Gemeente Leeuwarden

Projectleider/kwartiermaker Levensloopaanpak personen met een hoog veiligheidsrisico

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • 24 uur
 • HBO

Vacature

Wat ga je doen
De drie zorg- en veiligheidshuizen in Noord-Nederland (Veiligheidshuis Fryslân, AVZ Groningen en Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe) zijn samen met hun ketenpartners op zoek naar een Projectleider/kwartiermaker Levensloopaanpak personen met een hoog veiligheidsrisico voor 20 - 24 uur per week voor de duur van 1,5 jaar.

De opdracht van de projectleider is om in een periode van 1,5 jaar (tussen nu en eind 2021) stapsgewijs de levensloopaanpak in de drie Noordelijke provincies stevig neer te zetten. Hij of zij draagt zorg voor realisatie van randvoorwaarden voor het implementeren en borgen van de levensloopaanpak. Daarbij is aandacht voor de specifieke context van elke afzonderlijke provincie.

De projectleider sluit daarvoor aan op bestaande overlegvormen en zoekt actief de verbinding met sleutelfiguren bij ketenpartners. Voorwerk is al gedaan door het FINNN, de drie Zorg- en Veiligheidshuizen, centrumgemeenten en de programma's voor Personen met Verward Gedrag.

De projectleider rapporteert aan de bestuurlijk opdrachtgever(s) en is verantwoordelijk voor het realiseren van de bovengenoemde opdracht. Hij/ zij werkt daarbij samen met de bestaande werkgroep op 3-Noord niveau.

Te bereiken doelen:
Om de levensloopaanpak voor de hoog risicogroep stevig neer te zetten, realiseert de projectleider samen met de werkgroep een aantal doelen:
 • zicht op aard en omvang van de groep personen met een hoog veiligheidsrisico die in aanmerking komen voor een levensloopaanpak;
 • samenwerking op de levensloopaanpak tussen ketenpartners in het sociale-, zorg- forensisch- en veiligheidsdomein (aansluitend bij bestaande structuren)
 • afspraken tussen deze ketenpartners op bestuurlijk, management, en uitvoerend niveau over:
 • een geïntegreerd en domeinoverstijgend zorg- en dwangaanbod voor deze groep. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aanbod van geschikte verblijf- en woonplekken
 • beveiligde intensieve zorg (niveau 3 en incidenteel niveau 4 waar nodig)
 • langdurige ambulante outreachende zorg
 • afspraken over een samenhangende financiële dekking voor dit zorg- en dwangaanbod vanuit justitie, zorgverzekeraars en gemeenten.
 • afspraken over randvoorwaarden, zoals op- en afschalen, inzet opnametitels bij het ontbreken van een vrijwillig kader en afspraken over gegevensuitwisseling waarbij wordt aangesloten op het privacyprotocol van het Zorg- en veiligheidshuis;
 • inbedding van de aanmeld- en triagefase in de zorg- en veiligheidshuizen. Dit aansluitend op de infrastructuur voor procesregie, overleg en afstemming. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een proces van aanmelden van casuïstiek, informatie verrijken, integraal bespreken, vaststellen van een plan van aanpak op maat en monitoring.
 • bestuurlijk commitment op de realisatie van de levensloopaanpak in 3-Noord.
De projectleider/kwartiermaker:
 • initieert, faciliteert en begeleid de implementatie en borging van de levensloopaanpak;
 • creëert hiertoe samen met o.a. de leden van het drie Noord afstemmingsoverleg een duurzame voedingsbodem in de regio en zet hiervoor de benodigde aanvullende processtructuur op;
 • neemt een overkoepelende positie in;
 • stuurt aan op voortgang en de resultaten;
 • is gericht op het versterken van de samenwerking binnen de domeinen en ketens, met oog voor de verschillende financieringsstromen, rollen, taken en verantwoordelijkheden;
 • ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de bestuurlijk opdrachtgever(s) over de te maken keuzes en zorgt voor adequate en actuele informatievoorziening.

