Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Teammanager Financiën

Solliciteer uiterlijk zondag 1 augustus, 2021
  • Zaltbommel
  • 36 uur
  • 4279 - 5872
  • WO

Vacature

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard zoekt een

Teammanager Financiën

 Ben jij die nieuwe, inhoudelijk sterke financiële leider voor de Bommelerwaard?

De Organisatie

Tussen de Maas en de Waal ligt het ‘riviereiland’ Bommelerwaard. Door de centrale ligging langs de A2, het afwisselende landschap en de rijke historie is het aantrekkelijk om te wonen, recreëren e?n werken. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel werken nauw samen om dit in stand te houden.

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Het betreft de diensten Financiën, Informatiemanagement & ICT, HRM en juridische zaken. BVEB is gevestigd in de twee gemeentekantoren in Zaltbommel en Kerkdriel. Ca. 75 medewerkers ondersteunen de twee deelnemende gemeenten om hun bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. Het team Financiën bedient de drie organisaties, onderverdeeld in drie clusters, Financieel beleid, Financieel Beheer en Administratie, en bestaat ongeveer 20 fte.

De uitdaging

In 2017 is de BVEB officieel van start gegaan en werd de samenwerking tussen beide gemeenten verder uitgebouwd. In het najaar van 2020 is helder geworden dat er geen stappen worden genomen naar een bestuurlijke en/of ambtelijke fusie tussen Maasdriel en Zaltbommel. Dit betekende ook een heroverweging van de organisatie en positionering van de bedrijfsvoering. De organisatie is op verschillende terreinen met een professionaliseringsslag bezig. Voor de nieuwe teammanager Financien een prachtige uitdaging om mede vorm te geven aan deze transitie.

Ontwikkeling

In het team ga je aan de slag met enerzijds business as usual, parallel zal je het team verder moeten helpen in haar ‘partner- en advies-rol’ naar de organisatie. Vernieuwen, aansturen en tegelijk ook het tijdig opleveren van de P&C producten. Het vereist kennis en ervaring van een gemeentelijke organisatie, Centraal op dit moment is de implementatie van Key2Finance, als nieuw financieel softwarepakket, wat voor het eind van 2021 afgerond moet zijn. Het team bevindt zich in een belangrijke transitiefase waarin taken, verantwoordelijkheden en structuur verder worden doorontwikkeld. Belangrijke begrippen zijn teamontwikkeling en kwaliteitsverbetering, dit brengt veel uitdagingen met zich mee. In deze fase werkt men aan een verbeterde positionering van het team en laat men hiermee zien wat de toegevoegde waarde van het team is.

Leiderschap

Leiding geven aan een organisatie, die verder ontwikkelt dient te worden. Dit vraagt om een mensgerichte én doelgerichte leider. Je hebt aantoonbaar ervaring in het organiseren van een team, de juiste personen op de juiste plek in te zetten en ieder naar zijn kracht te (laten) functioneren.

Toekomst

Je komt in een organisatie waarin je veel aandacht zal hebben voor verandering en ontwikkeling.

Een duidelijk profiel ontwikkelen richting de organisatie, directie en college. Dé sparringpartner op het gebied van gemeentelijke financiën.  Je focus ligt op het team te versterken en op die wijze bijdragen aan een stabiel en een stevig gepositioneerd team Financiën, klaar voor de toekomst en dienstbaar aan de drie organisaties, Zaltbommel, Maasdriel en de Bedrijfsvoeringeenheid Bommelerwaard.

Functie

·        Je bent het aanspreekpunt voor de directieleden en bestuurders en hebt een stevige adviesrol richting het directieteam en het college.

·        Je geeft op inspirerende, betrokken, verbindende en samenwerkingsgerichte wijze leiding aan het team Financiën; je zorgt daarbij voor dat de teamleden die werkzaamheden verrichten die nodig zijn voor de organisatie, inhoudelijk ben je zelf achtervang voor belangrijke financiële vraagstukken.

·        Je bent verantwoordelijk voor meerjarige personele-, organisatorische-, financiële en automatiseringsaangelegenheden die het team betreffen en bewaakt de beschikbare financiële budgetten;

·        Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met je teamleden, je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team en stimuleert persoonlijke talentontwikkeling bij de medewerkers, je versterkt de professionals in de eigen kracht en het verantwoordelijkheidsgevoel;

·        Je stimuleert de medewerkers om extern gericht te werken en je draagt bij aan het ‘van buiten naar binnen halen’ en vertalen naar beleid;

·        Bij een complexe casus op personeelsgebied zet je op een procesmatige manier weer goed op de rails;

·        Je geeft sturing aan de organisatie en je bent benaderbaar en zichtbaar voor de medewerkers.

