Gemeente Lelystad

Expert Persoonsgerichte Aanpak (PGA Jeugd 18-) voor 24 uur per week

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Lelystad
 • 2973 - 4494
 • HBO+

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Waarom jij naar deze vacature moet kijken?

Sta jij stevig in je schoenen, lukt het jou om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en houd jij je hoofd koel wanneer voor de meest complexe doelgroep beslissingen moeten worden genomen? Solliciteer dan nu voor deze functie!

In de gemeente Lelystad willen we dat alle jongeren de kans krijgen om in een veilige omgeving op te groeien. Waar zij niet voldoende mee komen zorgen we voor de ondersteuning die zij nodig hebben. Helaas zijn er nog steeds jongeren die vastlopen door de complexe situatie waarin zij zich begeven en (dreigen) af te glijden naar de criminaliteit. Met de Persoonsgerichte aanpak (PGA) en de Aanpak op problematische jeugdgroepen willen we de hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast doorbreken en zoeken we naar duurzame oplossingen waarmee de jongere een kans krijgt om op het goede pad te blijven.

De gemeente doet dit vanuit haar regiefunctie op openbare orde en veiligheid, zorg en ondersteuning en leefbaarheid in de wijk. We werken hiervoor nauw samen met partijen die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun bijdragen leveren aan de aanpak. Denk hierbij aan scholen, politie, jeugdreclassering- en bescherming, woningcorporaties, maatschappelijke partners, zorginstanties, etc. Al deze partners uit de verschillende domeinen komen in de aanpak bij elkaar, wat vraagt om regie op de integraliteit, het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt in de keten of in samenspraak juist af te wijken wanneer de aanpak daar om vraagt.

De PGA Jeugd

Het afgelopen half jaar heeft de gemeente gewerkt aan het opzetten van een persoonsgerichte aanpak voor jongeren onder de 18 jaar (PGA 18-). Het gaat onder andere om de aanpak van jongeren die meerdere malen met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, structureel overlast in de openbare ruimte veroorzaken, verzuimen op school, er meervoudige zorgen in het gezin zijn en/of jongeren die voortkomen uit een problematische jeugdgroep.

Daarnaast moet de PGA ook een preventieve werking hebben, zoals het voorkomen van versneld afglijden van first offenders of dat broertjes en zusjes het verkeerde pad dreigen te kiezen. Voor de persoonsgerichte aanpak van de volwassendoelgroep is al een PGA-expert geworven. Het is de bedoeling dat jullie nauw samenwerken om de PGA in Lelystad door te ontwikkelen en wanneer nodig dat jullie elkaar kunnen vervangen.

Wat ga je doen?

 • Als expert van de PGA ben je de procesregisseur van veeleisende en complexe casussen waarbij sprake is van overlast en/of criminaliteit in combinatie met zorg.
 • Je zorgt ervoor dat de juiste partijen op het juiste moment aan tafel komen.
 • Je zorgt dat voor elke casus een integraal plan van aanpak wordt opgesteld in samenwerking met de betrokken ketenpartners.
 • Je monitort de voortgang van casussen, zoals afgesproken in de plannen van aanpak.
 • Je zorgt voor overeenstemming over wie regie voert op de casus en de uit te voeren interventies.
 • Indien nodig neem je het initiatief wanneer deze overeenstemming niet wordt bereikt en/of de samenwerking stokt. Dit kan zijn omdat de samenwerkingspartners dit aan jou vragen of omdat je zelf vindt dat het niet goed loopt.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd over mogelijke (creatieve) interventies.
 • Wanneer geen oplossing wordt gevonden durf je te escaleren.


Naast het voeren van procesregie, houd je je bezig met:

 • Het organiseren en faciliteren van werkafspraken met alle betrokken partners.
 • Het verder doorontwikkelen van de PGA in samenwerking met de lokale zorg- en veiligheidspartners, het Veiligheidshuis, politie en Openbaar Ministerie.
 • Het monitoren van de voortgang van de algehele aanpak en je rapporteert en adviseert hierover aan de portefeuillehouders.
 • Het periodiek evalueren van de aanpak. Je doet hierbij concrete verbetervoorstellen als blijkt dat er zaken anders kunnen of er op bepaalde vlakken juist iets mist in de keten.


Wie ben je?

