Gemeente Vijfheerenlanden

Beleidsadviseur Openbare Ruimte (36 uur)

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Leerdam
 • 36 uur
 • 2973 - 4494
 • HBO · HBO+ · WO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Vijfheerenlanden, een nieuwe gemeente in het hart van Nederland. De 17 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit. De gemeente vertrouwt op de kracht van de samenleving. De ambtelijke organisatie is volop in ontwikkeling.


De Vijf van Vijfheerenlanden

We zijn wendbaar, verbindend, betrouwbaar, resultaatgericht en duurzaam.


Hé Beleidsadviseur Openbare Ruimte,

Denk je graag na over hoe het er buiten in de openbare ruimte uit zou moeten zien?

36 uur per week

 

Team Beleid en Beheer Openbare Ruimte (BBOR)

Als beleidsadviseur ben je werkzaam binnen het team BBOR. Het team bestaat het 3 beleidsadviseurs waar jij straks deel van uit maakt, 11 beheerders en één medewerker administratieve ondersteuning.

Dit team is verantwoordelijk voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Wij zijn uitvoeringsgericht en daarmee zichtbaar in wijken en dorpen en speelt daardoor een rol in het stimuleren en benutten van signalen, ideeën en initiatieven, die vanuit de dorpen en de wijken komen voor het onderhouden en versterken van de kwaliteit van wonen en leven.

De beleidsadviseur ontwikkelt beleid op het gebied van openbaar groen, wegen, water, sportaccommodaties, spelen, riolering, openbare verlichting, wegmeubilair, begraven, gladheidbestrijding, civiele kunstwerken, gemeentelijke gebouwen en kunst.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. We hebben raakvlakken met veel andere teams binnen de organisatie zoals de teams ruimtelijke ordening, projecten en onze wijkambassadeurs.


Dit ga je doen

Je bent het aanspreekpunt voor politiek, directie en de netwerkmanagers. Samen met de collega’s uit je team zet je de grote lijnen uit. Gezamenlijk met de andere beleidsadviseurs ben je verantwoordelijk voor de beleidsproducten gerelateerd aan beheer van de openbare ruimte, inclusief gemeentelijk vastgoed. Ondanks je persoonlijke vakkennis kiezen we in het team voor de integrale beleidsadviseur en word je breed ingezet.

 • Je adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving waarbij het accent ligt op riolering, water, klimaat, wegen & biodiversiteit (visie – beleid)
 • Je hebt een adviserende rol in het programma Duurzaamheid en behartigt daar de belangen voor de thema’s Klimaat & Biodiversiteit
 • Je Initieert, regisseert en bewaakt de uitwerking van het beleid (vooral het GRP) in beheerplannen en je bent betrokken bij de uitwerking in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en monitort of met de uitvoering de gestelde (beleids) doelen worden behaald
 • Je stemt jouw werkzaamheden breed af met collega’s, directie, college en Raad, en adviseert hierover
 • Je draagt zorg voor de toepassing van (nieuwe/gewijzigde) wetgeving of relevante richtlijnen in beleid en uitvoering en bewaakt hierbij de voortgang en kwaliteit
 • Je betrekt actief en stemt af met aanpalende aandachtsgebieden / expertises / organisaties (waaronder ruimtelijke ontwikkeling, milieu, RO)
 • Je adviseert over en ziet toe op het ontwikkelen van beleid, signaleert consequenties en aandachtspunten voor het betreffende vakgebied en denkt mee over mogelijke oplossingen
 • Je bereidt bestuurlijke afspraken met bestuurders voor en stemt deze af
 • Je stelt beleidsplannen op of herijkt beleid
 • Je bent primair verantwoordelijk voor de beleidsvelden riolering, water en baggeren
 • Je draagt zorg voor monitoring op beleidsproducten, actieve uitvraag van benodigde informatie bij beheerders en toezichthouders
 • Je bent aanspreekpunt/klankbord voor beheerders
 • Je overlegt met de portefeuillehouders
 • Je onderhoudt externe relaties met raad, wijk- en dorpsraden, belangengroepen, landelijke adviesorganen
 • Je ontwikkelt beleid op een breed beleidsterrein met maatschappelijke impact
 • Je weet wat er leeft en speelt in de gemeente en kunt problemen goed analyseren.


Contacten:

 • Je onderhoudt contacten en zoekt afstemming met in- en externe partijen (zoals waterschappen, milieudienst, wijk- en dorpsraden, belangengroepen, landelijke adviesorganen (met name) teams RO, ROR, Wijkteams, het college van B&W management en directie) over de ontwikkeling en uitvoering van beleid.
 • Je neemt deel aan bestuurlijk- en ambtelijk overleg
 • Je zorgt voor samenwerking tussen verschillende partijen in de keten van Riolering, Water, Klimaat, Duurzaamheid.


 Je brengt mee

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit, je bent flexibel en kan je gemakkelijk aanpassen
 • Bestuurlijke sensitiviteit; Je weet tegenstrijdige politieke belangen bij elkaar te brengen en je kunt omgaan met het bestuurlijke krachtenveld
 • Je hebt gedegen kennis van riolering, water, wegen en baggeren en beschikt over relevante werkervaring op deze disciplines
 • Je bent een makkelijke schrijver van beleidsstukken en notities
 • Proactieve houding, denkt graag mee en gaat graag het gesprek aan
 • Je kunt goed samenwerken; Je betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar en voort te bouwen op ideeën van anderen.


Wij bieden

Het team Beleid en Beheer Openbare Ruimte heeft als standplaats Stadshuis Vianen. Dit is een fantastisch monumentale locatie met een goede bereikbaarheid. Ben je ook zo duurzaam, dan ben je er met de bus vanuit al windrichtingen binnen no-time. Kom je toch liever met je elektrische auto dan zijn we goed bereikbaar door de A2 en A27 die langs Vianen komen. Overigens zijn er laadplaatsen genoeg net zoals gewone parkeerplaatsen!

Naast goede bereikbaarheid hebben we ook geweldige arbeidsvoorwaarden:

 • Bruto maandsalaris tussen € 2.973,00 en maximaal € 4.494,00 bij een fulltime dienstverband (salarisschaal 10)
 • De gemeente kent een ruim opleidingsbudget en mogelijkheden tot ontwikkeling
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) bedraagt 17,05% bovenop je bruto salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden
 • Het is een aanstelling voor 36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling

 

Solliciteer!

Word jij net zo enthousiast van deze baan als de opsteller van de vacature?

Reageer dan vóór 24 november 2020 met je CV en motivatie.


Heb je vragen over de vacature of de organisatie neem dan contact op met Cees Uittenbogaard (netwerkmanager) via 088 – 599 7510.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Thierry van Breemen (t.van.breemen@vijfheerenlanden.nl) of Lex Maurer (a.maurer@vijfheerenlanden.nl).

Voor vragen over de procedure met Robert Poort (HRM adviseur) via 088 – 599 7378.


 


 


 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Marina de Jong van Gemeente Vijfheerenlanden ( 088 599 7000)
Adres
Dokter Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam

Gerelateerde vacatures