Gemeente Amstelveen

Strategisch Beleidscoördinator Kunst en Cultuur

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Amstelveen
 • 32 uur

Vacature

32-36 uur per week

Dan is dit jouw baan!
De ambities uit onze cultuuragenda zijn groot. De uitdagingen zijn gericht op de toekomst van de musea in de stad, de plannen met het stadshart, het wijkgericht presenteren en het bevorderen van intersectorale samenwerking tussen instellingen en partijen. De bijzondere culturele opgave m.b.t. de groei van de stad en de verbindende rol van cultuur (intern en extern) vragen om een duurzame borging in de stad, die nu in en na coronatijd richting geeft aan het culturele netwerk.
Als Strategisch Beleidscoördinator adviseer je domein- en afdelingsoverstijgend, bouw je aan en onderhoud je relaties met een diversiteit aan externe partijen. Je verbindt kunst en cultuur, historisch besef en erfgoed strategisch aan economische zaken, ruimtelijke en vastgoed ontwikkelingen en welzijn en zorg.
Daarnaast neem je als beleidscoördinator namens het college een stevige positie in tegenover externe partijen. Je zet de (duurzame) ontwikkelingen voort qua beleid en projecten en verankert deze ook stevig richting de toekomst. Daarin neem je de mensen mee vanuit een voortrekkersrol.
Je maakt crossovers naar welzijn, sport, zorg, jeugdbeleid, onderwijs en stedelijke ontwikkeling en je hebt als strategisch beleidscoördinator oog voor de lange termijn, stakeholders en voor (initiatieven van) inwoners.
Kortom, een veelzijdige functie die vraagt om zelfstandigheid, strategisch inzicht, eigenaarschap, en omgevingsbewustzijn.

Kunst en Cultuur in Amstelveen
Voor onze inwoners, instellingen en bedrijven is er één stad en één gemeente met ook één infrastructuur. Het is belangrijk om het podium van onze stad in samenhang te presenteren met de andere domeinen en om als gemeentelijk organisatie die samenhang uit te dragen en te omvatten.

De Cultuuragenda 2020-2024 “De Stad als Podium” kent veel ambities en uitdagingen om Amstelveen als podium met een goed functionerende culturele infrastructuur te kunnen neerzetten die aansluit op de uitdagingen en kansen van de 21ste eeuw. Een ambitie die over de grenzen van de culturele sector reikt en daarmee ook over de gemeentelijke domeinen: het creëren van een actief netwerk van mensen, organisaties en bedrijven die initiatieven opzet, ontmoeting tussen de diverse culturele gemeenschappen faciliteert. De ambitie voor de lange termijn richt zich ook op het bijdragen aan de kwaliteit van leefomgeving en leefplezier, de inrichting en betekenis geven aan de (openbare) ruimte, de economische aantrekkingskracht van en vestigingsklimaat voor ondernemerschap bevorderen. Kunst en cultuur verbinden het heden, de historie en de toekomst van Amstelveel, maar stimuleren ook het spel en leren, waarnemen en creëren.

Kijk voor een uitgebreider beeld over kunst en cultuur in Amstelveen op onderstaande link: https://www.instagram.com/p/CRUKzooKk3_/?utm_medium=copy_link