Wie ben jij
Jij bent een professional met de volgende kwaliteiten:
 • je hebt ten minste HBO werk- en denkniveau;
 • je hebt een zelfstandige, pionierende, vasthoudende, doortastende en assertieve instelling;
 • je hebt veranderkundige expertise en meerdere jaren ervaring als aanjager van complexe samenwerkingsprocessen en-projecten;
 • je hebt specifieke ervaring met netwerksamenwerking op het raakvlak van (complexe) zorg , sociaal domein en veiligheidsproblematiek;
 • je bent een communicatief ervaren gesprekspartner op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau en kunt daartussen effectief schakelen;
 • je weet evenwicht te vinden tussen 'handig regelen' en ondersteunen waar nodig én betrokken partijen op een adequate manier wijzen op hun verantwoordelijkheden;
 • je bent omgevingsbewust, met bij voorkeur inzicht in het werkveld en processen van de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en strafrechtelijke partners;
 • je hebt kennis van of affiniteit met relevante wet- en regelgeving (zoals WvGGZ en strafrecht), financieringsstromen, sociale kaart, behandelvormen en indicatiestelling;
 • Je bent bij voorkeur snel (gedeeltelijk) beschikbaar.

Waar ga je werken
Een klein aantal mensen met ernstige problemen op meerdere leefgebieden vormt (in bepaalde levensfasen) een hoog veiligheidsrisico voor zichzelf en/of de samenleving. Het gaat om mensen die buitensporig overlastgevend, gewelddadig, agressief en/of gevaarlijk gedrag laten zien. De achter­liggende problematiek is vaak (een combinatie van) een psychische en/of psychiatrische aandoening, verslaving, een licht verstandelijke beperking en/of hersenletsel. Dit aangevuld met problemen rondom bijvoorbeeld huisvesting, beheer van financiën, dagbesteding en het sociale netwerk.

De onderliggende problematiek is van blijvende aard. Dit maakt een levensloopaanpak noodzakelijk. Het huidige aanbod voor deze groep draagt nog onvoldoende bij aan het voorkomen en beheersbaar maken van risicovol gedrag. Doorontwikkeling van de aanpak door ketenpartners is dan ook nodig. Werken volgens de ketenveldnorm is een manier om de levens-loopaanpak stevig vorm te geven.

De drie Zorg- en Veiligheidshuizen (Groningen, Fryslân en Drenthe) en het FINNN willen samen met gemeenten een bijdrage leveren aan het implementeren van een sluitende levensloopaanpak voor de hoog-risicogroep. De ketenveldnorm staat model voor deze aanpak. Samenwerking tussen zorgpartijen, justitiële partijen en gemeenten is daarbij de basis.

Wat bieden wij
 • De kans om een maatschappelijk waardevol doel te realiseren: een aanpak voor een complexe doelgroep;
 • Een veelzijdige en interessante rol in een uitdagende samenwerkingsomgeving met een prettige werksfeer;
 • Een werkplek binnen de Zorg- en veiligheidshuizen in Fryslân, Groningen en Drenthe, met als 'hoofd standplaats' het Veiligheidshuis Fryslân;
 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1,5 jaar bij het Veiligheidshuis Fryslân/de gemeente Leeuwarden. Ben je in dienst bij een partner van een (Zorg- en) veiligheidshuis, dan gaat de voorkeur er naar uit om vanuit die partner bij het Veiligheidshuis Fryslân/de gemeente Leeuwarden gedetacheerd te worden.
 • Een beloning afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 5.465,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (o.b.v. CAO gemeente-ambtenaren, functieschaal 11a, peildatum 1 juli 2020);
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel Keuze Budget dat flexibel ingezet kan worden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlofdagen of een tegemoetkoming in het woon-/werkverkeer.

Belangstelling
De sluitingsdatum voor deze vacature is 16 augustus 2020.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27 en 28 augustus 2020.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Maureen de Boer, manager Veiligheidshuis Fryslân, via telefoonnummer 058 750 5500. Bij afwezigheid van Maureen de Boer kun je vragen naar Joop van Velzen.

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met het team werving en selectie, telefoonnummer 058 233 6164.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden >
Adres
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Gerelateerde vacatures