Gemeente Westland

Beleidsmedewerker Onderwijs, Zorg & Kinderopvang

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Naaldwijk
 • 36 uur
 • 2973 - 5169
 • HBO

Vacature

Toevoegen aan favorieten
36 uur

Informatie
Goede kinderopvang en goed onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden. Immers een optimale ontwikkeling als kind is de basis voor welzijn en participatie in het verdere leven. In de samenwerking met de voorschoolse voorzieningen en onderwijs werkt Westland onder andere aan: de taalontwikkeling van kinderen, de verbinding (passend) onderwijs en jeugdzorg, de aansluiting van het onderwijs bij de vraag van het tuinbouwcluster, passende onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Landelijk lijkt passend onderwijs steeds meer richting inclusief onderwijs te gaan. Bij deze ontwikkeling is een zeer nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nog harder nodig dan nu het geval is. In deze functie voer je ook regie op het onderwijsachterstandenbeleid en het toezicht en handhaving op de kinderopvang.

In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA, in ontwikkeling), hebben we vastgesteld dat er nog belangrijke stappen te zetten zijn met betrekking tot één van de drie hoofdthema's:
'Een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs en zorg'
De ambitie die in de LEA wordt benoemd, is het versterken van deze verbinding. Duidelijk is dat dit om aandacht vraagt, die het werkterrein van het PO en VO overstijgt. Daarom is het zo belangrijk dat er vanuit de gemeente een regierol wordt gepakt en projecten en pilots worden geïnitieerd. Jij hebt hier een bepalende rol in. Uiteraard in nauwe samenwerking met onder andere kinderopvang, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden PO en VO. Een ander speerpunt in de LEA is de aansluiting van onderwijs op de glastuinbouw (technologie en wetenschap).

In de rol van beleidsmedewerker ben je koersbepalend op bovengenoemde onderwerpen. Je signaleert knelpunten, bedenkt en inventariseert oplossingsmogelijkheden en je bewaakt de samenhang in beleid. Daarom denk je verder dan de voorschoolse voorzieningen en onderwijs alleen want jouw input is belangrijk voor de transformatie van het sociaal domein. Als beleidsmedewerker lever je daarnaast input voor de P&C cyclus, stem je af met de bestuurlijk opdrachtgever en adviseer je het bestuur.

Functie-eisen
 • WO werk- en denkniveau en relevante werkervaring;
 • Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld "onderwijs & zorg" en kinderopvang en je bent bekend met de uitvoeringspraktijk;
 • Je begrijpt wat er nodig is om de transformatie in het sociaal domein op jouw werkterrein tot een succes te maken. Je kan hierin onafhankelijk denken. Je weet samenwerking efficiënt en effectief vorm te geven en toont hierin leiderschap en een hands-on-mentaliteit. Je kan omgaan met belangentegenstellingen. Samenwerking staat bij jou voorop, je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid d.m.v. co-creatie resultaten te boeken. Je bent financieel onderlegd. Buiten het feit dat je prima zelfstandig kunt opereren, treedt je op als vertegenwoordiger van de gemeente en adviseert management en het bestuur. Je bent communicatief vaardig en resultaatgericht. Je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.

Arbeidsvoorwaarden
 • Een salaris van maximaal € 5.169,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Erik Hofstede (teammanager) via telefoonnummer (0174) 67 2401 of Lucia vd Brande via telefoonnummer (0174) 67 2003.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 23 januari 2021 via de sollicitatielink.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Samenleving
Binnen het team Samenleving wordt gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. De belangrijkste werkterreinen zijn maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugdhulp en sport-/onderwijshuisvesting. Er wordt intensief samengewerkt met partners en inwoners die sociaal-maatschappelijk actief zijn. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.
Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland >
Adres
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Gerelateerde vacatures