BAR organisatie

Verkeerskundige in Barendrecht

warning Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • room Barendrecht
  • query_builder 32 - 36 uur
  • euro_symbol 2973 - 4494
  • school HBO

Vacature

favorite_border Toevoegen aan favorieten

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Werken in een groot gebied met veel bedrijvigheid, 125.000 inwoners én voor drie gemeentebesturen: dat is uniek en uitdagend!

Het cluster Ontwikkeling Leefomgeving en Regio bestaat uit drie teams:

–        Verkeer & mobiliteit

–        Energietransitie & klimaatadaptatie

–        Verstedelijking, ondernemers- en verblijfsklimaat

Binnen het cluster richten wij ons op een aantal overkoepelende opgaven, zoals verstedelijking, de energietransitie, mobiliteitstransitie, het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, gezondheid en duurzaamheid. Integraliteit is een belangrijk sleutelwoord voor dit cluster en voor de samenwerking in de organisatie: we gaan mét elkaar de integrale opgaven verder vormgeven, ook met andere clusters in de organisatie en met regionale partners. Voor het team Verkeer & mobiliteit zoeken wij per direct een:

Verkeerskundige

(Voor 32 tot 36 uur per week)

Wat ga je doen?

Vervoer minder afhankelijk maken van fossiele bronnen. En tegelijkertijd de bereikbaarheid voor inwoners en ondernemers waarborgen. Die twee opdrachten spelen overal in Nederland. Bij de BAR-organisatie krijgen ze nog een extra dimensie. Onze drie gemeenten liggen in een verkeersintensief gebied. Als groeikernen van oudsher hebben we veel inwoners die voor hun werk op Rotterdam zijn georiënteerd. Snelwegen A15, A16, A29 en A38 doorsnijden ons grondgebied. En we kennen een mix van steden en dorpen die elk een eigen aanpak vragen. Dat maakt je werk als verkeerskundige binnen de BAR-organisatie echt anders. Je komt een variatie aan vragen tegen die niet standaard zijn. Als team waarborgen we de afstemming en integrale adviezen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. In grote lijnen bestaat je rol uit drie delen, altijd met de nadruk op het operationeel-tactische vlak: opstellen van beleidsregels, uitvoering geven aan strategisch mobiliteitsbeleid, adviseren in voornamelijk ruimtelijke projecten, begeleiden van mobiliteitsonderzoeken, afhandelen van meldingen en voorstellen maken voor verkeersmaatregelen. Altijd zodanig dat onze klant (inwoners, ondernemers, belanghebbenden en interne collega’s) zich goed geholpen voelt. 

Uitwerking verkeers- en mobiliteitsbeleid

Je bent verantwoordelijk voor het adviseren en opstellen van uitvoerend beleid in het kader van verkeer, vervoer en mobiliteit. Je levert en beoordeelt onderzoeks- en mobiliteitsdata. Ook stel je lokale verkeersplannen op, uitgaand van het ruimtelijke, economische en strategische verkeers- en mobiliteitsbeleid. Inwoners, ondernemers en anderen die een verkeerskundige melding doen, zijn bij jou in goede handen.

Verkeersadvisering in projectteams

Als onderdeel van interne en externe projectteams stem je de uitvoering af met alle partijen (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen). Je adviseert over de inpassing van verkeer en mobiliteit in de plannen, zoals de inpassing van autoverkeer, langzaam verkeer, openbaar vervoer, parkeren en nieuwe vormen van (deel)mobiliteit. Waar nodig werk je verkeerskundige deelplannen uit die bijdragen aan het ruimtelijk project.

Advisering verkeersmaatregelen

Je helpt de BAR-gemeenten veiliger te maken door te adviseren over verkeersmaatregelen, knelpunten te signaleren en verbeteringen voor verkeerssituaties voor te stellen. Dat doe je in nauw contact met  je collega van Verkeerbeheer. Je stelt zelfstandig verkeersbesluiten op en draagt zorg voor de juiste documentatie en publicatie hiervan. Ook adviseer je af en toe in beroeps- en bezwaarprocedures en kun je juristen vakinhoudelijk ondersteunen. Ook de budgettering in de (meerjaren)begroting van verkeer en (openbaar)vervoer en het verzorgen van de budgetcycli behoren tot je takenpakket.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een verkeerskundige opleiding op HBO-niveau met minimaal enkele jaren werkervaring. Met de integrale aanpak die we voorstaan, bekijk je vragen met een brede blik. Vanzelf spreekt dat je maatschappelijk en politiek geïnteresseerd bent. Je weet wat er landelijk speelt in je vak en je trekt die mobiliteitsontwikkelingen door naar de BAR-gemeenten. Verder vinden we het belangrijk dat je goed kan prioriteren en verwachtingen kunt managen. Uiteraard communiceer je gemakkelijk, zowel pratend als schrijvend. En in de BAR-organisatie houden we van mensen die actief, ondernemend, inlevend en resultaatgericht te werk gaan. Jouw enthousiasme moet ons team nog verder versterken.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een enthousiast en dynamisch team van verkeerskundigen en adviseurs Mobiliteit die jou van harte verwelkomen. Je hebt aan de BAR-organisatie een inspirerende werkgever: persoonlijk, betrokken, betrouwbaar en modern. We zijn nog volop in ontwikkeling sinds we in 2014 ambtelijk zijn samengevoegd. Hierdoor krijg je ruimte om nieuwe wegen te verkennen, processen te verbeteren en te pionieren. Dit biedt jou veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Iets waar wij je graag in faciliteren. We doen veel aan opleiding en ontwikkeling en stimuleren mobiliteit, onder meer via onze eigen BAR-academie en het Centrum voor Ontwikkeling en Mobiliteit (COM). Je hebt ruimte om te werken waar en wanneer je wilt.

We bieden een dynamische functie voor minimaal 32 tot maximaal 36 uur per week. De functie is ingedeeld in schaal 10 volgens de CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (17.05% van het bruto salaris), deelname aan de ABP-pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en ouderschapsverlofregeling.

Interesse?

Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en de functie spreekt je aan, solliciteer dan via de button “solliciteer direct” voor 11 oktober 2020.

Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Martijn Ernest, Teamleider Verkeer & Mobiliteit, op telefoonnummer 0180 – 451694.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met het COM via com@bar-organisatie.nl.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Ria Toebak van BAR organization ( phone 06-46986394)
BAR organisatie logo
Over de organisatie

Kunnen gemeenten ook samengaan met behoud van hun zelfstandigheid? Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk leveren het bewijs. Als BAR-gemeenten hebben we sinds 2014 onze ambtelijke organisaties gebundeld. De bedrijfsvoering is geïntegreerd, de autonomie per gemeente is gehandhaafd. In de praktijk is het een ideaal model om inwoners van de drie plaatsen optimaal van dienst te zijn. Dat vraagt een groot vertrouwen in elkaar. Dat vraagt ook ruimte voor diversiteit. En dat vraagt vooral om gezamenlijk aanpakken van vraagstukken. Precies de factoren die het werken bij de BAR-gemeenten nét wat inspirerender maken dan elders.

meer over BAR organisatie >
Adres
Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht