Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Ommen

Werken bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De gemeenten Ommen en Hardenberg werken op een unieke manier samen. De ambtelijke organisaties van de twee gemeenten vormen samen de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De BOH ondersteunt de twee gemeentebesturen op professionele wijze bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken en werkt voor de ruim 75.000 inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van de twee gemeenten.

De BOH is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Onlangs heeft de directie samen met medewerkers gewerkt aan de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. Betrokkenheid, Eigenaarschap, Samenwerken en Trots vinden we belangrijke kernwaarden in onze organisatie; we zijn betrokken bij elkaar en bij ons werk. We geven elkaar de ruimte en vertrouwen op elkaars inzet. En we nemen ook verantwoordelijkheid door het tonen van eigenaarschap, het nakomen van gemaakte afspraken en elkaar er ook op aan te spreken als dit niet gebeurt. We weten van elkaar wat we doen, zoeken elkaar op en werken samen om betere resultaten te behalen en zaken op te lossen. We doen ons werk met plezier en zijn trots op de resultaten die we bereiken.

avatar

Meer informatie over werken bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg?

Neem contact op met de HR afdeling van Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (14 0529)

Ontvang nieuwe vacatures van Bestuursdienst Ommen-Hardenberg per e-mail

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Postbus 100
7730 AC Ommen

14 0529