Gemeente Den Haag

Businesspartner Juridische Zaken Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Solliciteer uiterlijk zaterdag 26 december, 2020
 • 's-Gravenhage
 • 36 uur
 • 4450 - 6994
 • WO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Als Businesspartner Juridische Zaken voor DSO werk je mee aan de grote ruimtelijk-economische uitdagingen waar Den Haag voor staat. Den Haag is nu al de dichtstbevolkte stad van Nederland en groeit in de komende jaren. Bij deze groei horen:

 • integrale gebiedsontwikkeling prioritaire gebieden;
 • (sociale) woningbouw / verdichting huisvesting;
 • verduurzaming;
 • invoering Omgevingswet (en implementatie omgevingsplan Binckhorst);
 • investeren in en beschermen van bestaande stad/leefbaarheid/goede buitenruimte/behoud (monumentale) karakter;
 • Den Haag ondernemender en attractiever;
 • transitie van de Haagse economie;
 • mobiliteitstransitie (groei fiets en OV): gezonde en bereikbare stad;
 • schaalsprong OV.

 

"Wij geven ruimte aan de ontwikkeling van een stad waar iedereen wil wonen, werken en verblijven".

 

De businesspartner werkt voor de dienst DSO en maakt deel uit van de afdeling Juridische Zaken van het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) van de gemeente Den Haag. In dit BEC JZ is de juridische expertise van de alle diensten van de gemeente Den Haag bijeengebracht. Zo kunnen we efficiënter werken, kennis bundelen, onderling sparren en meer mogelijkheden bieden voor juristen om door te stromen naar andere rechtsgebieden. De businesspartner speelt daarin een belangrijke rol. Hij/zij is de belangrijke schakel tussen de diensten als interne klant en de (waardering van) de juridische dienstverlening vanuit BEC JZ.

 

Wat ga je doen?

De businesspartner (DSO) heeft een aantal belangrijke taken. Je bent de:

 

 • Juridisch dienstcontroller

Alle stukken vanuit de dienst die het bestuurlijke besluitvormingstraject ingaan worden door de dienstcontroller gecheckt op juridische correctheid, rechtmatigheid en of ze in lijn zijn met andere dossiers binnen de dienst. Daarnaast voor je een juridische check uit op verplichtingen die rechtstreeks door de dienst binnen het afgesproken mandaat worden aangegaan. Je neemt de eindverantwoordelijkheid op je voor de juridische control binnen de directie en de dienst en zorgt ervoor dat de juridische check op de bestuurlijke stukken binnen jouw teams adequaat wordt uitgevoerd.

 

 • Juridisch sparringpartner van de dienst DSO

Als businesspartner Juridische Zaken bij het BEC voor de dienst DSO heb je een zware inhoudelijke adviesrol en een vertrouwensrol. Je bent een stevige en constructieve juridische sparringpartner voor de algemeen directeur en de directeuren. Binnen de dienst worden in de komende jaren een aantal grote gebiedsontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd, zoals in de Binckhorst. Hierin heb jij een belangrijke rol als juridisch expert. Je handelt proactief en adviseert tijdig en duidelijk over juridische (on)mogelijkheden, oplossingsrichtingen en (juridische) risico’s.

Je verdeelt jouw beschikbare capaciteit over de vragen van de algemeen directeur en de directeuren en vragen uit de afdelingen van de dienst. Daarnaast bepaal je welke extra capaciteit en expertise vanuit de centrale teams van het BEC zouden moeten worden ingezet of moeten worden ingehuurd.

Je strategische bijdragen zijn gevoed vanuit een solide juridische achtergrond zowel op het (ruimtelijk) bestuursrecht als op civielrecht, maar als businesspartner zal je altijd rekening houden met de impact op alle andere onderdelen van de organisatie.

De nieuwe Omgevingswet heeft voor de dienst grote gevolgen. De businesspartner participeert in de dienst-brede werkgroep die zorgt voor de implementatie van de Omgevingswet in de dienst en gemeente.

