Gemeente Westland

Adviseur Groen, Water, Ecologie & Recreatie

warning Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • room Naaldwijk
 • query_builder 32 - 36 uur
 • euro_symbol 2973 - 5872
 • school WO

Vacature

favorite_border Toevoegen aan favorieten
32 - 36 uur

Informatie
Vanuit deze rol adviseer je en houd je je bezig met de vakgebieden groen, water, recreatie en ecologie in de kernen, de kust en het buitengebied inclusief het glastuinbouwareaal.

Als adviseur acteer je creatief op tactisch én operationeel niveau. Je hebt plaatselijke kennis of weet je deze snel eigen te maken. Over wat er al is en wat er volgens jou nog moet komen. Trends en ontwikkelingen weet je vroegtijdig te herkennen en je organiseert de dialoog daarover en de bijbehorende acties. Je gesprekspartners hierin zijn de samenleving, programmamanagers, projectleiders, directie, beleidsmedewerkers en het bestuur.

Je zoekt waar nodig naar nieuwe werkwijzen en past deze soepel in je werk toe. Allerlei overleg situaties gaan je gemakkelijk af, je weet mensen aan je te binden door je heldere communicatie. Jij weet wanneer de bijdrage van anderen van belang is in je werk. Jij draagt ook bij aan het werk van anderen. Je houd je resultaat scherp in de gaten en weet dit ook bij gewijzigde omstandigheden nog te bereiken. Je geeft technisch advies bij aanleg-, reconstructie- en herinrichtingsprojecten. Je bent de adviseur in uiteenlopende projectteams. Je vertaalt beleid door naar concrete plannen, beheerkaders en instructies.

Je adviseert vanuit je vakkennis op vraagstukken in de fysieke ruimte (Projecten, WABO proces, vergunningen, bestemmingsplannen/omgevingswet). Je bent verantwoordelijk voor het antwoord op wensen over het gebruik van de openbare ruimte en vragen vanuit de raad. Je zoekt naar oplossingen voor klachten en meldingen. Voor de uitvoering van je werk onderhoud je goede relaties. Deze goede relaties zijn de basis voor de dienstverlening die jij biedt.

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau, met een relevante afgeronde (HBO/WO) opleiding in de ruimtelijke sector zoals Civiele Techniek, Hydrologie, Watermanagement, HAS, Larenstein of vergelijkbaar;
 • Bij voorkeur werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je bent sterkt analytisch, innovatief, creatief, zelf organiserend, oplossingsgericht, betrokken en energiek;
 • Je bent omgevingsbewust, denkt integraal en je toont zowel tactisch als strategisch, sterk communicatief en politiek sensitief gedrag;
 • Je bent goed in de realiteit in de uitvoering te vertalen naar bestuurlijke besluiten;
 • Je bent behendig en actief in het reageren op bestuurlijke bewegingen en wensen met inachtneming van het ambtelijke vakmanschap;
 • Je bent gewend in een complex bestuurlijke omgeving te werken;
 • Je hebt lef en durft ergens voor te gaan of een duidelijk 'nee' te geven.

Arbeidsvoorwaarden
 • Afhankelijk van kennis en ervaring een salaris van minimaal € 2.973,00 (Schaal 10) en maximaal € 5.872,00 (Schaal 12) bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer ir. M. (Marco) van der Sloot via telefoonnummer (06) 5325 4227.

Interesse in deze functie, solliciteer dan via de sollicitatielink.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald. De gesprekken vinden plaats via beeldbellen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Strategie en Programmering
Het team Strategie en Programmering is verantwoordelijk voor de strategie en de programmering van het beheer van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte en de ontwikkeling van nieuw te beheren gebieden. Vanuit een integrale aanpak is het team ook verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit. Naast het opstellen en/of coördineren van producten als (gebiedsgerichte) beheerplannen, uitvoeringsplannen en beheerkaders draagt het team zorg voor de programmering en het regisseren van investeringsprojecten en maatregelpakketten die in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud en de exploitatie nodig zijn. Daarnaast adviseert het team over (meer) complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, vastgoed- en grondzaken, vastgoed en grondzaken. Dat gaat zowel om strategische sturing op de programma's zelf, als tactische en operationele advisering bij de uitvoering van de programma's. Het openbaar gebied van de gemeente omvat de deelgebieden 'woonwijken, dorpscentra, bedrijventerreinen, glastuinbouwgebieden, recreatiegebieden, begraafplaatsen, infrastructuur en (afval)waterhuishouding' inclusief vergunningverlening, toezicht en handhaving. De vastgoed- en grondportefeuille bestrijkt het maatschappelijk vastgoed (welzijns-, sport- en recreatievoorzieningen), vastgoed voor eigen gebruik, onderwijshuisvesting, strategisch vastgoed, tijdelijk vastgoed en gronden. Naast programmasturing en -advisering wordt vanuit het team ook advisering over verkeer- en vervoervraagstukken, water en ecologie en strategisch omgevingsmanagement verzorgd. De genoemde integrale benadering kenmerkt hoe we omgaan met ruimtelijke vraagstukken en houdt ook in dat de financiële sturing, monitoring en verantwoording van de programma's bij het team zijn belegd.

Binnen onze regio Werken in Haaglanden hebben we afgesproken dat als je al een vaste aanstelling hebt, je deze ook behoudt. Mogelijk bieden we je eerst een detachering aan van maximaal 6 maanden.
Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland >
Adres
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
phone 14 0174

Gerelateerde vacatures