Gemeente Lelystad

Concernstrateeg Economie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Lelystad
 • 36 uur
 • 4777 - 6365
 • WO

Vacature

Ben jij

De generalist die het hele gemeentelijk werkveld kan overzien en heb je bewezen kennis en ervaring op het brede terrein van Economie? Ben jij uitermate strategisch, een gedreven netwerker en een verbindend leider? Heb je voeling met beleidsinhoud, ben je daarnaast bedrijfsmatig onderlegd en heb je een integrale blik?

Kortom: Wil jij met Lelystad de sprong voorwaarts maken? Dan hebben wij de baan voor jou!

De plek in de organisatie

De vacature is ontstaan vanwege de pensionering van een medewerker.

De concernstrategen vallen direct onder de directeur Strategie & Ontwikkeling en werken op concern overkoepelend niveau. Zij besteden in het bijzonder aandacht aan de bevordering van het integraler analyseren van problemen, integraler adviseren van het bestuur en uiteindelijk het integraler werken binnen de organisatie – vanaf strategisch tot en met operationeel niveau.

Vanzelfsprekend zijn de concernstrategen wars van kokers. Om effectief te werken zijn zij samen met beleidsmedewerkers, concern-adviseurs en specialisten – het strategisch netwerk binnen de organisatie.

De concernstrategen hebben een belangrijke rol dit netwerk ‘in kaart’ te houden, verder te ontwikkelen en waar nodig te coördineren. Resultaten bereiken ze samen met anderen. Waar dat kan geven ze ruimte. Terwijl ze, wanneer voor het grotere geheel bevorderlijk, informeel verbindend leiderschap tonen. Tezamen met het netwerk wordt een adequate proces- en resultaatsturing bereikt.

De concernstrategen begeleiden de meest complexe en bestuurlijk gevoelige dossiers. Zij vertegenwoordigen in die situaties ook de gemeente Lelystad ‘buiten de deur’ op directieniveau. De concernstrategen werken direct samen met de directie – dat de meer reguliere managementtaken op zich neemt.  

Deze functie

In deze functie ben je in staat om de volle breedte van het gemeentelijk handelen te overzien. Je aandachtsgebied zal de economische ontwikkeling van de gemeente zijn. Je kijkt vooruit naar wat Lelystad over twintig jaar nodig heeft. Bijvoorbeeld via het programma Lelystad Next Level.

Je brengt ontwikkelingen met elkaar in verband en formuleert daarop een (toekomst)strategie. Tegelijkertijd kun je die strategie vertalen naar tactisch, zoals ook acquisitie-doelstellingen en zelfs naar operationeel niveau.

Het gaat in deze functie niet alleen om bedrijvigheid, maar ook de relatie met inwonersprofielen en de vrijetijdseconomie.

 • Je bent in staat om een ingezette lijn te borgen, vanaf het idee tot aan praktische uitvoering.
 • Je bent proactief.
 • Je bent niet uitsluitend met de toekomst bezig, maar voelt ook naadloos aan waar het nu schuurt en bent in staat om dan ‘in te stappen’ – nog voor iets een probleem wordt.
 • Dit kun je binnen de ambtelijke organisatie, maar ook ten behoeve van het bestuur.
 • Je trekt complexe trajecten en je gaat mede de nieuw te vormen economische visie uitwerken.
 • Je trekt vlot en verbindt, op een prettige manier.


Jouw interventies worden gevoeld als welkome hulp, niet als top-down sturing. Je houdt de verschillende belanghebbenden adequaat op de hoogte van wat je doet en ziet.

Hoewel je portfolio, zeker over de jaren heen, aan verandering onderhevig zal zijn, zoeken we voor deze vacature een generalist, met gevoel voor alle gemeentelijke opgaven die spelen binnen de gemeente en die ons bij de vele economische ontwikkelingen kan ondersteunen.

In een dialoog met intern en extern betrokkenen/belanghebbenden wordt de komende jaren een Omgevingsvisie ontwikkeld, is er veel aandacht voor de opzet van het Nationaal Park Nieuw Land en wordt er gewerkt aan visies voor de Kust en meer in het bijzonder het Bataviakwartier. Tegelijkertijd groeit de economie met onder andere de luchthaven en de overslaghaven en levert de gemeente een bijdrage aan de versnelling van de woningbouw binnen het MRA-gebied (Metropoolregio Amsterdam). En liggen er grote opgaven in de stad: in het Stadshart als gevolg van de veranderingen in de detailhandel en stadsbreed in de vertaling van de energietransitie, de klimaatadaptatie en de stedelijke vernieuwing, waar ook een majeure sociale opgave bij is inbegrepen.

