Gemeente Haarlem

Projectleider doordecentralisatie Beschermd Wonen

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Haarlem
 • 32 uur
 • 5872 - 5872
 • WO

Vacature

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen (BW). De financiering loopt op dit moment nog via de centrumgemeenten Haarlem, maar het Rijk heeft de intentie om vanaf 1 januari 2023 deze middelen uit te keren aan alle gemeenten, op basis van een nieuw verdeelmodel.
Alle gemeenten ontvangen dan een eigen BW budget en hebben daarmee de ruimte (en verplichting) om, op basis van hun lokale situatie, zorg op maat en dichtbij hun inwoners te organiseren. Dit versterkt de beweging van 'intramuraal' naar 'zo gewoon mogelijk thuis' wonen.
Het nieuwe verdeelmodel heeft een ingroeipad van 10 jaar. Gedurende deze transitieperiode, maar ook daarna, is regionale samenwerking essentieel en op een aantal punten ook verplicht gesteld door het Rijk.

In het najaar van 2018 zijn de gemeenten in de regio een traject gestart om de doordecentralisatie voor te bereiden. Inmiddels zijn veel stappen gezet; regionale werkgroepen hebben adviezen uitgewerkt over de samenwerkingsvorm, financiën, toegang, inkoop en aanbod.

Vanaf april 2021 start de concrete voorbereiding van de doordecentralisatie op basis van een implementatieplan. Voor deze volgende fase neem jij het stokje over van de huidige projectleider.

Wat ga je doen? • Je zorgt voor een regionaal implementatieplan, op basis van de strategische keuzes die in 2021 de door de raden vastgesteld worden. • Op basis van het implementatieplan bereid je de doorcentralisatie verder voor, zodat we op 1 januari 2022 klaar zijn voor de nieuwe situatie. • Je bewaakt de uitvoering en voortgang van het implementatieplan, stuurt verschillende deelprojecten aan, signaleert knelpunten en zorgt zo nodig voor oplossingen op maat. • Je betrekt de gemeenten in de regio bij de uitvoering van het regionale implementatieplan en adviseert de gemeenten waar nodig bij de lokale implementatie van de regionale samenwerkingsafspraken. • Je zorgt ervoor dat alle gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om tijdig de vereiste uitvoeringsbesluiten te nemen. • In samenwerking met de communicatieafdelingen, ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een communicatieplan. Hierin wordt uitgewerkt hoe, wanneer en waarover gecommuniceerd wordt met stakeholders. • Je rapporteert aan het kernteam, de stuurgroep directeuren sociaal domein en het regionale PFO Sociaal Domein.

Functie-eisen
 • Je hebt ervaring met programmamanagement in het sociaal domein en met de uitvoeringspraktijk van de Wmo. Je bent op de hoogte van landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein en gemeentelijke samenwerkingsvormen.
 • Je ben een stevige en resultaatgerichte projectleider met verbindende kwaliteiten.
 • Met betrokken partijen kom je op inspirerende en interactieve wijze tot actieve en brede samenwerking.
 • Je bent bekend met gemeentelijke begrotingen, P&C cyclus en de inkoop en bekostiging van zorg.
 • Je hebt een WO diploma.

Arbeidsvoorwaarden
In onze gemeente vinden we het belangrijk om te werken met een grote diversiteit aan mensen. Divers in onder andere cultuur, leeftijd, geaardheid, geslacht, mentale en fysieke gesteldheid en geloof. Op die manier willen we de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benutten om goede resultaten te behalen voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort en creëren we een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Het gaat om een tijdelijke functie van 2 jaar. Je werkt voor de gehele regio, maar wordt gedetacheerd bij of komt in dienst van de gemeente Haarlem. De projectleider werkt nauw samen met het regionale kernteam Doordecentralisatie en wordt aangestuurd door de regionale stuurgroep doordecentralisatie.
 • Een functie van 32 uur.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.872,00 bruto per maand (schaal 12) bij een fulltime dienstverband in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 % Individueel Keuze Budget).
 • De gemeente Haarlem biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma.

Contactinformatie
Solliciteren op bovenstaande vacature kan t/m 10 februari 2021 via onze site www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Femke Immerman, f.immerman@haarlemmermeer.nl of 06-34943906.

Vragen met betrekking tot de sollicitatie procedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

De sollicitatiegesprekken worden (zolang de maatregelen rondom Corona gelden) digitaal gevoerd.
Over de organisatie

Wil jij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Kom werken bij Haarlem! De organisatie kent verschillende rollen. Die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan initiatief en innovatie. Werken voor Haarlem betekent ook werken voor 2 besturen: Haarlem en Zandvoort. We werken gebiedsgericht, met partners binnen en buiten de stad en in steeds wisselende netwerken. Stap binnen in een flexibele organisatie waar jij jouw talenten kan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen.

meer over Gemeente Haarlem >
Adres
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Gerelateerde vacatures