Gemeente Westland

Programmamanager Ruimte (ambtelijk opdrachtgever)

warning Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • room Naaldwijk
 • query_builder 32 - 36 uur
 • euro_symbol 3526 - 5814
 • school WO

Vacature

favorite_border Toevoegen aan favorieten
32-36 uur

Informatie
De programmamanager stuurt continu op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan om één of meer van tevoren gedefinieerde bestuurlijke doelstellingen over de buitenruimte en maatschappelijk vastgoed van de gemeente Westland te realiseren. Deze zijn van politiek/strategisch belang in de dynamische omgeving van een politiek bestuurlijke organisatie. De programmamanagers doen dit door het ontwikkelen en actueel houden van het strategisch gebiedsgericht plan. Jaarlijks stelt de programmamanager het uitvoeringsprogramma op en managet deze inclusief de daarop gebaseerde investeringen en de exploitatiebudgetten. Je verstrekt opdrachten voor de activiteiten, projecten en processen binnen een programma en monitort de voortgang hiervan en de bijdrage die dit levert aan de strategische en bestuurlijk vastgestelde doelen. Je bewaakt de voortgang van de programma's onder andere op bestuurlijk en financieel gebied, en qua planning, kwaliteit en risico's. Je werkt samen met het cluster Beleid om tot een goede programmering te komen. Je werkt met in- en externe partners gebiedsgericht aan de kwaliteit van de Westlandse buitenruimte. Om dit allemaal te kunnen realiseren opereer je als "een spin in het web" tussen het bestuur (wethouders), directie, eigen clusterorganisatie en de samenleving. Je bent verantwoordelijk voor de rapportages naar het bestuur en directie, je voedt en doet de voorbereiding van besluitvormingstrajecten richting gemeenteraad en college en je draagt er zorg voor dat deze activiteiten ook passen binnen de kaders van de eigen clusterorganisatie.

Functie-eisen
Je beschikt over een WO werk- en denkniveau bij voorkeur in de ruimtelijke sector (technische opleiding), bestuurskunde, technische bedrijfskunde of rechten. Inclusief vier jaar relevante werkervaring op het werkveld van één van de benoemde aandachtsgebieden. Je bent overtuigend, creatief, neemt initiatief, hebt lef en kunt uitstekend samenwerken. Je bent politiek sensitief. Je hebt aantoonbare ruime werkervaring bij de (semi-)overheid en je werkt de laatste jaren dicht tegen het bestuur. Je hebt ervaring met de uitvoering van werken in de openbare ruimte, het aansturen van project/programmaorganisaties en financieel-economische beheervraagstukken. Je bent sociaal-emotioneel een stevige, vaardige en communicatieve persoonlijkheid en je bent goed in het onderhouden en uitbouwen van netwerken. Je bent goed in de werkelijkheid in de uitvoering te vertalen naar bestuurlijke besluiten. En je bent behendig en actief in het reageren op bestuurlijke bewegingen en wensen met inachtneming van de ambtelijke werkelijkheid daaromheen. Het cluster Ruimte werkt

Arbeidsvoorwaarden
Een salaris van maximaal € 5.814,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
 • Een individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Het betreft een dienstverband voor 32 tot 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer ir. M. (Marco) van der Sloot via telefoonnummer (06) 5325 4227.

Interesse in deze functie, solliciteer dan via de sollicitatielink.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald. De gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden via beeldbellen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor voor Nederland. De gemeente Westland biedt haar inwoners, bedrijfsleven en samenleving een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, adequate voorzieningen en een goed ondernemersklimaat. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten werken opdrachtgericht en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Strategie en Programmering
Het team Strategie en Programmering is verantwoordelijk voor de strategie en programmering van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte en van het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit vanuit een integrale aanpak. Naast het opstellen en/of coördineren van producten als (gebieds-)beheerplannen, uitvoeringsprogramma's en beheerkaders, draagt het team zorg voor de programmering en het regisseren van investeringsprojecten en maatregelpakketten die in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud, de exploitatie nodig zijn. Daarnaast adviseert het team over meer complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, vastgoed en grondzaken. Dat gaat zowel om strategische sturing op de programma's zelf als tactische en operationele advisering bij de uitvoering van de programma's. Het team Strategie en Programmering is daarmee opdrachtgever van alle activiteiten die een ruimtelijke (uitvoerings)component hebben. Alle activiteiten binnen het cluster Ruimte vallen onder een van de twaalf programma's. Aantrekkelijke dorpscentra, groene woonwijken, bereikbare bedrijventerreinen, moderne glastuinbouw, natuurlijke recreatiegebieden en nette begraafplaatsen zijn de gebiedsgerichte programma's. Eveneens zijn er zes Westlandbrede programma's gericht op de kapitaalgoederen en/of wettelijke taken van de gemeente, zijnde sterke Groenstructuur, duurzaam vastgoed en grond, klimaatbestendige waterhuishouding, compleet infrastructureel netwerk, verantwoorde afvalinzameling en vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland >
Adres
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
phone 14 0174

Gerelateerde vacatures