Gemeente Veenendaal

Beleidsadviseur sociaal domein (aandachtsgebied jeugd)

Solliciteer uiterlijk maandag 12 juli, 2021
 • Veenendaal
 • 36 uur
 • 3561 - 5169
 • HBO

Vacature

Gemeente Veenendaal zoekt voor het team Maatschappelijke Ondersteuning Beleid een

Beleidsadviseur sociaal domein – aandachtsgebied jeugd

36 uur per week

Pas jij in ons team, met super gemotiveerde adviseurs, dat werkt aan de opgaven in het sociaal domein?

Wij zoeken een collega die ervaring heeft met het werken bij een gemeente op het beleidsterrein Jeugd. Maar vooral een collega met passie voor het sociaal domein. Die niet terug deinst voor een stevig gesprek als het om de inhoud gaat. Die gewend is te werken op basis van feiten en cijfers en daarin samen optrekt met onze data-analist, accountmanagers en collega adviseurs.

Het team

Het team Maatschappelijke Ondersteuning Beleid is volop in beweging. Het team, met daarbinnen het domein Wmo, jeugd, onderwijs, sport en gezondheid, is sterk in ontwikkeling en zoekt de uitdaging in intensieve samenwerking met de collega’s en partners intern en extern. Het werken vanuit de bedoeling staat daarbij voorop, evenals het werken op basis van talent en motivatie.

Durf jij het aan daar in te stappen?

Sociaal Domein in het kort

In 2015 hebben de vier transities AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs plaatsgevonden. Daarmee zijn niet alleen de taken verschoven van centraal naar decentraal, maar zijn ze ook veranderd. Een belangrijke ontwikkeling is de veranderende rol van de gemeente tot de inwoners van Veenendaal. In toenemende mate is co-creatie van belang en zal de gemeente meewerken aan het realiseren van inwonersinitiatieven. Wij zoeken samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, welzijn en aanbieders van zorg naar mogelijkheden hoe wij op een eigentijdse manier een optimaal vangnet kunnen inrichten voor inwoners die daar (tijdelijk) op aangewezen zijn.

De gemeente Veenendaal werkt opgavegericht, ook waar het gaat om het sociaal domein. We willen hulp bieden aan inwoners die de hulp écht nodig hebben. Het in balans brengen van zorg, kwaliteit en uitgaven aan Jeugdhulp en Wmo is voor ons een belangrijk doel. Ons beleid voeren we steeds nadrukkelijker integraal uit.

Jouw werk

 • Je draagt bij aan een belangrijke gezamenlijke opgave, die bestaat uit het verder ontwikkelen van de transformatie in het sociaal domein als geheel.
 • Je coördineert de ontwikkelingen binnen 2 (van de 10) maatschappelijke doelen in het sociaal domein, zoals geformuleerd in ons Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020-2023.
 • Je draagt bij aan het jaarlijkse Opgaveplan sociaal domein en verantwoordt de ontwikkelingen in de Effectmonitor Sociaal Domein.
 • Je bent verantwoordelijk voor de P&C-cyclus op het gebied van jeugd, je hebt daarin een coördinerende rol naar collega’s en zorgt dat de bijdragen van jou en je collega’s bestuur rijp zijn en op tijd worden aangeleverd.
 • Namens Veenendaal heb je zitting in de regionale overleggen voor de inkoop(strategie) jeugdhulp. Daarbij realiseer je aansluiting op lokale ontwikkelingen en bij collega’s.
 • Je bent contracteigenaar van de jeugdhulpcontracten voor de regio FoodValley en realiseert veranderingen in de contractregistratie en archivering waar dit nodig en mogelijk is in samenwerking met de lokale en regionale collega’s.
 • Samen met de belangrijkste aanbieder voor de gemeente Veenendaal werk je aan de transformatie van het sociaal domein.
 • Je adviseert de wethouder, maakt voorstellen en legt deze ter besluitvorming voor aan het College en de Gemeenteraad.
 • Waar nodig stem je jouw voorstellen af met relevante stakeholders, zoals andere gemeenten/regio’s.
 • Je monitort, analyseert en evalueert de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid met je collega’s en in afstemming met onze (maatschappelijke) partners.
 • Je signaleert en onderzoekt risico’s, kansen en knelpunten in uitvoering en beleid, draagt oplossingsmogelijkheden aan en helpt ze te realiseren.
 • De gemeentelijke organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van jou wordt dan ook verwacht dat je de integraliteit bewaakt, initiatief neemt, taken oppakt, met voorstellen komt en samen met andere adviseurs vorm en invulling geeft aan de verschillende opgaven.