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een strategisch werk- en denkvermogen op universitair niveau en een opleiding in culturele, stedelijke ontwikkeling, bestuurlijke en/of bedrijfskundige richting.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring, bij voorkeur als manager, coördinator of senior beleidsadviseur op het gebied van kunst en cultuur, economische zaken of stedelijke ontwikkeling.
 • Je hebt ervaring met diverse beleidsvelden binnen een gemeente en kan zodoende verschillende dossiers tegelijk aan door een grote draagkracht te creëren.
 • Coördinerende taken zitten jou in het bloed, zoals het fungeren als eerste aanspreekpunt van het cluster, het verdelen van taken en het bewaren van overzichten.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van het culturele werkterrein en van actuele beleidsontwikkelingen die horen bij de functie, maar ook interesse in en affiniteit met ondernemerschap en maatschappelijke domeinen.
 • Je hebt affiniteit met de manier van werken in een gemeente en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je kunt snel schakelen met bestuurders, politici, managers en collega's en beweegt je vliegend door de organisatie.
 • Je bent in staat om ook op tactisch niveau te functioneren. Je schakelt soepel van het ene naar het andere geografische schaalniveau en je bent in staat diverse dossiers aan elkaar te koppelen.
 • Lange termijn denken is jouw tweede natuur. Je kunt als geen ander kunst en cultuur dossiers bij verschillende domeinen agenderen.
 • Je legt gemakkelijk contacten en maakt verbinding. Je bent een volwaardige sparringpartner en opdrachtgever voor partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Je bent in staat je te verplaatsen in het denkbeeld van de inwoners.
 • Je bent creatief, zelfstandig, omgevingsbewust, initiatiefrijk, verantwoordelijk en kunt goed relativeren.
 • Je bent flexibel. Inzet buiten kantooruren is soms noodzakelijk.
 • De kernwaarden van de organisatie zijn klantgericht, resultaatgericht en betrouwbaar. Deze passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.

Wat bieden wij jou?

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een gedreven team.
 • Een functie voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast diensverband.
 • Een salaris van maximaal €5.872,- bruto per maand (Cao Gemeenten, schaal 12) op basis van 36 uur per week. Tijdelijk inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een laptop en mobiele telefoon.
 • Een hypermodern pand, waarbij flexibel en hybride werken normaal is.
 • Een goede werksfeer met aandacht voor inspiratie en ontwikkeling en een gezond en vooral lekker bedrijfsrestaurant.
 • Een trainingsaanbod bij onze AA-academie, waardoor je volop in ontwikkeling blijft.
 • Collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars.
 • De gemeente kent flexibele werktijden en een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% gedeeltelijk zelf invulling kunt geven.

Wie zijn wij?
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
De afdeling Jeugd en Samenleving telt ruim 100 medewerkers en vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en richt zich op vier terreinen:

 • Jeugd en Gezin (jeugdhulp, ondersteunings- en adviesteam).
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorgregisseurs).
 • Sociale teams (meervoudige complexe casuïstiek).
 • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Als Strategisch Beleidscoördinator ben je onderdeel van het team Samenleving. Het beleidsteam Samenleving geeft mede uitvoering aan politieke programma's d.m.v. een integrale benadering en een sterke regierol. Het team beheert (subsidie)opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen cultuur, welzijn, onderwijs, jeugd, sport, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke voorzieningen van/voor onze inwoners.

Enthousiast geraakt?
Kom bij ons het verschil maken en reageer vóór 6 september 2021 via de sollicitatieknop. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! De 1e gespreksronde vindt (digitaal) plaats op woensdag 15 september 2021. Een eventuele 2e gespreksronde met assessment staat gepland op maandagmiddag 27 september en dinsdagochtend 28 september.

Voor inhoudelijke vragen kun je mailen naar kunstencultuur@amstelveen.nl. Voor procedurele vragen kun je bellen met Monique van Asselen (Corporate Recruiter) via 020-540 4911. Je kunt je vragen ook stellen via WhatsApp via 06 – 1014 7563.

Wat verder goed is om te weten

 • Vanwege de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus, is thuiswerken momenteel de norm. Medewerkers werken indien de situatie onveranderd blijft, primair vanuit de thuiswerkomgeving van de gemeente Amstelveen en krijgen daarbij voldoende (digitale) begeleiding.
 • Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.
 • Als ambtenaar leg je aan het begin van de aanstelling een ambtseed/belofte af.
 • Een referentiecheck maakt deel uit van onze selectieprocedure.
 • Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom gaan wij niet in op acquisitie.

De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega's in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

 

 

.

.

Meer informatie

Klik hier om te solliciteren
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met van Gemeente Amstelveen ( )
Over de organisatie

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor meer informatie zie onze website www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl

meer over Gemeente Amstelveen >
Adres
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Gerelateerde vacatures