deel uit van de regio Gooi en Vechtstreek (provincie Noord-Holland) en Eemnes maakt deel uit van de regio Amersfoort (provincie Utrecht). Vanuit de regio worden ook diverse interessante projecten opgepakt, zoals het realiseren van doorfietspaden en het inrichten van OV knooppunten.

Je gaat o.a. aan de slag met het Regionaal MobiliteitsPlan en het opstellen van uitvoeringsagenda SPV 2030 en het uitvoering geven daaraan. Ook het realiseren van verkeersveiligheidsprojecten in kader van het Gemeentelijke verkeer en vervoersplan inclusief het aanvragen van mogelijke subsidies is een belangrijke taak. Daarnaast neem je ook een klein deel van de beheertaken voor je rekening (o.a. verkeerslichten beheer en het afhandelen van meldingen). Je geeft collegiaal advies aan het cluster ruimtelijke ontwikkeling in hun projecten en aan het cluster civiel bij groot onderhoud/ reconstructies. Hierbij kijk je over de grenzen van je eigen dossiers heen en werk je intensief samen met andere teams en afdelingen. Kortom een breed en gevarieerd takenpakket!

Het team…

Bestaat uit ongeveer 35 mensen, die zich bezighouden met verschillende aandachtsgebieden; van het beheer van de openbare ruimte tot volkshuisvesting, van ruimtelijke ontwikkeling tot het beheer van vastgoed en grondzaken en van mobiliteit tot milieu en duurzaamheid.

Jij bent…

Hbo geschoold, bijvoorbeeld Verkeerskunde, Planologie/Ruimtelijke Ordening, of Civiele Techniek. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van Verkeer en Vervoer bij - dan wel voor de lokale overheid. De combinatie van jouw ervaring en persoonlijke eigenschappen maakt van jou een goede gesprekspartner op alle niveaus, die aan de ene kant de grote lijnen uitzet en bewaakt, maar aan de andere kant flexibel kan mee bewegen met de vraag van vandaag. Het schrijven van heldere voorstellen en uitvoeringsplannen gaat je goed af. Je bent politiek/bestuurlijk sensitief en beweegt je gemakkelijk in deze context. Je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden waar dat nodig is.

Wij zijn…

een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Ons aanbod is…
  • een salaris van maximaal €4.494,- (schaal 10, salarispeil 1 oktober 2020) bruto per maand op basis van 36 uur;
  • Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband na een jaar;
  • Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris;
  • Flexibele werktijden; Een modern pakket van arbeidsvoorwaarden. De cao SGO is op onze organisatie van toepassing.
Solliciteren op deze baan…

doe je door je motivatiebrief en cv bij ons aan te leveren, ter attentie van Eva de Graaf-Folkersma, Adviseur HRM. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met onze collega Frans Kraaikamp (06-21 31 02 43).

Wij doen niets met acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Frans Kraaikamp van GR Werkorganisatie Gemeente BEL ( +31 14035)
Over de organisatie

De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken alle drie gebruik van één professionele en flexibele ambtelijke organisatie van circa 200 medewerkers, de BEL Combinatie. De werkvelden zijn hierdoor verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL Combinatie. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken op alle niveaus in de organisatie vanuit de volgende vier kernwaarden: professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

meer over BEL Combinatie >
Adres
Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes

Gerelateerde vacatures