Gemeente Súdwest-Fryslân

Vakbeheerder Wegen / Assetmanager

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Sneek
 • 36 uur
 • 2973 - 5169
 • HBO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Thema Wegen

Binnen de keten Openbare Ruimte heeft het thema Wegen een belangrijke rol in de het beheer en onderhoud van een aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte in Súdwest-Fryslân. Er wordt een omslag gemaakt van traditioneel beheer naar assetmanagement. Hierbij gaat het om het maximaal beschikbaar houden van het gemeentelijk bezit zoals wegen, waterwerken, riolering, openbaar groen, gebouwen, etc. tegen minimale levensduurkosten.

Als Vakbeheerder Wegen/Assetmanager van de vakgroep Wegen, verlichting, straatmeubilair en evenementen lever je samen met collega’s een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de asset wegen binnen de gemeente. Daarnaast ben je in deze functie de verbindende en coördinerende factor tussen de verschillende disciplines binnen dit thema en ben je het eerste aanspreekpunt van het management. Ook zal je veelvuldig moeten schakelen tussen de diverse interne en externe stakeholders/samenwerkingsverbanden.

Taken

 • het eerste dagelijkse aanspreekpunt van de vakgroep wegen, verlichting, straatmeubilair en evenementen op werkinhoud en planning (w.o. ondersteuning geven aan medewerkers van de vakgroep bij werkinhoudelijke problemen, vervullen van klankbordfunctie betreffende werkinhoud);
 • coördinerende rol ten aanzien van de asset wegen, zowel in de interne organisatie als ook naar externe partijen en netwerken. Gesprekspartner richting diverse stakeholders, samenwerkingsverbanden, management, directie en bestuur;
 • adviseren over ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van assetmanagement met de focus op het verlengen van de totale levensduur;
 • bewaken van het assetmanagementproces op het vakgebied, signaleren knelpunten en verbeteren van het proces;
 • zorgdragen voor de jaarplanning en meerjarenplanning (2-5 jaar), de integrale afstemming en het bewaken van de uitvoering;
 • financiële bewaking van de diverse budgetten van de vakgroep en daarover rapporteren aan de manager;
 • op- en bijstellen Beheerkader en ingrijpmaatstaven instandhouding en beleid en op- en bijstellen Beheerstrategie;
 • begeleiden van de collega’s bij het opstellen en onderhouden van (prestatie gestuurde) instandhoudingsplannen (IHPs), beheerplannen etc;
 • maken van analyses en rapportages ter verbetering van de prestaties en de beheerorganisatie incl. het opstellen van evaluatierapportages (ingrijpmaatstaven, ongewenste gebeurtenissen);
 • leveren van informatie voor plannen, voortgangsbewaking en rapportages van de vakgroep;
 • coördineren van het proces voor het maken van de randvoorwaarden ten behoeve van de onderhoud scope;
 • in en uit beheer nemen van objecten en zorgen voor actualisatie van de gegevens.

Je bent iemand die:

 • beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding (Civiel)Techniek met minimaal 5 tot 10 jaar werkervaring op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Aanvullende opleidingen zoals assetmanagement, onderhoudsmanagement en Life Cycle Management-methodieken zijn een pré;
 • aantoonbare ervaring heeft met assetmanagement van wegen en met risico gestuurd beheer en onderhoud;
 • kennis heeft van FMECA (Failure Mode Effect Cost Analyses), RCM (Risk Cost Model), RAMS (Reliability, Availability, Maintainability en Safety) en LCC (Life Cycle Cost) in de praktijk;
 • die beschikt over lange termijn inzicht en het vermogen om mee te denken/mee sturing te geven op meerdere aandachtsgebieden;
 • de openbare ruimte goed integraal kan benaderen om te komen tot juiste afwegingen op zowel de korte als langere termijn;
 • aantoonbare ervaring heeft in alle fases van het adviesproces en draagvlak weet te creëren;
 • analytisch sterk is, kan omgaan met politiek gevoelige dossiers, innovatief is en zorg kan dragen voor heldere uniforme processen;
 • goede contactuele eigenschappen bezit, zowel mondeling als schriftelijk;
 • beschikt over affiniteit met geautomatiseerde systemen;
 • betrokken, creatief, resultaatgericht, klant- en omgevingsbewust én nauwkeurig is;
 • een praktische- en oplossingsgerichte manier van werken heeft;
 • proactief is en goed kan organiseren en samenwerken. In het samenwerken is ‘verbinden’ een natuurlijke eigenschap van je.

Wij bieden

 • een leuke, nieuwe en uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheden binnen een enthousiast team;
 • een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband;
 • een functie ingedeeld in het generieke functieprofiel adviseur III, waaraan een salaris verbonden is van minimaal € 2.973,- (minimum van aanloopschaal 10) en maximaal € 5.169,- (maximum van functieschaal 11) bruto per maand (bij een 36-urige werkweek);
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden en vrij besteedbaar budget van 17,05% via IKB (Individueel Keuze Budget).

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Femke Bekhof, telefoon 14 0515 of op f.bekhof@sudwestfryslan.nl. Vragen over de inhoud van het werk kun je stellen aan Anton Terpstra, telefoon 14 0515  of op an.terpstra@sudwestfryslan.nl

Je sollicitatiebrief met je motivatie en cv kun je tot en met 25 november 2020 via de mail sturen naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl. onder vermelding van vacaturenummer WEG-2020-04E.

De sollicitatiegesprekken zullen naar verwachting in week 49 plaatsvinden.

Over de organisatie

Gemeente Súdwest-Fryslân. Ruim 90.000 fiere Friezen. 89 kernen. Een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Uniek door het groene landschap en het mooie water.

meer over Gemeente Súdwest-Fryslân >
Adres
Marktstraat 8
8601CT Sneek

Gerelateerde vacatures