 • Je staat stevig in je schoenen en stelt je positief-kritisch op ten aanzien van bestaande structuren en werkwijzen.
 • Samen met je duo-partner zorg je voor een sterke PGA-aanpak die zich richt op alle leeftijden.
 • Je bent in staat om jouw mening inhoudelijk helder te onderbouwen.
 • Je onderzoekt de mogelijkheden en kansen wanneer zaken nog niet geregeld zijn.
 • Je schakelt eenvoudig tussen meerdere partijen op verschillende niveaus en voelt je als een vis in een veranderende organisatie.
 • Je weet de processen in de juiste banen te leiden en op elkaar af te stemmen.
 • Jij hebt hierin het overzicht en weet wat er moet gebeuren.
 • Je durft mensen aan te spreken, knopen door te hakken en waar nodig grenzen te stellen.
 • Je bent oplossingsgericht en weet hier creatief mee om te gaan.
 • Je wilt je zelf ontwikkelen, hebt een lerende houding en denkt mee over verbeteringen in het onderwijs, zorg en veiligheidsdomein.
 • Je bent analytisch, resultaatgericht, je hebt bestuurlijke sensitiviteit en overtuigingskracht.
 • Het vraagt om expliciet kennis te hebben van het onderwijsstelsel en jeugd- en veiligheidsdomein. Het gaat hier om de wettelijke kaders en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsafspraken ten aanzien van de uitvoering van taken in het onderwijs, vrijwillige jeugdhulp of de jeugdbeschermings- of reclasseringsmaatregelen.
 • Je voelt je thuis in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Je staat midden in de samenleving en je volgt de ontwikkelingen in relatie tot zorg en veiligheid.


Welke ervaring heb je?

 • Je beschikt over een HBO+/academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met het werken met de doelgroep jeugd en multiprobleem-gezinnen of mensen met complexe problematiek, waarbij er sprake is van overlast/crimineel gedrag in combinatie met zorg.
 • Je hebt kennis van het jeugdzorg- en onderwijsstelsel en/of het stelsel omtrent zorg en veiligheid voor volwassenen.
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek bestuurlijk gevoelige omgeving.
 • Je hebt grondige kennis van de gemeentelijke organisatie en haar netwerkomgeving.
 • Je hebt visie op, en aantoonbare affiniteit met het vakgebied veiligheid en zorg.


Het mooie van gemeente Lelystad en de functie

Je komt werken in een stad waar de pioniersmentaliteit nog altijd heerst. Dit zie je ook terug in jouw werk. Je hebt dus een uitdagende baan, vol afwisseling in een energieke organisatie. We werken samen, het is duidelijk en we zijn betrokken. 

Je krijgt hier de ruimte om jezelf te ontwikkelen met veel eigen verantwoordelijkheid en er is oog voor jouw talent.

We bieden een dienstverband voor 24 uur per week. Flexibele werktijden en thuiswerken is in overleg mogelijk. Het salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, geïndiceerd op schaal 10 (max. € 4.494,- op basis van een 36-urige werkweek).

Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Je kiest ervoor om dit flexibel uit te laten betalen, of je koopt er bijvoorbeeld extra verlof van of een fiets. Ook kun je een deel van jouw budget omzetten in een tegemoetkoming voor reiskosten.

Extra pluspunten

 • flexibiliteit werk/privé
 • zeer goede thuiswerkmogelijkheden
 • een ABP-pensioen
 • laptop en smartphone van de zaak
 • informele sfeer
 • een verrassend vitaliteitsbeleid
 • ontwikkelings-en opleidingsmogelijkheden
 • een inspirerende werkplek
 • een station of (betaalde) parkeergelegenheid op 2 minuten


Meer info

Heb jij naar aanleiding van onze vacature nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met: Najat Haouli (teamleider) telefoonnummer 06-25722366, e-mailadres: n.haouli@lelystad.nl .

Hebben we je enthousiast gemaakt? Dan ontvangen we jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 19 januari 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 26 januari in de middag.

Let op! mail vanuit de Gemeente Lelystad kan in je spambox terechtkomen.

Als je op ‘Solliciteer’ klikt, dan ontvang je binnen 10 minuten een automatische ontvangstbevestiging. Ontvang je deze niet (controleer ook je spambox), dan adviseren we je om je sollicitatie opnieuw in te dienen.

In verband met het digitale proces kunnen wij te laat, of op een andere wijze ingediende sollicitaties niet meenemen in de procedure.

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

De gemeente Lelystad biedt aan iedereen ruimte. We streven naar het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die talent als basis en die kracht van diversiteit van de medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad >
Adres
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Gerelateerde vacatures