Gemeente Westland

Senior beleidsmedewerker publieke gezondheidszorg en veilig thuis

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Naaldwijk
 • 30 - 36 uur
 • 3561 - 5872
 • WO

Vacature

30-36 uur

Informatie
De publieke gezondheid staat sinds het begin van de coronacrisis volop in de belangstelling. Vind jij het interessant om met de GGD/Veilig thuis Haaglanden en de JGZ te werken aan een goede gezondheid voor de Westlandse inwoners? Dan is deze functie je op het lijf geschreven!
In deze rol ben je onder andere accounthouder van de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig thuis Haaglanden (GGD/VT) en van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een rol waarin je niet alleen de inhoudelijk strategisch sparringpartner van deze partijen bent maar ook de inhoudelijk opdrachtgever.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het samen met je interne accountteams en met de andere betrokken gemeenten zorgen voor sturing op resultaten en samenwerking met de verbonden partij GGD/VT, de JGZ en (in mindere mate) MEE. Hierbij houd je het doel voor ogen van gezonde, gelukkige Westlandse inwoners waarbij een kwalitatief goede dienstverlening tegen reële kosten het uitgangspunt is.

Hiertoe vertegenwoordig je de gemeente in de ambtelijke adviescommissies van de GGD/VT en adviseer je de portefeuillehouder voor zijn rol in het algemeen bestuur. Je zorgt ervoor dat de belangen van Westland geborgd zijn en je bewerkstelligt dat de samenwerking het resultaat versterkt.

Je bent de voorzitter van het regionaal ambtelijk overleg en de financiële werkgroep van de H8 gemeenten en voert het secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg JGZ. Je neemt deel aan de regionale overleggen voor deze ketenpartners en daarnaast aan het regionale beleidsoverleg aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de lokale alliantie financieel veilig ouder worden. Daarnaast houd je je bezig met aanverwante beleidsonderwerpen zoals de verwijsindex, integrale vroeghulp, lokaal hitteplan en 'Kansrijke Start'.

Je schrijft beleidsplannen en beleidsnotities waarin je de gemeentelijke strategie op jouw werkterrein vormgeeft. Je participeert actief in de het gemeentelijk transformatietraject sociaal domein waarbij het integraal werken centraal staat. In de beleidsontwikkeling zijn uiteraard de GGD/VTH, JGZ en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partners.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie voortdurend af met college en raad. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt ook bij aan de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

Functie-eisen
 • Een universitair werk- en denkniveau aangevuld met de benodigde relevante werkervaring;
 • Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld huiselijk geweld en kindermishandeling, jeugd en publieke gezondheid en je bent bekend met de uitvoeringspraktijk;
 • Je begrijpt wat er nodig is om de transformatie in het sociaal domein tot een succes te maken. Je kan hierin onafhankelijk denken. Je weet samenwerking efficiënt en effectief vorm te geven en toont hierin leiderschap en een hands-on-mentaliteit;
 • Je kan omgaan met belangentegenstellingen. Samenwerking staat bij jou voorop, je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid door middel van co-creatie resultaten te boeken;
 • Je bent financieel onderlegd;
 • Je bent communicatief vaardig, resultaatgericht en je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld;
 • Omdat je te maken hebt met de verbonden partij GGD/VT heb je ervaring met accounthouderschap waarin de beleidsmatige en eigenaarsrol vanuit de gemeente samen komen.

Arbeidsvoorwaarden
 • Een salaris van maximaal € 5.872,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
Het betreft een functie voor 30 tot 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Erik Hofstede via telefoonnummer (0174) 67 2401 of Monique Veldhoven via telefoonnummer (0174) 67 3352.

Een datum voor de eerste gesprekken worden nader bepaald.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 4 februari 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Samenleving
Binnen het team Samenleving wordt gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. De belangrijkste werkterreinen zijn maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugdhulp en sport-/onderwijshuisvesting. Er wordt intensief samengewerkt met partners en inwoners die sociaal-maatschappelijk actief zijn. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.
Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland >
Adres
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Gerelateerde vacatures