Kortom, wie zoeken wij?

 • Een enthousiaste en energieke collega!
 • Met kennis van het sociaal domein breed en specifiek op het gebied van jeugd jeugdbeleid;
 • Die moeiteloos schakelt tussen politiek, beleid en uitvoering;
 • Daarbij werkt tegen een achtergrond van feiten en cijfers, zonder het verhaal daarachter uit het oog te verliezen;
 • Een netwerker, die het leuk vindt te werken aan de relatie met politiek, collega’s, adviesraden, regiogemeenten en andere stakeholders;
 • Die graag meewerkt aan de transformatie van het sociaal domein;
 • Die ook oog heeft voor de relatie met de andere domeinen.
 • Die kansen ziet in integraal en opgavegericht werken en af en toe ook domein overstijgend kan werken.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als beleidsmedewerker in het sociaal domein op het gebied van jeugd.
 • Je hebt feeling met financiën en cijfers en neemt hierin verantwoordelijkheid.
 • Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving, in het bijzonder op het aandachtsgebied Jeugd.
 • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit, bent toegankelijk en initiatiefrijk.
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, neemt deel aan overleggen en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking tussen verschillende gemeenten, partijen en (jeugdhulp)aanbieders en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen.

Ons aanbod

Wij bieden een dynamische en uitdagende baan in een organisatie én team in ontwikkeling. Je bent hiervoor 36 uur per week beschikbaar.

De functie is ingedeeld in schaal 11 (maximaal € 5.196,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Tijdens jouw sollicitatieprocedure kijken we naar je talenten, kwaliteiten en werkervaring en doen we je een passend voorstel.

Daarnaast bieden wij:

 • Een Individueel Keuze Budget - bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof - van circa 17,05% van je brutosalaris waarin je keuzes kunt maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen;
 • Pensioenopbouw bij het ABP;
 • De keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering;
 • Een lerende organisatie met veel ruimte voor ontwikkeling en beschikbaarheid over een bibliotheek met ruim 150 trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit;
 • Een informele sfeer;
 • Ruimte om plaats- en tijd onafhankelijk te werken.


Solliciteren

Enthousiast? Solliciteer dan snel door ons jouw motivatie en CV te sturen.

Dit kan alleen via het online sollicitatieformulier.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Ton Hazelhoff, team P&O, via 06 43 49 33 64.

Hij kan je meer vertellen over de functie, het team en het sollicitatieproces.

Overige informatie

Indien een geschikte kandidaat zich aanmeldt, wordt er direct een gesprek ingepland.

Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnen zijn gekomen via ons online sollicitatieformulier.

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus werken de medewerkers van de gemeente Veenendaal momenteel zoveel mogelijk thuis. Door deze maatregelen worden de sollicitatiegesprekken waarschijnlijk online gevoerd. Als wij nader kennis met jou willen maken, dan laten wij jou dit zo snel mogelijk telefonisch weten op welke manier we dit willen doen.

Voor (nieuwe) medewerkers is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Over de organisatie

Veenendaal is dynamischer dan ooit. We zijn hard op weg naar 70.000 inwoners. Het stadscentrum wordt vernieuwd. Een stad van aanpakken en doorpakken, een stad met een ondernemend en sociaal karakter.

meer over Gemeente Veenendaal >
Adres
Raadhuisplein 1
3901 GA Veenendaal

Gerelateerde vacatures