Gemeente Hilversum

Teammanager WMO

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Hilversum
  • 4279 - 5872
  • WO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Hilversum zoekt een teammanager die zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid laat zien in ambitie én resultaten.


Gemeente Hilversum – ruim 90.000 inwoners - is een ambitieuze organisatie. Medewerkers zetten zich maximaal in voor inwoners en bedrijven. Participatie en dialoog spelen hierin een belangrijke rol.


Het sociaal domein is volop in beweging en de laatste jaren voortdurend onderwerp van gesprek. Met elkaar dragen de medewerkers bij aan het welzijn van mensen in de maatschappij. Hier gebeurt veel en doen zich (ook op landelijk niveau) steeds weer nieuwe uitdagingen voor. Vanwege de actualiteit is de aandacht voor kosten en doorlooptijden groot. De gemeente wil inwoners zo goed mogelijk helpen, maar heeft tegelijkertijd te kampen met financiële uitdagingen. Werken in het sociaal domein betekent werken in de schijnwerpers; het belang van een goede uitvoering is groot, voor zowel inwoners, bestuur als de gehele samenleving.


Opgaven en rolinvulling

De afgelopen periode heeft het team een ontwikkeling en groei doorgemaakt, met als doel de basis op orde te brengen. De uitdaging die voorligt is om hierop voort te bouwen en door te ontwikkelen, naast uiteraard de basis op orde houden. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de volgende opgave:


Aandacht voor bedrijfsvoering

Als teammanager weet jij steeds meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering. Je stuurt op budgetten, kortere doorlooptijden en processen en zorgt dat afgesproken resultaten worden behaald. Jij verbindt de uitvoering en financiën aan elkaar en neemt het team hierin mee; je creëert financieel bewustzijn bij medewerkers en zoekt hierin de balans met hun dienstverlenende houding om inwoners optimaal van dienst te zijn. Samen met het team zorg je voor een beheersbare werkvoorraad.


Werken vanuit verbinding

Daarnaast heb je oog voor de verbinding tussen uitvoering en beleid. Je weet die twee bij elkaar te brengen. Jouw verbindend vermogen toon je ook in de regio en richting het bestuur. Je vertegenwoordigt Hilversum in regionale overleggen en neemt daar positie in. In samenspel met het bestuur formuleer je doelstellingen die jij vervolgens ook vertaalt naar het team.


Als teammanager ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team. Je draagt verantwoordelijkheid voor zowel uitvoering als budget; samen met de collega’s van Business Control en Beleid stuur je op de financiën. In het MT draag je actief bij aan een goede samenwerking en een integrale verbinding tussen de verschillende teams binnen de afdeling.


Organisatie

Onder het driehoofdige directieteam vallen een zestal afdelingen: Beleid en Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Publiekszaken, Interne Dienstverlening, Interne Advisering en Sociaal Plein. De afdeling Sociaal Plein bestaat uit vijf teams: Jeugd en Regie, Sociale Dienstverlening I, Sociale Dienstverlening II (deze functie), Sociale Dienstverlening III en Werk en Participatie. Elk van deze teams wordt aangestuurd door een teammanager. Zie organogram.


De afdeling Sociaal Plein heeft de primaire taak op een integrale manier uitvoering te geven aan de hulpvraag van inwoners op het gebied van inkomen, zorg, werk en jeugd. Er wordt nauw samengewerkt met het team beleid Sociaal Domein. Iedereen doet mee; dat is het uitgangspunt van de afdeling. Zoveel mogelijk zelfstandig, waar nodig geholpen.


Het team

Het team (32 medewerkers) houdt zich naast de uitvoering van de WMO ook bezig met beschermd wonen en leerlingenvervoer en mantelzorgwaardering aanvragen. Naast twee kwaliteitsadviseurs bestaat het team uit consulenten, junior consulenten en administratief medewerkers. Medewerkers van het team hebben hart voor de samenleving en haar inwoners en zijn erg betrokken bij hun werk.


Persoonsprofiel

Naast WO werk- en denkniveau heb je ervaring als manager in een gemeentelijke context en aantoonbare ervaring binnen het sociaal domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

·         Je hebt een brede blik, denkt vanuit integraliteit en bent samenwerkingsgericht.

·         Je bent een faciliterend, coachend en stimulerend leidinggevende die de inhoud bij medewerkers laat en stuurt op resultaten en afspraken.

·         Je bent resultaatgericht, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan. Tegelijkertijd heb je oog voor de mens en sta je naast medewerkers als dat nodig is.

·         Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet te balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.

·         Vanuit jouw ondernemingszin en creativiteit pak je nieuwe zaken op en doe je voorstellen voor verbetering. Je stimuleert innovatie en prikkelt medewerkers om buiten de gebaande paden te denken.

·         In stressvolle situaties bied jij rust en overzicht.


Arbeidsvoorwaarden

Hilversum biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.813,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).


De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid flexibel te werken, mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling, pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Op www.hilversum.nl/home/werkenbij vind je een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden.


Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.


Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 30 november 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teammanager-hilversum.  


We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van teammanager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.


De data van de procedure worden nog gepland. Zodra die bekend zijn worden ze gepubliceerd op deze webpagina.


Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Eva Feenstra van Gemeente Hilversum ( 035-629 21 62)
Over de organisatie

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen.

meer over Gemeente Hilversum >
Adres
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum

Gerelateerde vacatures