Gemeente Vijfheerenlanden

Beleidsmedewerker Milieu (tijdelijk voor 16 uur)

Solliciteer uiterlijk donderdag 3 december, 2020
 • Leerdam
 • 16 uur
 • 2973 - 4494
 • HBO · HBO+ · WO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Vijfheerenlanden, een nieuwe gemeente in het hart van Nederland. De 17 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit. De gemeente vertrouwt op de kracht van de samenleving. De ambtelijke organisatie is volop in ontwikkeling.

De Vijf van Vijfheerenlanden

We zijn wendbaar, verbindend, betrouwbaar, resultaatgericht en duurzaam.


 Beleidsmedewerker milieu

Tijdelijk voor de duur van 2 jaar, 16 uur per week.


Dit ga je doen

 • Opdrachtgever ODRU

Kleine, eenvoudige ruimtelijke plannen toets je zoveel mogelijk zelf op de milieuaspecten (geluid, lucht, bodem, MER, flora en fauna, milieuzonering, externe veiligheid, geur). Het gaat dan om plannen waar onderzoeksrapporten niet aan de orde zijn. Je adviseert hierover aan de collega RO. Grote en/of complexe ruimtelijke plannen (met onderzoeken) worden ter toetsing voorgelegd aan ODRU. De beleidsmedewerker milieu is contactpersoon richting ODRU. Taken zijn: het formuleren van de vraag aan de ODRU, aanleveren juiste informatie, advies ODRU kritisch bekijken en inhoudelijk vertalen naar vervolgacties, RO-collega informeren over het advies. Zo nodig een nadere toelichting vragen bij ODRU. Vragen van RO collega over het advies beantwoorden.


 • Integraal adviseur milieu bij RO

Advisering aan planologen over milieuaspecten bij principeverzoeken. In deze fase wordt het plan niet aan ODRU voorgelegd maar adviseert de beleidsmedewerker zelf aan RO. Het gaat dan om inzichtelijk maken van eventuele knelpunten/aandachtspunten vanuit o.a. bodem, geluid, geur (veehouderijen), bestemmingsplan (past het initiatief in de omgeving), bedrijven en milieuzonering.

Inbreng vanuit milieu bij de intaketafel. Hier worden plannen van projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers integraal bekeken. Deze plannen zijn nog in een allereerste fase (voorafgaande aan principeverzoek). Vaak gaat het alleen over een locatie en het aantal gewenste woningen. Gevraagd wordt of de ontwikkeling wenselijk is vanuit milieu en worden eventuele knelpunten/aandachtspunten in beeld te gebracht.

Inhoudelijke bijdrage leveren aan ruimtelijke projecten waarbij gemeente initiatiefnemer is. Het gaat hierbij om diverse milieuaspecten (bodem, geluid, flora en fauna e.d.) waarbij de beleidsmedewerker input levert als generalist. Voor specifieke inhoudelijke bijdrage en het toetsten van rapporten kan de ODRU om advies gevraagd worden. Beleidsmedewerker milieu organiseert dit.

Deelnemen en inbreng leveren aan het tweewekelijks planologen overleg.


 • Milieutaken

Milieu gerelateerde vragen over diverse onderwerpen beantwoorden aan collega’s. Zo nodig hierbij de ODRU inschakelen voor advies. Het kan gaan over bodemonderzoek bij gemeentelijke plannen, vragen vanuit de vergunningverleners, vragen over de bodemkwaliteit bij verkoop snippergroen etc.

Bijhouden ontwikkelingen en actualiteiten die relevant zijn binnen het vakgebied. Gevraagd en ongevraagd informeren van de wethouder Milieu hierover (o.a. PFAS, stikstofproblematiek, asbestdaken, 5G). In dat kader deelnemen aan het maandelijks PFO milieu/duurzaamheid.

Deelnemen en inbreng leveren aan het wekelijks milieu overleg.


Je brengt mee

 • Je hebt een opleiding op minimaal HBO+- niveau en (ruime) kennis en ervaring op het gebied van milieu
 • Je beschikt over werkervaring in een soortgelijke rol
 • Het werken in een politiek-bestuurlijk omgeving is voor jou vertrouwd en je hebt een politieke antenne
 • Je bent iemand met een flexibele instelling en verbindend vermogen. Iemand die van nature creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen
 • Je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk
 • Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur
 • Je werkt zowel in teamverband als zelfstandig, bent initiatiefrijk en oplossingsgericht
 • Je bent resultaatgericht en slagvaardig. Je werkt als vanzelfsprekend samen en hebt geen moeite met dynamiek en kunt daarin flexibel en pragmatisch opereren.


Wij bieden

Wij vinden het belangrijk dat je je betrokken voelt bij de samenleving en je thuis voelt in ons team. De gemeente is verspreid over drie locaties in Leerdam, Vianen en Zederik.

 • Bruto maandsalaris tussen € 2.973,-- en maximaal € 4.494,-- bij een fulltime dienstverband (schaal 10)
 • De gemeente kent een ruim opleidingsbudget en mogelijkheden tot ontwikkeling
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% bovenop je bruto salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren
 • De functie is voor 2 jaar.


Solliciteer!

Reageer met de motivatie en cv voor 4 december 2020 naar HRM@vijfheerenlanden.nl.


 Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie of over de gemeente Vijfheerenlanden, neem dan contact op met netwerkmanager Cees Uittenbogaard (088 599 7510). 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Marina de Jong van Gemeente Vijfheerenlanden ( 088 599 7000)
Adres
Dokter Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam

Gerelateerde vacatures