Gelukkig hoeft Lelystad dit niet alleen te doen. Met het rijk en de provincie worden op dit moment afspraken voorbereid om in een langjarig traject – genaamd Lelystad Next Level – met andere overheden en met partners in de stad deze opgaven aan te pakken. Deze is gericht op het in samenhang versterken van de stad op heel veel deelterreinen, juist omdat is onderkend, dat veel doelen alleen in een bredere setting effectief kunnen worden bereikt.

Wie ben jij

Jij neemt de verantwoordelijkheid voor het inzichtelijk maken van noodzakelijke strategische, fundamentele en thema overstijgende afwegingen.

Hiervoor breng je de bestuurders en eerstverantwoordelijk adviseurs (proactief) in stelling om hierover uitspraken te doen en/of besluiten te nemen of actie te ondernemen. In overleg met en in opdracht van het DT (directieteam) worden afspraken gemaakt met welke dossiers jij concreet aan de gang gaat.

Je kunt je de materie snel eigen maken, zodat je betrekkelijk snel aan de slag kunt om in de verschillende teams te zorgen voor de juiste focus en energie. Hierdoor verloopt de interne en externe samenwerking optimaal.

Je bent een enthousiaste economisch expert met een bewezen staat van dienst. Je bent academisch geschoold en je hebt je al eens concreet bewezen binnen het economisch werkveld. Voor jou is deze functie een logische stap in je carrière en je bent gewend om binnen het lokaal bestuur op het hoogste niveau te functioneren. Dat je slim, analytisch sterk, en snel bent is dus noodzakelijk. 

Jij bent diegene die graag het voortouw in complexe dilemma’s en opgaven neemt en kunt overtuigend je ideeën over de bühne brengen. Maar je kunt ook de ‘eer’ aan de ander laten en je collega’s laten excelleren. Daarbij heb je deze belangrijke competenties:

 • Als netwerker ben je in staat om “buiten” naar “binnen” te halen.
 • Ben je politiek-bestuurlijk sensitief en weet je om te gaan met politieke geladenheid en tegenstrijdige belangen.
 • Uiteraard ben je omgevingssensitief en leidt jouw inspanning tot het gewenste resultaat.
 • Beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Ben je een goede gesprekspartner voor bestuur en directie. Ook in gesprekken met externe organisaties weet je snel tot de kern te komen en het gemeentelijk standpunt goed te vertalen Beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel als het gaat om de samenwerking met bestuurders, als met professionals binnen en buiten de organisatie.
 • Blijf je standvastig op de voor de gemeente cruciale momenten en bent hierin een verbinder.


Wij bieden

Een uitdagende functie met veel handelingsvrijheid en een hoge mate van verantwoordelijkheid. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De functie is gewaardeerd in functieschaal 13 (max € 6.365,-bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).

Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. Dat kun je naar wens inzetten, bijvoorbeeld om flexibel te laten uitbetalen, of om een fiets of extra verlof van te kopen. Ook kun je een deel van jouw budget omzetten in een tegemoetkoming voor reiskosten.

Extra pluspunten

 • flexibiliteit werk/privé
 • zeer goede thuiswerkmogelijkheden
 • een ABP-pensioen
 • laptop en smartphone van de zaak
 • open en informele sfeer
 • een verrassend vitaliteitsbeleid
 • ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
 • een inspirerende werkplek
 • een station of (betaalde) parkeergelegenheid op 2 minuten


LET OP: in verband met het coronavirus werken medewerkers van de gemeente Lelystad tot zeker 1 maart 2021 zoveel als mogelijk vanuit huis.

Tot slot

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Claudia Beccari (teamleider P&O), 06-53581876 of cr.beccari@Lelystad.nl Hebben we je enthousiast gemaakt? We ontvangen jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 7 februari 2021. De gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 23 februari en/of woensdagochtend 24 februari 2021. Deze vinden indien mogelijk fysiek plaats op het stadhuis van gemeente Lelystad volgens de dan geldende Coronamaatregelen.

Het doorlopen van een assessment kan een onderdeel zijn in het selectieproces.

De vacature staat in- en extern gelijktijdig uit.

Let op: mail vanuit de gemeente Lelystad kan in je spambox terechtkomen.

In verband met het digitale proces kunnen wij te laat, of op een andere wijze ingediende sollicitaties niet meenemen in de procedure.

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

De gemeente Lelystad biedt aan iedereen ruimte. We streven naar het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die talent als basis en die kracht van diversiteit van de medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad >
Adres
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Gerelateerde vacatures