Gemeente Buren

Consulent Jeugdzorg

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Maurik
 • 32 uur
 • 2756 - 4048
 • HBO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Wij zoeken een

Ervaren Consulent Jeugdzorg

Voor 32 uur per week

Werken bij de gemeente Buren

De gemeente Buren is de fruittuin van Nederland. We staan steevast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staan we om bekend en hier zijn we trots op! Uiteraard staan we ook bekend om het historische Oranjestadje Buren. De gemeentelijke organisatie bestaat uit een structuur met vier domeinen (Sociaal domein, domein Ruimte, domein Dienstverlening, domein Bedrijfsvoering en een team Staf).

Het Sociaal domein bestaat uit een Sociaal team en het team Beleid en Backoffice. Het Sociaal domein zorgt voor dienstverlening op sociaal gebied aan onze inwoners. Er werken ongeveer 45 mensen in dit domein. Het Sociaal team verzorgt de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Schulphulpverlening. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de regie in het zorglandschap.

Het sociaal domein bevindt zich momenteel in de transformatiefase en dat betekent dat we als Sociaal team meer integraal, regie-gestuurd en klant- en kerngericht gaan werken. Een belangrijke functie binnen het Sociaal team is de functie van consulent jeugdzorg.

Ben jij …..

….. die stevige professional, die het lef heeft om te benoemen wat je ziet? Durf jij moeilijke keuzes te maken? Stel jij vragen aan inwoners om te onderzoeken? Weet je hiervoor de beste weg naar een passende oplossing te vinden? Ben jij iemand die buiten de hokjes durft te denken?

Heb jij een SKJ-registratie en heb jij een Hbo-bachelor? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Wat ga je doen?

Je komt te werken in een dynamische omgeving, waar kennis en kunde vanuit vele disciplines wordt gedeeld en de nieuwe visie wordt uitgevoerd door de gemeente Buren. In het team zitten de consulenten Werk en Inkomen, consulenten Wmo, Jeugd, Schuldhulpverlening, Minimabeleid en de consulenten 0-100. Daarnaast werk je nauw samen met onze subsidiepartners, zoals onder meer het Welzijnswerk, Maatschappelijk werk en jongerencoaching.

Het Sociaal team van Buren streeft naar ondersteuning voor onze inwoners. Hierin behouden we wat goed is en durven we oude structuren los te laten met maar één doel: onze inwoners en gezinnen (nog) beter bedienen. 

Als consulent jeugdzorg onderzoek jij aanvragen van jeugdhulpverlening in het kader van de Jeugdwet. Je bent aan zet bij opgroei– en/of opvoedingsproblemen of problemen van cliënten, die het onbedreigd opgroeien van de jeugdige belemmeren. Je legt als consulent jeugdzorg o.a. huisbezoeken af ter beoordeling van de aanvraag. Verder stel je rapportages en beschikkingen op en werk je samen met opdrachtnemers. Je hanteert hierbij financiële kaders en je houdt rekening met beschikbare budgetten. Tevens ondersteun en adviseer je de jeugdige en/of opvoeder(s) in het traject naar (intensievere) vormen van behandeling of verzorging en voer je regie over de ingezette hulpverlening. Waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is, neem je nadrukkelijk stelling en voer je de benodigde acties uit. Je hebt inzicht in wat er nodig is, denkt in oplossingen en schroomt niet om pragmatisch oplossingen aan te dragen. “Doen wat helpt”. Je zorgt daarbij niet alleen voor match op inhoud, maar ook op het persoonlijk vlak, waarbij het uitgangspunt is dat goed, goed genoeg is.

Jouw belangrijkste taken:

 • Je brengt de vraag samen met betrokkenen zorgvuldig in beeld;
 • Je onderzoekt samen met betrokkenen de mogelijke ondersteuning door het eigen sociale netwerk en schakelt indien noodzakelijk specialistische hulp in;
 • Je zorgt voor een goede afstemming als er meerdere professionals bij betrokken zijn (één gezin; één plan; één regisseur) en neemt de regierol waar nodig;
 • Je taxeert veiligheidsrisico’s en intervenieert waar nodig, in afstemming met bijvoorbeeld Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Je voert regie op meervoudige complexe casuïstiek;
 • Je neemt actief deel aan casusbespreking, netwerkoverleggen en intervisie;
 • Je zorgt voor verheldering bij een aanvraag;
 • Je zorgt voor een juiste verwijzing naar de verschillende taakvelden toe.

Wat bieden wij?

Een baan in een leuk team in een ontwikkelende organisatie met korte lijnen. Daarbij bieden we je:

 • Een 32-urige werkweek met flexibele werktijden;
 • Individueel keuzebudget. Je kan zelf kiezen hoe je dit budget uitgeeft. Maandelijks extra inkomen? Het in één keer uit laten betalen? Extra verlofuren kopen? Jij bepaalt het;
 • (Persoonlijke) ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
 • Een salaris van maximaal € 4.048,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9), afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Dexter van der Hoef, beleidsmedewerker Sociaal team, via telefoonnummer 14 0344.

Wij hechten veel waarde aan integriteit. Van de kandidaat die in dienst treedt vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 21 januari 2021 (eerste gespreksronde) en woensdag 27 januari 2021 (tweede gespreksronde).

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werken de medewerkers van de gemeente Buren momenteel thuis. De sollicitatiegesprekken zullen via Microsoft Teams gevoerd worden.

Als wij graag kennis met je willen maken, stemmen wij hierover nader met elkaar af, waarbij we de in januari 2021 geldende coronaregels zullen respecteren.

Reageren?

Stuur jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 18 januari 2021 naar gemeente@buren.nl met als onderwerp consulent Jeugdzorg.

Acquisitie door recruiters naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

 

Over de organisatie
meer over Gemeente Buren >
Adres
De Wetering 1
4021VZ Maurik

Gerelateerde vacatures