 

 • Leidinggevende

Je stuurt twee teams (ca 20 fte.) aan die vanuit het bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) werken voor de dienst DSO. Er is een team waarin bestuursrecht juristen werken die de dienstonderdelen adviseren en de bezwaar- en beroepsprocedures voor de dienst afhandelen. Het team Grondzaken werkt voornamelijk op de civielrechtelijke praktijk voor de afdeling grondzaken. De dagelijkse aansturing van beide teams moet praktisch geregeld worden; de businesspartner is voor de medewerkers de leidinggevende die zowel als sparringpartner beschikbaar is en als leidinggevende zorg draagt voor de professionele ontwikkeling van het team en de medewerkers.

 

 • MT-lid BEC Juridische Zaken

Als lid van het managementteam van BEC Juridische Zaken draag je bij aan de sturing en de doorontwikkeling van de afdeling juridische zaken die zorg draagt voor de concern-brede juridische control, ondersteuning en advisering van alle diensten van de gemeente Den Haag.

De organisatie bestaat nu 2 jaar en maakt nu belangrijke keuzes in de doorontwikkeling om de organisatie de komende jaren adequaat te kunnen ondersteunen. Daarin zijn de juridisering van de samenleving, de groei van de stad, de toename van het aantal bezwaarschriften en de verhoogde persaandacht voor bouwprojecten van de gemeente Den Haag van belang.

 

De kandidaat die we zoeken beheerst deze vier taakvelden, en kan prioriteren en delegeren om de eerste twee taken samen met zijn team uit te voeren. De businesspartner werkt goed samen met de overige onderdelen van de dienst DSO, de externe huisadvocaat en de overige onderdelen van de afdeling BEC/JZ.

 

Wat vragen wij?

Je bent een inspirerende, stevige en oplossingsgerichte persoonlijkheid, die onafhankelijk is en met enthousiasme, energie en ambitie in staat is verschillende rollen te vervullen.

 

Leidinggevende ervaring met aansturen van een juridische team, waarbij de managementstijl zich laat kenmerken door dienend leiderschap van de taakvolwassen medewerkers, maar helder zijn en het tonen van besluitvaardigheid, daar waar nodig.

 

Je hebt strategisch inzicht in politiek-bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke processen, ontwikkelingen en verhoudingen en het vermogen in dat spanningsveld tactvol en resultaatgericht te opereren. Je kunt snel een goede inschatting maken van de inhoudelijke vraagstukken die leven binnen het primaire proces en de juridische consequenties die hieruit voortvloeien. Het is jouw tweede natuur om jouw rol en gedrag af te stemmen op wat de situatie en het gewenste resultaat verlangt. Je beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke competenties. Je bent stressbestendig en een betrouwbare en geloofwaardige gesprekspartner voor de directie en medewerkers.

 

Daarnaast beschik je over:

 • academisch werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding Nederlands Recht, met specifieke kennis en ruime ervaring op het gebied van (ruimtelijk) bestuurs- en civielrecht;
 • minimaal acht jaar relevante werkervaring op het gebied van strategische advisering in (of met) een politiek-bestuurlijk complexe omgeving;
 • ervaring met en kennis van de primaire processen van de dienst DSO (stedelijke ontwikkeling, vastgoed vraagstukken) is een pré;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

 

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie in een snel veranderende omgeving, waarbij jij daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de grote ruimtelijk-economische uitdagingen van de mooie stad Den Haag en de doorontwikkeling van de juridische functie binnen de gemeente.

 

Daarnaast kun je rekenen op:

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Bij goed functioneren is er mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
 • salarisschaal 14 met een salaris van maximaal €6.994,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek;
 • een 36-urige werkweek, met ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Maarten Schenk (manager BEC/JZ), telefoonnummer 06 52 67 20 95.

Extra informatie

 • Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.
 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
 • Indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaatsvinden.
 • Onderaan de pagina is een bijlage toegevoegd met tips voor een online sollicitatiegesprek.

Interesse?

Soliciteer nu via de "Solliciteer" button.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Maarten Schenk van Gemeente Den Haag ( +31 0652672095)
Adres
Spui 70
2511 BT Den Haag

Gerelateerde vacatures