Gemeente Katwijk

Concerndirecteur Dienstverlening

Solliciteer uiterlijk vrijdag 5 februari, 2021
 • Katwijk aan Zee
 • 36 uur
 • 5457 - 7675
 • WO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Samen met de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de twee andere concerndirecteuren vormt u de concerndirectie. De concerndirectie is een hecht team dat denkt vanuit de integrale opgave en zijn/haar vakkennis daarbij ten dienste stelt van de gemeente Katwijk.

De Concerndirecteur Dienstverlening speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de gemeente en draagt bij aan de organisatieverandering alsook de kwaliteit en integraliteit van de werkzaamheden van de organisatie.

De Concerndirecteur Dienstverlening zorgt ervoor dat opdrachten voor de maatschappelijke opgaven tot stand komen. Samen met de clustermanagers en projectleiders werkt u hieraan, draagt u bij aan de verbinding tussen de verschillende opgaven en werkt u nauw samen met het College van Burgemeester en Wethouders.

Opdracht

De directeur stuurt op alle bedrijfsvoeringsfuncties en is ook de CIO, aangezien de gemeente de komende jaren voor een flinke digitaliseringsopgave staat. Deze directeur draagt zorg voor een excellente dienstverlening zowel in- als extern. In de opdracht voor de directeur ligt de nadruk op financiën en op ICT. Het overbrengen van toekomstgerichte kennis op informatisering, automatisering en financiën beide gebieden heeft prioriteit.

De directeur Dienstverlening is tevens loco-secretaris.

Katwijk zoekt een directeur die zich verantwoordelijk voelt voor het grotere geheel, die de integraliteit van de opgaven borgen. De directeur draagt zorg voor een werkomgeving, waarin veilig, eerlijk en met vertrouwen en plezier gewerkt kan worden.

Door de veranderingen van wet- en regelgeving, de mondigheid van burgers, de ambities van ondernemers en een wijkgerichte aanpak in het sociale domein zal dit van de gemeente een andere wijze van faciliteren vragen. De ambitie is een hoge mate van dienstverlening te realiseren via eigentijdse werkwijzen en instrumenten, met de juiste mensen op de juiste plek, die deze ambitie kunnen waarmaken.

De gemeente Katwijk ontwikkelt zich naar een opgavegestuurde organisatie. Dat vergt een andere wijze van begroten. Deze directeur staat dan ook voor een aantal uitdagingen. De organisatie wil in control zijn. De verwerking van uitgaven en verplichtingen door de organisatie gebeurt nog niet systematisch. De organisatie moet financiële en personele informatie beter ontsluiten zodat gestuurd kan worden op beschikbaarheid van capaciteit en middelen.

Strategische personeelsplanning is nodig om de dienstverlening te laten aansluiten op behoeftes van inwoners, nu en in de toekomst. De gemeente zet in op creatieve oplossingen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. De organisatie anticipeert op de uitstroom en de huidige vacatures die momenteel door externe inhuur zijn ingevuld. Men ziet het, juist nu, als een kans om te zorgen voor goed vast personeel.

De directeur is initiatiefnemer van de takendiscussie om de bezuinigingsopgave te realiseren, met oog voor de eigen overhead.

Functie-eisen en ervaring

 • academisch denk- en werkniveau;
 • inhoudelijke kennis van overheidsfinanciën en ict;
 • bij voorkeur ervaring in een complexe managementrol binnen een gemeente, of ervaring in een integrale, (eind)verantwoordelijke directie- of bestuurs-positie binnen de overheid;
 • oog heeft voor de kernen van Katwijk, begrijpt wat het belang van het club- en verenigingsleven is, haar dynamiek begrijpt en dat weet te verbinden aan de opgaven;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau met (keten)partners, het krachtenveld kent, een uitstekende externe antenne heeft en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • coachend leiding geeft, clustermanagers en projectleiders vrijheid en ruimte geeft waardoor ze zich maximaal kunnen ontplooien;
 • sturen op het concern door helder verbindingen te leggen tussen werkvelden, collega’s, bestuur en in netwerken;
 • leiderschap dat ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspelen vergroot;
 • het is de wens is dat de directeur zich minimaal voor 5 jaar binden aan de opgave van Katwijk.


Kerncompetenties

 • Persoonlijk leiderschap
 • Bindend vermogen en implementatiekracht
 • Inspirerend, empathisch en bevlogen
 • Ondernemend, doortastend en resultaatgericht
 • Politiek sensitief


Persoonlijkheidsprofiel

Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid. Een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht en vertrouwen uitstraalt. Die de filosofie van de opgave gestuurde organisatie snapt en met verve uitdraagt. De directeur is een toegankelijk gesprekspartner, kan reflecteren op het eigen functioneren, is een teamspeler, investeert in zijn/haar teamgenoten en houdt van een goede sfeer.

Arbeidsvoorwaarden

Gemeente Katwijk biedt een dienstverband, in eerste instantie voor de periode van een jaar. Het salaris is gebaseerd op het maximum van functieschaal 15. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Op deze functie is de Katwijkse Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma. Op de site van Wesselo en Partners is een uitgebreid profiel beschikbaar. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De vacature wordt zowel voor interne als externe kandidaten tegelijkertijd opengesteld. Er is oog voor de teamsamenstelling en dynamiek, in de selectie en voordracht is er aandacht voor complementariteit van het directieteam. De curricula vitae van geschikte kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.


Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Iwan Westdijk van Katwijk ( 06 - 8214 3762)
Over de organisatie

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek naar verbeteringen in ons werk en voeren deze ook door.

De omgeving verandert. De verwachtingen vanuit de burger en het bedrijfsleven - onze klanten - veranderen. De gemeentelijke organisatie wordt het centrale dienstverleningsloket van de overheid. Het rijk hevelt taken over naar de gemeenten. Mede door de economische situatie wijzigt het toekomstperspectief.

Een grote uitdaging voor wie bij de gemeente werkt. De organisatie verandert mee met alle omstandigheden: een slimme, procesgerichte organisatie die zich dagelijks inspant om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te worden.

Werkenbijgemeentekatwijk.nl

meer over Gemeente Katwijk >
Adres
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

Gerelateerde vacatures