Gemeente Lelystad

Concernstrateeg Informatie & Digitalisering

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Lelystad
 • 36 uur
 • 4777 - 6365
 • WO

Vacature

Ben jij

De generalist die het hele gemeentelijk werkveld kan overzien en heb je bewezen kennis en ervaring met informatievraagstukken en digitalisering van organisaties? Ben jij uitermate strategisch, een gedreven netwerker en een verbindend leider? Heb je gevoel voor beleidsinhoud, ben je daarnaast bedrijfskundig onderlegd en heb je een integrale blik?

Kortom: Wil jij met Lelystad de (digitale) sprong voorwaarts maken? Dan hebben wij de baan voor jou!

De plek in de organisatie

De vacature is ontstaan vanwege de doorontwikkeling van een medeweker binnen de organisatie.

In Lelystad werken vier concernstrategen. Deze concernstrategen werken op concern overkoepelend niveau aan onder andere de opgave vanuit Lelystad Next Level (LNL) en sociaal domein, maar ook op vraagstukken rondom klimaat en economie. Zij besteden in het bijzonder aandacht aan de bevordering van het integraler analyseren van problemen, integraler adviseren van het bestuur en uiteindelijk het integraler werken binnen de organisatie – vanaf strategisch tot en met operationeel niveau.

Vanzelfsprekend zijn de concernstrategen wars van kokers. Om effectief te zijn werken zij samen met beleidsmedewerkers, concern-adviseurs en specialisten – het strategisch netwerk binnen de organisatie, maar ook het lokale en landelijke netwerk buiten de organisatie.

De concernstrategen hebben een belangrijke rol dit netwerk in kaart te brengen, verder te ontwikkelen en waar nodig te coördineren. Resultaten bereiken ze samen met anderen. Waar dat kan geven zij ruimte.  Samen tonen zij informeel verbindend leiderschap. Tezamen met het netwerk wordt een adequate proces- en resultaatsturing bereikt.

De concernstrategen begeleiden de meest complexe en bestuurlijk gevoelige dossiers. Zij vertegenwoordigen in die situaties ook de gemeente Lelystad ‘buiten de deur’ op directieniveau. De concernstrategen werken direct samen met de directie.

Deze functie

In deze functie ben je in staat om de volle breedte van het gemeentelijk handelen te overzien. Je hebt gevoel voor de (historie van) organisatie, maar kunt ook vooruit kijken naar wat Lelystad over twintig jaar nodig heeft. Je brengt ontwikkelingen met elkaar in verband en formuleert daarop een (toekomst)strategie. Tegelijkertijd kun je die strategie vertalen naar tactisch en waar nodig operationeel niveau.

Je bent derhalve in staat om een ingezette lijn te borgen vanaf idee tot aan praktische uitvoering. Je bent proactief. Je bent niet uitsluitend met de toekomst bezig, maar voelt ook naadloos aan waar het nu schuurt en bent in staat om dan ‘in te stappen’ – nog voor iets een probleem wordt. Dit kun je binnen de ambtelijke organisatie, maar ook ten behoeve van het bestuur en de Raad. Ook binnen de samenleving trek je complexe participatietrajecten. Je creëert beweging en verbindt, op een prettige manier. Jouw interventies worden gevoeld als welkome hulp, niet als top-down sturing. Je houdt de directie – dat eindverantwoordelijkheid draagt – adequaat op de hoogte van wat je doet en ziet.

Als concernstrateeg Informatie & Digitalisering wordt van je verwacht dat je de strategische koers bepaalt op het gebied van de informatiestrategie en digitalisering van de gemeente Lelystad.

Daarbij vervul je een brugfunctie tussen de relevante (landelijke) vraagstukken, de opgaven waar de gemeente voor staat, de behoefte van de gemeentelijke organisatie en het verandervermogen van de organisatie. Je werkt daarbij samen met de andere concernstrategen, maar ook met de adviseurs die bezig zijn met de ontwikkelingen op gebied van Mens, Proces, Informatie en Techniek.

Je hebt kennis van actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van informatiestrategie en  digitalisering, en je hebt snel door wat Lelystad nodig heeft. De digitale transitie waar onze organisatie inzit, geef je verder vorm, onder andere in de driehoek met het bestuur, de organisatie en de burgers en ondernemers. Je werkt daarbij ook aan een moderne digitale dienstverlening voor onze huidige en toekomstige inwoners van de stad.

Dankzij jou blijft er samenhang in de innovaties en ontwikkelingen op het gebied van informatiestrategie en digitalisering, worden afspraken nagekomen en zijn we in compliance met landelijke en gemeentelijke kaders. Op het gebied van de informatiestrategie en digitalisering neem je een leidende rol in het realiseren van de strategische opgaven van de Gemeente Lelystad.