Jouw profiel

·        Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur blijkend uit een afgeronde wetenschappelijke opleiding en ervaring in de richting van bedrijfseconomie;

·        Je kent de ins- en outs van de gemeentelijke financiën en bent hierdoor in staat rust te bewaren binnen het team. Daarnaast ben je in staat duidelijke financiële en bestuurlijke besluiten te nemen en door te (laten) vertalen in de organisatie.

·        Je bent een toegankelijk persoon en bouwt zichtbaar aan je team, zowel op het vlak van (integrale) samenwerking als sfeer en veiligheid. Je bent vertrouwenwekkend en vertrouwen gevend;

·        Je bent resultaatgericht, overtuigend, procesgericht en je hebt strategische kwaliteiten;

·        Je geeft op coachende en stimulerende wijze richting en (bege)leiding aan je team, je draagt bij aan teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot gestelde domein- en organisatiedoelen;

·        Door je politiek-bestuurlijke sensitiviteit, up to date kennis en netwerk ben je een uitstekende sparringpartner en adviseur voor domeindirectie en bestuur;

·        Jouw profiel laat ‘senioriteit’ en ‘natuurlijk gezag’ zien in ruime ervaring op het gebied van financiën. Je kunt volwaardig meepraten en hebt een strategie en visie voor wat betreft de inhoud van jouw team. Toch weet je de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij jouw team te laten

Arbeidsvoorwaarden

Naast een marktconform salaris ontvang je jaarlijks 17,05% Individueel Keuzebudget. Ook krijg je een mobiele telefoon. Wij kennen een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding woon-werkverkeer/ thuiswerkvergoeding,  variabele werktijden en studiemogelijkheden. Wij werken (veelal) digitaal en daar waar je nodig bent. Vanuit huis, kantoor of het gemeentekantoor. Werk je op kantoor, dan is er voldoende gratis parkeergelegenheid. De functie is op basis van het functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG ingeschaald op 12 (maximaal € 5.872). Voor een zeer geschikte en ervaren kandidaat is een tijdelijke arbeidsmarkttoelage bespreekbaar.

Meer informatie

Kijk eens op onze website https://www.werkenvoordebommelerwaard.nl/ voor meer informatie over het werken in onze gemeentelijke organisaties in de Bommelerwaard. Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Edward Tuheteru, corporate recruiter. Je bereikt hem via telefoonnummer 0654 22 20 00 of via e-mailadres etuheteru@bommelerwaard.nl . Vanwege de zomervakantie zullen de eerste gespreksrondes in eind augustus plaatsvinden.

 Ligt hier voor jou een uitdaging?

Maak dan je enthousiasme kenbaar en stuur je sollicitatie (motivatie & CV) uiterlijk 1 augustus.

 Kom werken in de Bommelerwaard!

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Edward Tuheteru van Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard ( 06 - 54 22 20 00)
Over de organisatie

Werken bij de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

In de prachtige Bommelerwaard werken de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel nauw samen. Bij de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) werk jij voor de twee gemeenten én voor de BVEB zelf. Dit kan bij het team Financiën, Informatisering en Automatisering, Juridische zaken of HRM. Samen is het een omvangrijke organisatie en zonder de BVEB zouden de gemeenten niet kunnen functioneren. Jouw werk heeft dan ook impact op de gehele Bommelerwaard. Werken voor twee gemeenten betekent werken voor twee werelden. Diversiteit in jouw werk is dan ook gegarandeerd. Omdat het een relatief jonge organisatie is, moet er nog veel gebeuren. Ontdek de vele mogelijkheden van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard!

De BVEB, het hart van de Bommelerwaard

De BVEB bestaat sinds 2018 en heeft een eigen directie en bestuur. De 70 vaste medewerkers werken vanuit de gemeentehuizen van de beide gemeenten. Naast de ondersteuning van de gemeenten, werkt de BVEB aan eigen projecten voor harmonisering en optimalisering van processen. Zo is er het project ‘Zaakgericht werken’, waar ingezet wordt op nieuwe manieren van samenwerken waarbij de inwoners en ondernemers centraal staan.

meer over Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard >
Adres
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel

Gerelateerde vacatures