Gemeente Schiedam

Beleidsadviseur milieu

Solliciteer uiterlijk dinsdag 2 februari, 2021
 • Schiedam
 • 5169 - 5169
 • WO

Vacature

Toevoegen aan favorieten
Wat ga je doen?
We zoeken een ervaren beleidsadviseur milieu met specifieke kennis van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid, om onze ambitie voor een duurzaam en gezond Schiedam waar te maken. We gebruiken de grote (transitie)opgaven als motor voor de stad. Onze ambities zijn groot, we zoeken iemand die daar energie van krijgt en kan presteren onder druk. Je krijgt een leidende en coördinerende rol rond de uitvoering van ons Actieplan Lucht en Geluid en bewaakt de samenhang met aangrenzende beleidsterreinen, ook van andere teams binnen onze organisatie. Je werkt daarom onder andere mee aan de inpassing van 7000 nieuwe woningen in onze stad, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het verduurzamen van de mobiliteit in Schiedam. Een collegiale instelling is natuurlijk een vereiste!

Je hebt een initiërende, regisserende en inspirerende taak, waarbij je je omgeving meeneemt om te komen tot gedeelde ambities en doelen. Daarom ben je in staat zelfstandig het bestuur van onze stad te adviseren. Onze doelen zijn ambitieus, dus je bent gedreven, hakt knopen door en bent resultaatgericht. Een optimist die denkt in mogelijkheden, zeker met het oog op de Omgevingswet. Is naast dit alles duurzaamheid jouw drijfveer, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Als beleidsadviseur milieu ben je in staat om de verbinding te leggen tussen enerzijds operationeel niveau en anderzijds tactisch en strategisch niveau. Je kunt daar gemakkelijk tussen schakelen. Je wordt onder meer verantwoordelijk voor:
 • Het zorgdragen voor goede verbinding tussen diverse deelprocessen en activiteiten van het Actieplan Lucht en Geluid en het ontwikkelen van concrete projecten samen met onze stakeholders, zoals de DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Het signaleren en interpreteren van ontwikkelingen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid, en het anticiperen op mogelijke consequenties daarvan voor het gemeentelijk beleid en de taken van het team
 • Het ontwikkelen, co-creëren, uitwerken en evalueren van een samenhangend beleid op het gebied van milieu, gericht op zowel technische oplossingen als gedragsbeïnvloeding. Gemeentebreed in de vorm van beleidsnota's, rapporten en adviezen
 • Bijdrage aan structuurvisies, bestemmingsplannen en andere beleidsplannen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau
 • Het adviseren bij complexe projecten in Schiedam op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid
Wat breng je mee?
 • Bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur milieu
 • Een relevante WO opleiding
 • Specifieke kennis van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid
 • Kennis van de Omgevingswet
 • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving
 • Affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 februari.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid houdt zich samen met andere teams bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het voeren van grondbeleid en het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten, werken aan duurzaamheid en bijdragen aan verstedelijkingsagenda’s (MRDH, centrale ligging). Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen ons team werken de vakdisciplines Wonen, Duurzaamheid en Milieu, Mobiliteit, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Tevens verzorgen we de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurplannen, stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies).
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Eelco Schippers van Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid ( +31 6 14449723)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam >
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Gerelateerde vacatures