In een dialoog met intern en extern betrokkenen/belanghebbenden wordt de komende jaren verder gewerkt aan de groei van Lelystad op vele fronten. Gelukkig hoeft Lelystad dit niet alleen te doen. Met het rijk en de provincie worden op dit moment afspraken voorbereid om in een langjarig traject – genaamd Lelystad Next Level – met andere overheden en met partners in de stad deze opgaven aan te pakken. Deze is gericht op het in samenhang versterken van de stad op heel veel deelterreinen, juist omdat is onderkend, dat veel doelen alleen in een bredere setting effectief kunnen worden bereikt.

Jij neemt de verantwoordelijkheid voor het inzichtelijk maken van noodzakelijke strategische, fundamentele en thema overstijgende afwegingen. Hiervoor breng je de bestuurders en eerstverantwoordelijk adviseurs (proactief) in stelling om hierover uitspraken te doen en/of besluiten te nemen of actie te ondernemen. In overleg met en in opdracht van de directie worden afspraken gemaakt met welke dossiers jij concreet aan de gang gaat. Je kunt je de materie snel eigen maken, zodat je betrekkelijk snel aan de slag kunt om in de verschillende teams te zorgen voor de juiste focus en energie. Hierdoor verloopt de interne en externe samenwerking optimaal.

Wie ben jij

Je bent een enthousiaste expert met een bewezen staat van dienst. Je bent academisch geschoold en je hebt je al eens concreet bewezen binnen het werkveld van informatie en digitalisering. Voor jou is deze functie een logische stap in je carrière en je bent gewend om binnen het lokaal bestuur op het hoogste niveau te functioneren. Dat je slim, analytisch sterk, en snel bent is dus noodzakelijk en vanzelfsprekend.

Jij bent diegene die graag het voortouw in complexe dilemma’s en opgaven neemt en kunt overtuigend je ideeën over de bühne brengen. Maar je kunt ook de ‘eer’ aan de ander laten en je collega’s laten excelleren. Daarbij heb je deze belangrijke competenties:

 • Als netwerker ben je in staat om “buiten” naar “binnen” te halen.
 • Ben je politiek-bestuurlijk sensitief en weet je om te gaan met politieke geladenheid en tegenstrijdige belangen.
 • Uiteraard ben je omgevingssensitief en leidt jouw inspanning tot het gewenste resultaat.
 • Heb je kennis van een gemeentelijke organisatie en ervaring binnen een bestuurlijke omgeving.
 • Daarnaast ben je inspirerend en vernieuwend met een heldere visie. Je weet waar je waarde kunt toevoegen.
 • Je weet hoe een gemeentelijke organisatie werkt.
 • Heb je kennis van de informatiestromen, werkprocessen en systemen.
 • Tevens heb je kennis van de (aankomende) wetgeving, digitale technieken, robotisering en allerlei op handen zijnde ontwikkelingen in relatie tot strategisch informatie- en datamanagement. Daarbij heb je tevens een beeld van de mogelijkheden vanuit deze ontwikkelingen en de (bestuurlijke) impact op het beleid en de dienstverlening van Lelystad.


Wij bieden

Een uitdagende functie met veel handelingsvrijheid en een hoge mate van verantwoordelijkheid. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De functie is gewaardeerd in functieschaal 13 (max € 6.365,-bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).

Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. Dat kun je naar wens inzetten, bijvoorbeeld om flexibel te laten uitbetalen, of om een fiets of extra verlof van te kopen. Ook kun je een deel van jouw budget omzetten in een tegemoetkoming voor reiskosten.

Extra pluspunten

 • flexibiliteit werk/privé
 • zeer goede thuiswerkmogelijkheden
 • een ABP-pensioen
 • laptop en smartphone van de zaak 
 • open en informele sfeer
 • een verrassend vitaliteitsbeleid 
 • ontwikkelings-en opleidingsmogelijkheden  
 • een inspirerende werkplek
 • een station of (betaalde) parkeergelegenheid op 2 minuten


LET OP: in verband met het coronavirus werken medewerkers van de gemeente Lelystad tot zeker 1 maart 2021 zoveel als mogelijk vanuit huis.

Tot slot

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Claudia Beccari (teamleider P&O), 06-53581876 of cr.beccari@Lelystad.nl Hebben we je enthousiast gemaakt? We ontvangen jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 7 februari 2021. De gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 16 februari en/of woensdagochtend 17 februari 2021. Deze vinden indien mogelijk fysiek plaats op het stadhuis van gemeente Lelystad volgens de dan geldende Coronamaatregelen.

Het doorlopen van een assessment kan een onderdeel zijn in het selectieproces.

De vacature staat in- en extern gelijktijdig uit.

Let op: mail vanuit de gemeente Lelystad kan in je spambox terechtkomen.

In verband met het digitale proces kunnen wij te laat, of op een andere wijze ingediende sollicitaties niet meenemen in de procedure.

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

De gemeente Lelystad biedt aan iedereen ruimte. We streven naar het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die talent als basis en die kracht van diversiteit van de medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad >
Adres
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Gerelateerde vacatures