Gemeente Westland

Procesbegeleider

Solliciteer uiterlijk maandag 18 januari, 2021
 • Naaldwijk
 • 32 - 36 uur
 • 2756 - 4494
 • HBO

Vacature

Toevoegen aan favorieten
32 - 36 uur

Informatie
Wij zijn op zoek naar een procesbegeleiders Inkomen. Je bent de rechterhand en adviseur van de teamleider. Je bent de verbinding tussen management, beleid en uitvoering. In je aansturing en coaching zet je klant en medewerkers centraal. Je doet voorstellen tot optimalisering op het gebied van processen en efficiency en werkt daartoe samen met applicatiebeheerders, kwaliteitsadviseurs, kwaliteitsmedewerkers, consulenten en juridisch adviseurs. Je hebt een essentiële rol in de ontwikkeling, borging en uitvoering van het uitvoeringsbeleid. Hiertoe behoren de vertaling van beleid naar werkprocessen en het oppakken van signalen vanuit de uitvoering. Je acteert vanuit de visie van integrale dienstverlening en ziet de uitdagingen binnen het gedecentraliseerde sociaal domein. Je handelt pro actief en verbindt de belangen van cliënt, team en organisatie. Momenteel zijn de procesbegeleiders in ontwikkeling om verder breed inzetbaar te zijn in binnen de taakvelden van cluster Dienstverlening, waardoor er een verschuiving is van specialist naar generalist.

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding met minimaal 3 jaar werkervaring in het coördineren van werkzaamheden en aansturen van een team;
 • Uitgebreide kennis van de Participatiewet en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en je hebt (globaal) kennis van Suite4SD;
 • Je bent samenwerkings-, resultaat- en klantgericht;
 • Het verbinden van mensen en belangen doe je vanzelfsprekend;
 • Je krijgt energie om in complexe krachtenvelden en verschillende belangen jouw team te vertegenwoordigen .

Arbeidsvoorwaarden
 • Een salaris van maximaal € 5.169,00 bruto per maand (bij 36 uur). Betreft functieschaal 10 met een coördinatiemodule naar schaal 11.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
Deze vacature is voor 32-36 uur per week voor de periode van een jaar op projectbasis.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Daphne Best (teammanager dienstverlening), 0174 - 67 3945 of Simon Pleijsier (teammanager zorg) 0174 - 67 2663.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 19 januari 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en een woonomgeving met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelings-mogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en een eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit zeven teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar dienstverlening die past bij de huidige tijd, waarbij de behoeften van inwoners en organisaties centraal staan. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers. We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega's van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening (SHV) en van de leerplicht en voortijdig schoolverlaters zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.

Team Zorg
Team Zorg draagt zorg voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Leerlingenvervoer. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij werken integraal aan de doelstelling om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.
Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland >
Adres
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Gerelateerde vacatures